Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Därför kan en aspergare behöva hjälp från början till slut

Ibland har vi med Aspergers syndrom eller autism har svårt med exekutiva funktioner, dvs bristande färdigheter med att komma igång samt slutföra en uppgift. Men om autisten utåt sett inte har synliga svårigheter och omgivningen tycker att vederbörande verkar ”normal” är det lätt för boendestödjare och arbetsterapeuter att missa att hen kan behöva hjälp med […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner Autismspecifika strategier

6 tips att hjälpa en person med asperger som fastnar

Igår skrev jag ett inlägg om varför vi med Aspergers syndrom och autism kan ha en tendens att skjuta upp viktiga uppgifter. Men vissa kan ha ett helt annat problem med de exekutiva funktionerna: de kommer visserligen igång men lyckas aldrig avsluta uppgiften. De fastnar helt enkelt. Det kan bli ett mycket stort problem när en skol- eller en […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Därför skjuter en person med autism upp viktiga saker

Vi som har Aspergers syndrom, autism, ADHD och liknande diagnoser kan ibland ha bristande exekutiva funktioner som är ett samlingsbegrepp för flera olika begrepp som att planera, organisera samt att utföra en handling. Resultatet av bristande exekutiva funktioner kan bli att man skjuter upp viktiga saker. Det som behöver göras blir helt enkelt inte gjort med resultatet att vi får […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Så här motiverar du någon med nedsatta exekutiva funktioner

I mitt förra inlägg beskrev jag hur vi med Aspergers syndrom, autism och andra NPF-diagnoser kan ha en tendens att skjuta upp viktiga uppgifter eftersom vi kan ha svårt för att komma igång. Det är många som har frågat mig hur man kan motivera oss med nedsatta exekutiva funktioner. Här kommer mina bästa tips: 1. […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Sluta se bristande exekutiva funktioner som lathet

Det är inte ovanligt att vi med neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom, autism och ADHD skjuter upp viktiga göromål. Och detta även om vi ofta teoretiskt sett skulle både ha orken och den praktiska förmågan att utföra uppgiften i fråga. Anledningen till att uppgifter ändå inte blir gjorda är ofta att vi har svårt att […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Neuropsykiatriska diagnoser och planeringssvårigheter

Å ena sidan sägs det att personer med Aspergers syndrom gillar struktur och planering, men å andra sidan har många aspergare svårigheter med exekutiva funktioner, vilket bland annat kan innebära just planeringssvårigheter. Vissa kan ha lätt för att planera i vissa situationer samtidigt som man har stora planeringssvårigheter inom andra. Trots att jag har lätt […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

En annorlunda strategi att lösa dåliga exekutiva funktioner

Eftersom jag jobbar som Aspergerinformatör, innebär mitt jobb flera resor och hotellövernattningar. Om jag måste åka långt för att komma till föreläsningsorten, brukar det bli minst en hotellövernattning så att jag slipper spendera en hel dag på resande fot. Dessa resor och hotellövernattningar kräver en aktivitet som jag har mycket svårt för – nämligen packande. […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner

Ibland behöver vi Aspergare lite betänketid

Precis som jag skrivit tidigare, kan vi med Aspergers syndrom och autism ibland ha svårt för att fatta snabba beslut i och med att vi ofta har brister i våra exekutiva funktioner. Om jag inte får betänketid, kan det ibland hända att jag fattar helt tokiga beslut. Idag hade jag ett mycket svårt beslut att […]

Kategorier
Asperger och exekutiva funktioner Autism under barndom och skolan

Att höra av sig

När man har svårt med exekutiva funktioner, vilket många av oss med Aspergers syndrom eller autism har, kan det vara riktigt svårt att ta tag i saker. Själv har jag också svårt för det. Men ibland har jag varit i situationer då omgivningen tyckt att jag haft svårt att ta tag i saker när problemet […]

Kategorier
Annorlunda tänkande Asperger och exekutiva funktioner

Att anpassa sitt tankesätt

Enligt autismforum visar studierna att vi som har Aspergers syndrom har svårt för att vara flexibla i vårt tänkande och bryta invanda mönster. Jag har på mina föreläsningar träffat anhöriga till personer med Aspergers syndrom eller autism som sagt att deras närstående har svårt för att acceptera om man exempelvis inte går exakt på den […]