Kategorier
Annorlunda tänkande

När autism medför ett annorlunda tankesätt

En sak som det inte pratas speciellt mycket om men som kan orsaka enorm frustration i sociala situationer är att en person med Aspergers syndrom eller autism kan ha ett helt annorlunda tankesätt än genomsnittsmänniskan (dock kan man såklart även tänka annorlunda utan att ha autism och alla autister tänker inte annorlunda). Ibland är det […]

Kategorier
Annorlunda tänkande Asperger och kommunikation

När bokstavligheten blir ett hinder

Vissa av oss med Aspergers syndrom eller autismspektrumtillstånd tänker bokstavligt, vilket ofta innebär att vi menar exakt det som sägs. Detta kan resultera i att vi tolkar instruktioner väldigt noggrant på gott och ont. Redan när jag var 5 år gammal, tyckte både mamma och många andra vuxna att jag var ovanligt ansvarsfull för min […]

Kategorier
Annorlunda tänkande

När man har förmågan att gå sin egen väg

Många av oss med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd upplever att diagnosen innebär flera positiva egenskaper, vilket ofta glöms bort. Vissa egenskaper kan både vara en svårighet och styrka beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Om man exempelvis bor i en storstad, kan det vara en enorm nackdel att se alla detaljer med alla […]

Kategorier
Annorlunda tänkande Autism och bemötande Autism under barndom och skolan

Alla känslor måste respekteras

Att ett barn måste få känna och uttrycka sina känslor är självklart för många, men det som ofta glöms bort är att alla barn inte känner på samma sätt i olika situationer. Speciellt barn med neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd och adhd kan uppleva vissa situationer på ett annat sätt än neurotypiska barn och […]

Kategorier
Annorlunda tänkande

När man förväntas använda sunt förnuft

Många av oss med Aspergers syndrom och autism kan tycka att det är obehagligt med oväntade situationer om vi inte vet vad vi förväntas göra och säga. Därför kan många tycka att det är bra med tydliga regler. Men även om jag själv älskar regler, blev det förut ofta fel eftersom jag inte hade någon […]

Kategorier
Annorlunda tänkande

När man reagerar på kritik på olika sätt

Vi som har Aspergers syndrom eller autism kan ibland ha ett annorlunda känsloliv. Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit hur jag kan reagera extremt överkänsligt när någon som står mig nära kritiserar mig samtidigt som jag inte alls blev lika ledsen när mina mobbare sa elaka saker till mig i skolan. Detta för att […]

Kategorier
Annorlunda tänkande Autism under barndom och skolan Socialt samspel och autism

Vikten att förstå logiken bakom de sociala reglerna

Ibland kan barn med Aspergers syndrom eller autism ha svårt för att lära sig vad som anses vara ett snällt eller artigt beteende i olika situationer. Detta kan få barnen att framstå som ouppfostrade medan det i själva verket ofta handlar om att barnet helt enkelt inte vet vad omgivningen väntar sig av dem. Själv […]

Kategorier
Annorlunda tänkande

Aspergers syndrom och ett annorlunda känsloliv

När jag var nydiagnostiserad med Aspergers syndrom, diskuterade jag med min psykolog om hur jag ibland reagerar på olika saker annorlunda än många andra människor. Mot vissa saker kan jag reagera ovanligt kraftigt, och då får jag höra att jag är för känslig. Samtidigt bryr jag mig inte lika mycket om andra saker som många […]

Kategorier
Annorlunda tänkande Socialt samspel och autism

När man misstolkar andra människor totalt

Vi som har Aspergers syndrom har ibland svårt att bedöma vad andra människor menar. Själv hade jag speciellt svårt med det när jag var yngre, men jag kan fortfarande ha svårt med det ibland. Det som jag tycker har varit svårast för mig är att veta gradskillnader i det andra människor sa till mig. Om […]

Kategorier
Annorlunda tänkande

Känslan att vara född i fel land

Under hela min barndom och tonårstid kände jag en stark känsla av utanförskap. I mellanstadiet hade jag inte en enda vän i skolan. Det var ingen som ville umgås med mig, och jag var utanför och mobbad. Jag kände starkt att jag skilde mig från alla mina klasskamrater och att vi inte hade något gemensamt. […]