Kategorier
Tyck till

Tyck till: Försvarsmaktens nya regler kring ADHD

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Försvarsmakten har ändrat regelverket kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I de nya reglerna delar Försvarsmakten upp adhd i tre svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår. Numera är ”lindrig adhd” som inte krävt medicinering, behandlingskontakter inom sjukvården eller andra stödåtgärder under de senaste tre åren inte längre en uteslutningsgrund för att få göra grundutbildning med värnplikt. Självklart måste sökanden förutom kraven även uppfylla Försvarsmaktens övriga medicinska och psykologiska krav samt övriga krav för att kunna genomföra grundutbildning med värnplikt.

Jag är nyfiken på vad mina bloggläsare tycker om Försvarsmaktens nya regler kring adhd. Vad tycker ni om uppdelningen, i lindrig, medelsvår och svår adhd? Tror ni att de nya reglerna är en anpassning till ”diagnosexplosion”, det vill säga att de gamla reglerna utgick från att alla med adhd har ”svår adhd” medan de nya reglerna utgår från att många har ”lindrig adhd”? Och vad tycker ni om att personer med autism fortfarande är utestängda från att göra grundutbildning med värnplikt? Kan de nya reglerna rentav göra så att färre personer med adhd söker behandling för adhd?

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Adlibris och Bokus.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

8 svar på ”Tyck till: Försvarsmaktens nya regler kring ADHD”

”Vad tycker ni om uppdelningen, i lindrig, medelsvår och svår adhd? Tror ni att de nya reglerna är en anpassning till ”diagnosexplosion”, det vill säga att de gamla reglerna utgick från att alla med adhd har ”svår adhd” medan de nya reglerna utgår från att många har ”lindrig adhd”?”

Ja, det tror jag. Om inte annat så blir konsekvensen av att allt fler får diagnosen ADHD att graden av svårigheter måste preciseras än mer noggrant. I framtiden blir det kanske nödvändigt att dela in ADHD i nivå 1, 2 och 3, precis som man redan idag gör med autismspektrumtillstånd, för att skilja på ADHD som utmärks av lindriga-, medelsvåra- respektive svåra svårigheter.

Enligt diagnoskriterierna finns ADHD redan i tre olika svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår. Här kan man läsa diagnoskriterierna för ADHD:

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kort-om-funktionsnedsattningar/adhd/diagnoskriterier-for-adhd/

Jag tycker att det är bra att diagnoskriterierna gör skillnad på lindrig och svår adhd då personer med svår adhd kan ha det riktigt tufft och ha mycket stora svårigheter jämfört med de som har en lindrigare form av adhd. Dock måste ju inte svårighetsgraden vara statisk utan svårigheterna kan bli färre med åren. I stressiga miljöer syns dessutom svårigheterna mer.

Svara

”Enligt diagnoskriterierna finns ADHD redan i tre olika svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår.”

Det kan förklara varför Försvarsmakten delade in adhd i lindrig, medelsvår och svår. För precis som Togepi skrev i en kommentar så hade Försvarsmakten bara behövt dela in adhd i två nivåer. Om adhd delas in i tre nivåer enligt diagnoskriterierna så har jag inga invändningar mot Försvarsmaktens indelning i tre nivåer. Det låter vettigt att Försvarsmaktens indelning överensstämmer med diagnoskriteriernas indelning.

Jag tror också att det är diagnoskriterierna i DSM som gjorde att Försvarsmakten valde att dela in adhd i tre svårighetsgrader!

Svara

Det hade väl räckt med två nivåer?
”Passar möjligen försvarsmakten” och ”Passar omöjligen försvarsmakten”.

I mer generella termer kanske det finns anledning att precisera i nivåer men någonstans behöver noggrannheten ta slut. Varför inte 30 nivåer?

Sannolikt kommer några som gärna vill göra värnplikten att försöka vara strategiska och undvika att söka hjälp och stöd. Det skulle nog varken gagna individen eller försvarsmakten.

Oavsett diagnos så ska det väl göras en lämplighetsbedömning? Diagnosen i sig borde inte vara ett hinder. Jag har gjort värnplikten (eftersom den var obligatorisk då) och fick min autismdiagnos långt senare. Det är jag knappast ensam om och det hade varit bättre för min hälsa om jag sluppit (det är jag nog inte heller ensam om).

Att dela in personer med adhd i två grupper: ”Försvarsmakten passar” och ”Försvarsmakten passar inte” låter som en bra lösning i sammanhanget! Jag håller med dig om att de nya reglerna troligen ökar risken för att människor med adhd låter bli att söka behandling. Jag funderar också på varför personer som äter adhd-medicin exkluderas från Försvarsmakten. Om adhd-medicin tar bort personens adhd-relaterade svårigheter till den grad att hen kan leva som vem som helst förstår jag inte varför medicineringen är ett hinder.

Vad tråkigt att du tvingades göra värnplikten på grund av sen diagnos! Tack och lov är jag kvinna, annars hade den varit obligatorisk för mig med. I så fall hade jag valt att göra civiltjänsten!

Svara

”DO menar att försvarsmaktens agerande strider mot diskrimineringslagen med eftersom de per automatik utesluter personer med en diagnos inom autismspektrumet. Det har inneburit att anmälaren inte fått möjlighet att prövas för värnplikt genom en individuell bedömning av hans lämplighet att genomföra värnplikt.”
https://www.do.se/kunskap-stod-och-vagledning/tvister-domar-och-tillsynsbeslut/ovrigt/forsvarsmakten-uteslot-sokande-med-autism-utan-mojlighet-till-individuell-provning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *