Kategorier
Tyck till

Tyck till: Nya riktlinjer om stöd vid adhd och autism

Det kan knappast ha undgått någon att stödet till människor som har NPF-diagnoser är alldeles för dåligt. Tidig diagnos och rätt stöd är många gånger avgörande för en god prognos. Socialstyrelsen har gett ut de första nationella riktlinjerna för vård och stöd till personer som har autism och ADHD. Jag är nyfiken på vad mina […]

Kategorier
Tyck till

Tyck till: Försvarsmaktens nya regler kring ADHD

Försvarsmakten har ändrat regelverket kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I de nya reglerna delar Försvarsmakten upp adhd i tre svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår. Numera är ”lindrig adhd” som inte krävt medicinering, behandlingskontakter inom sjukvården eller andra stödåtgärder under de senaste tre åren inte längre en uteslutningsgrund för att få göra grundutbildning med värnplikt. Självklart måste sökanden […]

Kategorier
Tyck till

Tyck till: Autistiskt skrivande och läsande

Göteborgs universitet har inom ramen för forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande: att återta ett annat modersmål” en kurs som heter Autistiskt skrivande och läsande. Kursen riktar sig till människor som ”identifierar sig på autismspektrat”. Syftet är att undersöka autistiska erfarenheter i litterära gestaltningar, vad det innebär att uppfatta och uppskatta autistiskt språk och perception och vilka de […]

Kategorier
Tyck till

Tyck till: Erfarenhet av att söka sjukersättning

Regeringen har föreslagit nya regler för aktivitets- och sjukersättning. I korthet går förslaget ut på att sökanden i fortsättningen ska prövas mot normalt förekommande arbeten eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för personen ifråga. Det vill säga inte mot hela arbetsmarknaden inklusive anpassade och subventionerade arbeten som idag. Dessutom ska det räcka med att […]