Kategorier
Forskningsnytt

Ptsd under graviditet ökar sannolikheten för adhd

Forskare på Karolinska Institutet har studerat om det kan finnas ett samband mellan ptsd under graviditet och sannolikhet för att det ofödda barnet får adhd, och de har funnit ett positivt samband! Det betyder att om en gravid kvinna lider av ptsd under sin graviditet så är sannolikheten större för att det ofödda barnet kommer […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Vad för beteenden innebär autism och PTSD?

Istappen 21 frågar Har fått nyss fått min diagnos. Huvuddiagnos Komplex ptsd. Bidiagnos Atypisk autism nivå 1. Bidiagnos koncentrations UNS. Vad är det för beteende innebär det? Har du förslag på något att läsa? Paula svarar Jag berättar gärna för dig vad PTSD och atypisk autism är för något, men däremot är koncentrations UNS ingen […]