Kategorier
Stöd och insatser

4 viktiga skillnader mellan LSS och SoL

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som har Aspergers syndrom eller autism åtnjuter vissa rättigheter enligt LSS, men vi kan även få vissa insatser beviljade enligt SoL. Det som många undrar är vad det är för skillnad mellan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). De viktigaste skillnaderna är följande:

1. SoL är till för alla, LSS däremot endast till för vissa grupper

Se 4 kap. 1 § första stycket SoL och 1 § LSS. Innebär rent konkret att vem som helst kan få SoL-insatser. Det kan vara gamla, sjuka eller vem som helst i behov av hjälp. Däremot åtnjuter endast vissa personkretsar rätten till LSS-insatser. Dessa personkretsar inkluderar bland annat personer med autism, autismliknande tillstånd (i vilket Aspergers syndrom tillhör), utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och vissa andra grupper. Har man enbart dyslexi eller ADHD tillhör man inte någon av LSS-personkretsarna.

2. LSS är en rättighetslag, SoL däremot en målrelaterad ramlag

Vilket innebär att SoL endast föreskriver målsättningsstadganden som exempelvis att främja människors ekonomiska och sociala trygghet (se 1 kap. 1 § SoL) men saknar föreskrifter om hur dessa ska uppfyllas exakt samt vilka insatser kommunerna måste erbjuda för att uppfylla målsättningarna. En rättighetslag kännetecknas däremot av att personer inom personkretsarna har rätt att utkräva vissa specifika insatser angivna i lagen under förutsättning att ett behov föreligger (se LSS 7 §).

Exempelvis har en ensam person med autism rätt till en kontaktperson enligt LSS 9 § 4 om det bedöms föreligga ett behov, men en ensam person med enbart ADHD kan nödvändigtvis inte få en enligt SoL. Det är ju inte säkert att alla kommuner erbjuder insatsen kontaktperson enligt SoL utan vissa kommuner kan ha bestämt sig för att erbjuda ensamma människor i behov något annat istället. Alla kommuner i hela Sverige har däremot en skyldighet att erbjuda alla de 10 insatser angivna i LSS. En person tillhörande någon av LSS-personkretsarna vet därmed exakt vad det finns att få och kommunernas självbestämmanderätt inskränks.

Boendestöd är en SoL-insats som inte erbjuds enligt LSS. Därför ser också boendestödet olika ut  i olika kommuner. Men jag kan inte gå till min biståndsbedömare och kräva att få exakt samma SoL-insatser som en kompis boende i en annan kommun. Kompisens hemkommun kan ju ha valt att uppnå målsättningarna med SoL på ett annat sätt än min kommun. Däremot har jag rätt att kräva att alla de 10 insatser som finns angivna i LSS finns att ansöka om i min kommun. Detta för att SoL är en målrelaterad ramlag medan LSS är en rättighetslag.

3. LSS tillförsäkrar individen goda levnadsvillkor, SoL däremot skäliga levnadsförhållanden

Se 7 § andra stycket LSS och 4 kap. 1 § fjärde stycket SoL. Innebär rent konkret att en person som erhåller insatser enligt LSS kan förvänta sig snäppet bättre levnadsvillkor än någon som får insatser enligt SoL. Vad kan det innebära rent konkret? Jo, hemtjänst och boendestöd är typiska SoL-insatser som inte erbjuds enligt LSS. Nu har jag inte hemtjänst längre, men när jag hade det så bedömde biståndsbedömaren i början att hemtjänsten skulle komma hem till mig var tredje vecka och städa.

När jag ifrågasatte om det verkligen var skäligt att få städning endast var tredje vecka, svarade biståndsbedömaren att man överlevde med städning var tredje vecka och att det därför var skäligt. Ville jag få städning oftare, skulle jag få ansöka om bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9. Bostad med särskild service ger ju bättre levnadsvillkor än hemtjänst i och med att bostad med särskild service är en LSS-insats och hemtjänst en SoL-insats.

Texten fortsätter under annonsen.

ANNONS

Reklam för Paula Tillis bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom.

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt över 249 kr för privatpersoner) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

4. Man kan få de LSS-insatser man bedöms ha ett behov av, så länge behoven inte redan är tillgodosedda

Däremot får man de SoL-insatser man bedöms ha ett behov av, så länge behoven inte kan tillgodoses på ett annat sätt (se 4 kap. 1 § första stycket SoL och 7 § första stycket LSS). Märk skillnaden i formuleringarna!

Säg exempelvis att en person med ADHD känner sig ensam och vill ansöka om en kontaktperson enligt SoL. Då kan biståndsbedömaren svara: ”Men du har ju en massa arbetskamrater som du skulle kunna umgås med, därför får du ingen kontaktperson.” Om personen sedan kontrar med: ”Men jag vill inte umgås med dem”, kan biståndsbedömaren svara: ”Det är ditt problem att du inte vill umgås med dem, ditt behov skulle kunna tillgodoses genom att du börjar umgås med dina arbetskamrater”.

En person med Aspergers syndrom eller autism skulle däremot tack vare sin LSS-personkretstillhörighet kunna argumentera tillbaka i samma situation: ”Ja, jag skulle kunna umgås med mina arbetskamrater men jag väljer att inte umgås med dem. Därför är inte mitt behov av social gemenskap tillgodosett och jag har därmed rätt till en kontaktperson”. Då finns det goda chanser att domstolen skulle döma att den autistiske personen får sin kontaktperson.

Man bör aldrig läsa lagtexten rakt av

Ja, dessa fyra punkter anser jag vara de viktigaste skillnaderna mellan LSS och SoL. Observera dock att en rättighetslag inte betyder samma som att man automatiskt åtnjuter en oinskränkt rätt att erhålla LSS-insatser bara för att man har Aspergers syndrom eller autism. Man ska aldrig heller läsa lagtexten rakt av. För att förstå hur begreppen ”behov” och ”goda levnadsvillkor” bör tolkas måste man läsa förarbetena till LSS. För att förstå lagstiftningen ännu bättre bör man också ta reda på domstolspraxis, dvs hur lagen tillämpas i domstolarna.

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

12 svar på ”4 viktiga skillnader mellan LSS och SoL”

Det här var bra information.Har du pluggat in allt det här?Min hjärna kokar så det ångar när jag läste detta…det ska inte vara lätt att ha någon npf

Jag har pluggat in allt det här ja. Jag kommer även plugga ännu mer, ladda ner ännu fler domar som handlar om LSS-mål mm. Jag tycker att det är jättebra att veta hur domstolar har dömt mål som avser LSS och även SoL för lika fall ska dömas lika. Då vet jag vad jag ska använda som argument och vilka mål jag kan hänvisa till när jag har med myndigheter att göra och får avslag. Det är inte lätt att ha npf nej 🙁 Och speciellt inte när inte alla handläggare följer lagparagrafer och det inte är alla med diagnoser som känner till sina rättigheter eller överhuvudtaget orkar överklaga.

Svara

Hej..

Läste att du hade någon bra LLS HANDLÄGGARE på SKARPNÄCKSTADSDELSFÖRVALTNING.

Jag har råkat så fruktansvärt illa ut med journaler lögner o fel, de glömnde mig över 2år då Mira VANVÅRD jag hade, sen började jag kämpa när jag upptäckte allt vansinnig kränkande fusk.

Soc mörka och jag det bli bara värre o värre…

Nu blir det Joanmäla av hela avdelningen, har under årens lopp lärt mig arbetsrutiner och regelbrott och skyddande verksamhet.

Min IVO Hagsätra var så alvarlig så den skyldige var landstingensom skall kontrollera sjukvården att den funkar….

Denna gång blir det lagändring är jag övertygad om…

Usch, det låter inte alls bra 🙁 Jättebra att du anmäler! Jag hoppas att din anmälan leder någonvart och att det blir en ändring.

Jag har faktiskt haft turen att ha bra LSS-handläggare under de senaste åren även om vissa har tvingats dra in boendestödtimmarna. Men alla mina tidigare handläggare har inte varit lika bra! Nu får jag bara hoppas på att jag får behålla min nuvarande handläggare till nästa år.

Svara

Hej Peter, jag läste ditt gamla inlägg idag och har massa problem med vården, Kommunen… jag är ensam i Sverige. Sjuk har en ovanlig diagnos som fördärvar mitt liv… EDS,samt ADHD, och annat fysiskt kopplat till smärta ,operationer som allt annat utteblivit för att de gjort massa fel som inte ska komma upp i dagsljuset. Jag är en person utan familj, nu också fd.kompisar för jag varit isolerad sen pandemin mot , vården ,kommunen … alla känner alla, ett enda släkte…blivit borttapad i systemet par gånger. Har inte data kompetens , vilket utnytjas.. när jag fick läsa mina jurnaler trodde jag att jag lever i en ”skräckfilm” Jag vet inte längre hur jag ska söka hjälp, IVO , Patientnämnden det är skriva skriva…. bland annat syn problem väntar akut ögon operation sen 2018-19 Jag orkar inte mer, söker på nätet o hittar ej hjälp. Svenska är inte mitt modersspråk plus att jag kan ej Engelska och är oteknisk med te.l data hantering. Har haft dator ca 2 månader och försöker självlära mig. Har tagit många fysiska psykiska skador efter vad de gjort mot mig. Jag tar en chans och skickar detta . kanske någon ser mitt rop på hjälp.

Du har rätt att få hjälp av socialtjänsten med att överklaga socialtjänstens beslut till förvaltningsrätten.

”Om du istället är missnöjd med beslut som fattats kan du vända dig till förvaltningsrätten. Du ska alltid få ett få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås ska du också få en motivering till beslu-tet. Socialtjänsten ska informera dig om hur du gör för att överklaga beslutet. Du ska också kunna få hjälp av socialtjänsten att skriva ett överklagande.”
https://www.npfguiden.com/samhallets-stod/stod-till-familjen_6

Det låter som att du har svårt att ta tillvara dina rättigheter. Du kanske borde ansöka om att få en god man som kan hjälpa dig.

”Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.”
https://www.domstol.se/amnen/familj/god-man-och-forvaltare/god-man/

Hej Paula!
Jag har Aspergers och har haft kontaktperson enligt LSS i ca 25 år. Nu har beslutet gått ut och jag har ansökt på nytt om kontaktperson. Min LSS-handläggare frågade då om jag ville ansöka enligt SoL eller LSS. Därför undrar jag om kommunen kan bevilja kontaktperson enligt SoL istället för LSS när man tillhör personkrets 1 i LSS.

Hej Anette!

Det är tillåtet för LSS-handläggaren att bevilja dig en kontaktperson enligt SoL även om du har Aspergers syndrom, men endast under förutsättning att det är du som vill att SoL ska tillämpas. Om du uppfyller kriterierna för att få en kontaktperson och du vill att LSS ska tillämpas får inte handläggaren bevilja dig en kontaktperson enligt SoL mot din vilja.

Om jag vore du skulle jag begära att få en kontaktperson enligt LSS. Jag ser inga fördelar för dig att ha en kontaktperson enligt SoL. Däremot finns det fördelar för kommunen att tillämpa SoL i och med att SoL utgår från skäliga levnadsförhållanden. Accepterar du att LSS-handläggaren beviljar dig insatsen enligt SoL kan hen bevilja dig färre timmar med hänvisning till att SoL inte garanterar goda levnadsvillkor!

Svara

Tack så mycket för ditt snabba svar! När jag fick frågan, så svarade jag att jag ansökte enligt LSS.

Nä de är inte säkert man får kontaktperson fast man har LSS . Har man daglig verksamhet kan de neka en. Likaså om man bor på boende. Till mig sa de jag går ju i kyrkan och är på secondhand. Så de hade som argument. Sen så vet de att jag och min ex- make och jag umgås, sant att jag har barnen och barnbarnen. Så jag tappade min kontaktperson. Och hon ville inte umgås med mig utan betalning. Så de kan neka om de vill . Så jag fick i stället via Sol och då fick jag pga de trodde jag tog ett återfall

Det stämmer att personkretstillhörigheten inte garanterar obegränsad tillgång till LSS-insatser. Man kan bli nekad om ens behov anses vara tillgodosedda på ett annat sätt eller om man inte anses ha ett behov av den ansökta insatsen alls. Om det inte finns särskilda skäl brukar domstolen bedöma att det inte föreligger ett behov av en kontaktperson när vederbörande redan bor på ett LSS-boende och/eller deltar i daglig verksamhet.

Om kommunen och en insatssökande har olika uppfattningar om det finns ett behov av insatsen eller inte samt om det eventuella behovet redan är tillgodosett så kan den insatssökande personen överklaga kommunens beslut till domstol. Det är ytterst domstolen som avgör om den enskilde uppfyller de rekvisit som krävs för att få LSS-insatsen. Det är domstolens avgörande och inte kommunens som är det intressanta för kommunen ger ofta avslag på oberättigade grunder.

LSS är en rättighetslag och en mer generös lagstiftning än SoL, men det betyder som sagt inte att den enskilde automatiskt får alla de insatser hen ansöker om även om hen tillhör LSS.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *