Kategorier
Läsarfrågor

Vad kan en student med autism få för stöd?

Snälla, hjälp mig att sprida budskapet genom att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Anna frågar

Vilket stöd har en autist rätt att begära från universitetet? Hur byter man stödperson hos Nais om man inte är nöjd?

Paula svarar

Olika universitet erbjuder olika anpassningar för studenter med autism, men de vanligaste stödinsatser och anpassningar som autistiska studenter brukar få borde nog vara anteckningsstöd på föreläsningar, en mentor som påminner autisten om deadlines samt förlängd inlämningstid på tentor och examinationsuppgifter. Dessutom kan vissa universitet erbjuda autister tillgång till ett vilrum på universitet och/eller anpassade examinationsuppgifter i form av exempelvis möjlighet att slippa grupparbeten samt möjlighet att examinera muntliga examinationsuppgifter skriftligt. Det beror dock helt på lärosätet och ibland även på den examinerande läraren vad en autist kan och inte kan få för anpassningar.

Läraren fattar ett beslut

Vill en autist få anpassade examinationsuppgifter eller förlängd tid på tentor och examinationsuppgifter brukar det gå till så här: samordnaren för studenter med funktionsnedsättning skriver en rekommendation där det t.ex. kan stå så här: ”Studenten rekommenderas 25%/50% extratid för inlämningsuppgifter” eller: ”studenten rekommenderas att ges möjlighet att examinera muntliga examinationsuppgifter skriftligt och göra gruppuppgifterna enskilt.” Därefter mailar studenten rekommendationen om särskilt pedagogiskt till den kursansvarige läraren som beslutar om en autist kan få dessa anpassningar eller inte och i vilken omfattning. Det beror alltså väldigt mycket på lärarens välvilja hur mycket stöd en autistisk student kan få!

Det finns också flexibla lärare

Någon lärare kan exempelvis besluta att en autistisk student kan få en timmes extra skrivtid på tentor som går på tid och få tre timmars skrivtid istället för två. Samtidigt kan läraren besluta att samma student INTE får extratid för examinationsuppgifter med lång deadline (t.ex. en månad) utan autisten förväntas vara klar på samma datum som sina studiekamrater. Det är inte säkert att läraren ändrar sitt beslut även om autisten skulle förklara att hens ork går upp och ner och att hen inte orkar arbeta med omfattande uppgifter varje dag vilket gör att hen behöver extratid. Autisten kan till och med föredra att få extratid för inlämningsuppgifter med lång deadline framför att få extratid för tentor som går på tid, men vissa lärare är inflexibla och vägrar att ge anpassningar. Dock finns det såklart också flexibla lärare som det går att förhandla med!

Läraren har mycket makt

En lärare kan också besluta att en autist trots rekommendation inte får göra gruppuppgifter enskilt eftersom poängen med uppgiften är att studenterna lär sig av varandra, kan läraren tycka. För andra lärare är det däremot inga problem om autisten väljer att arbeta enskilt eller examinera muntliga uppgifter skriftligt! När en autistisk student behöver anpassade uppgifter eller förlängd tid får hen alltså hålla tummarna för att läraren är snäll, flexibel och förstående! Det är inte klokt att den examinerande läraren har så här mycket makt, men så är det tyvärr ofta. Därför kan olika studenter få olika mycket stöd på olika kurser på ett och samma lärosäte.

Det finns skillnader mellan lärosäten

Det är också viktigt att komma ihåg att inte alla samordnare beviljar en student med autism de anpassningar som autisten har ansökt om. I detta blogginlägg berättar jag om mina egna erfarenheter där universitetet vägrade mig de stödinsatser jag skulle behövt trots att dessa anpassningar inte alls hade varit kostsamma för lärosätet. Viktigt att känna till är också att det kan finnas stora skillnader lärosäten emellan. Om ett lärosäte avslår en autists ansökan om särskilt pedagogiskt stöd kan ett annat lärosäte bevilja autisten mycket generösa anpassningar! Sedan kan man alltid kontakta DO om man anser att ett visst lärosäte inte anpassar autistens studiesituation i tillräcklig omfattning.

Kontakta samordnaren

Jag vet inte vad du menar med ”en stödperson”. Jag har aldrig hört att ett universitet skulle erbjuda studenter med autism något som de kallar för just ”stödperson” utan den beviljade stödinsatsen heter i så fall oftast ”extrastöd från läraren”, ”mentorstöd” eller något liknande. Jag vet inte heller vad denna stödperson har för arbetsuppgifter, men det är såklart inte omöjligt att det finns vissa lärosäten i Sverige som erbjuder autistiska studenter något som heter en ”stödperson”. På Nais ansöker du dock endast om särskilt pedagogiskt stöd. Du lär alltså inte kunna byta stödperson på Nais. Om du däremot är missnöjd med det stöd du får från t.ex. din mentor, prata med samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och fråga om du får byta!

Tycker du att inlägget är bra? Dela då det på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl. är du snäll:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

2 svar på ”Vad kan en student med autism få för stöd?”

Hej, min jurist tipsade om specialpedagogiska myndigheten. Där får du veta vilka rättigheter du har som autistisk. Det finns vissa skyldigheter till anpassning.
Som Paula nämnde så är det i praktiken ofta lärarna som har makten, eftersom de kan välja att inte godkänna dig.
Läser du lärarprogrammet behöver du vissa färdigheter att kunna presentera information muntligt. Vill du bli ekonom behöver du kanske hjälp att förklara vissa sammanhang. Därefter behöver du klara tenta eller omtenta ev med anpassning av situationen.
Jag har själv goda erfarenheter av att prata med Nais när något inte fungerar, och att det oftast handlar om missförstånd. Nais kan hjälpa dig att prata med skolan, mentorn eller lärare.
Det framgår inte vad som inte fungerar. Men ibland kan det vara lättare att be någon du har förtroende för och som inte har autism att kommunicera dina behov vidare.
Utgå från att skolan vill att studenterna ska lyckas.
Lycka till!

Tack för tipset! Jag visste inte att Nais kunde hjälpa till med sådant.Jag visste inte heller att specialpedagogiska skolmyndigheten gav tips till universitetsstuderande! Jag trodde att den bara jobbade för grunddskole- och gymnasieelevernas rättigheter, men jag får kolla upp det!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *