Kategorier
Forskningsnytt

Därför borde hemundervisning tillåtas för elever med npf

”Ny statistik från Föräldranätverket Rätten till utbildning, avslöjar att en tredjedel av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism och ADHD inte når upp till grundskolans mål.” En tredjedel är en alldeles för hög siffra om ni frågar mig! Frågan är vad samhället skulle kunna göra för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag att […]