Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan autism, adhd och störd tarmflora

Forskare från Linköpings universitet och University of Florida har undersökt om en störd bakterieflora kan ha ett samband med autism och adhd. De kom fram till att störningar i tarmfloran hos spädbarn under barnens första levnadsår har en koppling till ökad sannolikhet för att senare i livet bli diagnostiserad med autism och/eller adhd! Studien har […]