Kategorier
Autism under barndom och skolan

Sluta skuldbelägga mobbningsoffret

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Det är inte ovanligt att autistiska barn blir mobbade. Tony Attwood skriver i sin bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom att bland barn med autism som är mellan 4 och 17 år så är det minst fyra gånger vanligare att råka ut för mobbing än bland neurotypiska jämnåriga. Själv blev jag mobbad från förskolan till 9:an. Mobbingen var som grövst i låg- och mellanstadiet och var både fysisk och psykisk. Jag blev inte mobbad av några enstaka personer utan utfryst av nästan hela klassen: när jag exempelvis dök upp i matsalen så flyttade mina klasskamrater till ett annat bord. På gymnasiet slutade mobbningen tvärt.

Definition har skiftat genom åren

Mobbning är en term som började användas i slutet av 1960-talet. Definitionen av begreppet har skiftat genom åren. Det finns därmed ingen exakt definition om vad mobbning är utan det som vi kallar för mobbing idag klassades inte som mobbing på 1970-talet, och det är inte omöjligt att vi kommer att ha en helt annan definition i framtiden. På 1980-talets Finland ansågs det inte vara så farligt att mina klasskamrater flyttade på sig när jag dök upp och att de frös ut mig, men däremot reagerade lärarna och lade sig i varje gång de såg mina klasskamrater spotta på mig eller stjäla min mössa på rasterna och springa iväg med den.

Forskarna är inte överens

Forskare från olika discipliner har kommit till olika slutsatser om mobbning eftersom alla forskar fenomenet ur sina egna forskningstraditioner. Det finns ingen konsensus bland forskarna om vad mobbing är, liksom inte heller vad som orsakar fenomenet. Ingen forskare har heller kunnat bevisa vilken antimobbningsstrategi som är den mest effektiva vilket har fått till följd att olika skolor använder helt olika metoder för att bekämpa problemet. Enligt dagens ideal har många privatpersoner den moraliska åsikten att den rätta metoden är att flytta på mobbarna istället för mobbningsoffret, men alla forskare är alltså inte lika övertygade om att metoden är rätt.

Forskaren Kjell Granström skriver i antologin Utstött : en bok om mobbing att det finns sex olika orsaksteorier till förekomsten av mobbing. Dessa är följande:

1. En biologisk förklaringsmodell

Enligt denna teori ligger orsakerna till mobbning hos offret. Förespråkarna av teorin anser att människor är biologiskt betingade för att stöta ut de som beter sig annorlunda eller har ett avvikande utseende, ett fenomen som jämförs med djurens beteende då djur också stöter ut de som avviker. Enligt denna teori sägs den rätta åtgärden vara att flytta på mobbningsoffret samt att tillhanda speciella kamratstödjare vars uppgift är att skydda offret. Offret ges också råd om hur hen kan ändra på sitt utseende och klädstil för att slippa bli mobbad.

Själv fick jag råd av kuratorer som var tydligt inspirerade av denna modell: ”Kan inte du ändra på din klädstil så att inte dina kläder sticker i ögonen på andra barn, du bär ju väldigt otidsenliga kläder?” och: ”Kan inte du skaffa mer moderna intressen för dina klasskamrater tycker nog att det är udda att du intresserar dig för grammatik istället för TV och musik? De känner nog ingen samhörighet med dig.” Dock vägrade jag att ändra på min klädstil. Att bära kläder jag inte tyckte om kändes som en förnedrande tanke och ett alldeles för högt pris att betala för att slippa mobbningen!

2. En socialpsykologisk förklaringsmodell

Även enligt denna modell anses orsakerna ligga hos offret. Förespråkarna av teorin menar att alla människor automatiskt intar olika roller i grupper som blygisen, fräckisen eller pluggisen samt att offret i fall av mobbing har intagit en roll eller ett beteende som inbjuder till att bli måltavla för attacker. Den rätta åtgärden enligt denna modell anses vara att offret ges hjälp i att pröva på en ny roll och därmed ändra på sitt sätt att vara. Själv fick jag råd från de vuxna under min skoltid att jag måste bli tuffare.

3. En inlärningspsykologisk förklaringsmodell

Enligt denna modell anses orsaken ligga hos förtryckaren. Mobbaren anses ha intagit fel beteende på grund av felinlärning eller brister av uppfostran i hemmet. Den rätta åtgärden enligt denna modell anses vara att ge mobbaren stöd i att lära in rätt beteende. En annan åtgärd som förespråkarna av modellen gärna förespråkar är att flytta på mobbaren vilket ses som en bestraffning för det dåliga beteendet. Alla forskare är dock inte övertygade om att den sistnämnda åtgärden är effektiv. Personligen anser jag att det är mycket vettigare att flytta på mobbaren än mobbningsoffret, dock hade detta varit svårt att genomföra i mitt fall eftersom jag hade så otroligt många mobbare.

4. En psykoanalytisk förklaringsmodell

Även enligt den psykoanalytiska förklaringsmodellen sägs förklaringarna gå att hitta hos förövaren, och förklaringen anses vara att mobbaren mår dåligt på grund av obearbetade trauman som exempelvis kan bero på en problematisk hemmiljö. Mobbaren sägs bearbeta sina egna psykiska problem genom att förödmjuka svaga elever. Lösningen föreslås vara att mobbaren ges terapi. Vissa förkastar detta synsätt då de anser att ett dåligt mående aldrig får vara en bortförklaring till ett dåligt beteende. Själv upplevde jag däremot att det var skönt att få en förklaring till varför en av mina mobbare var elak: hon hade problematiska hemförhållanden!

5. En gruppsykologisk förklaringsmodell

Enligt denna modell kan mobbningen förklaras med bristerna i miljön. Läraren kan vara en dålig ledare, uppgifterna otydliga och lärostoffet svårtillgängligt vilket gör att det uppstår oro och obalans i klassrummet. Gruppen anses behöva avreagera sig varför klassen sägs välja ut en hackkyckling som de kan projicera sitt dåliga mående på. Mobbingen anses åtgärdas bäst genom att identifiera bristerna i skolmiljön och förbättra lärarens ledarskapsroll.

6. En värdepedagogisk förklaringsmodell

Enligt denna teori anses våld som förmedlas genom filmer och dataspel utmana nationella läroplaner som förespråkar allas lika värde. Detta gör i sin tur att rasism, fördomar och främlingsfientlighet uppstår mot de som avviker. Åtgärderna som förespråkas är gruppövningar och rollspel i syfte att utveckla elevernas empatiska förmåga. Själv gillar jag teorierna i denna modell! Jag tror skarpt att man kan åstadkomma förändringar genom att informera elever om att alla är olika och berätta för dem varför t.ex. autistiska elever avviker från normen.

Farligt för offrets självkänsla

Jag anser att det blir livsfarligt när skolor anammar den biologiska modellen! Även om jag inte tvivlar på att det kan ha en gynnsam effekt mot mobbing att försöka normalisera avvikande elever är det viktigt att känna till vad detta riskerar att göra för den mobbades självkänsla: då kommer eleven få signalen att hen inte får vara sig själv då hens riktiga jag inte duger och att hen förtjänar att bli mobbad om hen avviker. Även om jag själv vägrade att ändra på min klädstil försökte jag ändra på min personlighet och mina fritidsintressen för att passa in. Det tog mångårig terapi tills jag förstod att jag duger som jag är. Därför bör alla skolor omedelbart sluta skylla på mobbningsoffret!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Man bör gå med i a-kassan så fort som möjligt när man har börjat jobba. Vilken a-kassa man bör gå…

  2. Att kontrollera hur ett myndigt barn använder sina pengar är en form av ekonomiskt våld. https://kronofogden.se/forebygg-ekonomiska-problem/stod-i-arbetet/se-det-ekonomiska-valdet Tänk också på att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

16 svar på ”Sluta skuldbelägga mobbningsoffret”

Bra läsning Man behöver prata om människors olikheter ofta. Påminna påminna påminna. Ge moraliska exempel och på så sätt lättare förstå, att vara mer empatisk och inte döma så lätt. Ha en fin dag.

Kunskap är makt som det heter.
Man borde lära barnen att det är okej och accepterat att vara annorlunda.
Mina skolår av mobbing har satt sina spår i mitt inre.

Den som har möjlighet, makten, att påverka kan förändra. Men vågar dem det? Var ligger felet, vem har ansvaret att det finns mobbning i skolan? Offer är den som drabbats av det onda. Det onda måste upphöra. Hur får man det onda att upphöra? Upphör det genom att man bestraffar offret eller förövaren?

Jag var blyg som barn och fick ofta höra det. Det var så j-a jobbigt och förnedrande. Det kändes som att jag var en utomjording ungefär. Så den socialpsykologiska förklaringsmodellen menar alltså att jag automatiskt intagit denna roll att vara blyg? Med modellen menar man alltså att jag levt som en skådespelerska? Detta låter helt idiotiskt! Det kan finnas anledning till att ett barn är blygt! Jag vet för jag var blyg. Det är så fel och inkompetent att beskylla barnet! Så man menar att jag får skylla mig själv att jag inte passade in i mallen? Fan va vidrigt! Och så har man fräckheten att komma med ”alla är lika värda”.

Jag var också blyg som barn och hade definitivt inte antagit någon ”blygis-roll” utan jag var blyg som person! Jag tycker att det är en hemsk människosyn att tänka att offrets sätt att vara inbjuder till attacker. Även om det skulle vara sant ska man aldrig förmedla för ett barn: ”du blir mobbad för att du är som du är och kommer fortsätta bli det om du inte ändrar dig.” Om offret ändrar sig och antar en ny roll så kommer kanske mobbningen sluta, men vad får offret för självbild då? Jo, att hen inte duger som hen är! Och det är vidrigt.

Svara

Verkligen! Men tack och lov är det inte alla aktörer som utgår ifrån det individpsykologiska perspektivet och lägger skulden på offret.

Svara

Man slutar inte förvånas över vilka onda personer det finns. Läste en artikel om att en antimobbningskampanj, Nolltolerans mot mobbning, lurat till sig 40 miljoner kronor. Pengarna gick till aktiebolag. Detta har polisanmälts men det lades ner p g a att ärendet bedöms vara civilrättsligt vilket innebär att ”man själv får väcka talan i domstol”. Verkar som att förövaren skyddas. Hur mycket kostar det att väcka åtal i domstol i detta ärendet tro?

Jag läste också samma artikel! Alltså mig veterligen kostar det ingenting att väcka åtal i domstol om man vinner fallet. Det är, såvida jag har förstått saken rätt, den förlorande parten som betalar. Jag vet inte hur mycket det kostar för den förlorande parten men det handlar om ganska mycket pengar! Om man som privatperson tänker stämma aktiebolaget bör man vara säker på att ett brott har begåtts i straffrättslig mening. Det är såklart moraliskt förkastligt att agera så som aktiebolaget gjort men den stora frågan är om de har brutit mot brottsbalken eller någon annan lag? Är man juridiskt kunnig och vet vilken lag de har brutit mot och hur liknande fall har bedömts i domstol så kan det vara värt att chansa! Oavsett vilket så är deras agerande totalt förkastligt och jag hoppas att någon juridiskt kunnig person agerar.

Svara

Finns så
Mycket olika mobbing, men de slutade med jag kopierade andra. Plågade mig i jeans såna där tighta som var inne på 70- talet . Sen permanentade jag håret hade smink . Jag blev nån jag inte var. Blev i vuxen ålder kallad kameleont.
Fick barn,gjorde allt min man ville , var rädd för soc, att han skulle lämna mig och att han skulle få vårdnaden, samtidigt vart jag kallad äcklig pga jag ammande barnen länge. Inget jag gjorde var bra.barnen blev myndiga min man lämnade mig för en ung och normal kvinna, hann gifta mig igen och igen . De klagade på jag inte kunde städa, pratade högt, inte var bra i sängen.

Det låter inte alls bra att du blivit så illa behandlad! 🙁 Jag håller med dig om att mobbningen kan se olika ut.

Svara

Det daltas med mobbare och andra översittare i samhället precis som det görs med brottslingar. Offret får inte sällan bestraffning istället för förövaren. Det är så djupt tragiskt hur det har blivit i samhället och världen, jag har blivit blasé och orkar inte bli upprörd längre över allt sjukt jag läser och hör, för det är som det är och det verkar inte spela någon roll hur många som protesterar och agerar, det blir ingen skillnad ändå. Som Nina här ovan skriver; ondska styr!

Det är aldrig någonsin acceptabelt att skuldbelägga mobboffret och ingen ska behöva ändra på hur den ser ut eller hur den är för att bli accepterad och slippa mobbning och trakasserier! Däremot ser jag inget fel i att försöka ändra på det faktum att offret oftast har väldigt lågt självförtroende och självkänsla! (Vilket såklart är en konsekvens av mobbningen, men det är inte ovanligt att det är just personer med låg självkänsla som blir offer för mobbning!) Jag blev mobbad och jag fick också höra av vuxna att jag behövde ”tuffa till mig”. Vilket de inte hade fel i, det behövde jag verkligen. Men det går inte att bara uppmana någon till något sånt och förvänta sig att det ska ske som genom ett trollslag! Jag önskar att någon vuxen hade hjälpt mig att träna upp självförtroendet och träna på att inte reagera på mobbningen. Det var ju sååå roligt att tracka mig för jag blev ju så arg och ledsen för minsta lilla! Därför fortsatte mobbningen.
Samma nonchalans har jag som vuxen upplevt många gånger med psykiatrin: de säger åt en vad man ska göra men vill inte hjälpa en med det.

Förklaringsmodellen att mobbaren har ett trauma och agerar ut det på offret har jag svårt att tro på eftersom det oftast är en hel klass eller en hel skola som mobbar en person! En hel skolklass kan väl inte vara traumatiserade och ha dåliga hemförhållanden?!

Jag håller med om att ett mobbningsoffer aldrig ska skuldbeläggas! Och om man vill hjälpa offret att höja sin självkänsla är det viktigt att man berättar för offret att mobbning inte är offrets fel även om offret skulle ha dålig självkänsla. Annars finns risken för att offret lägger skulden på sig själv.

Jag tror verkligen inte att en hel skolklass är traumatiserad. Däremot tror jag att den som startat mobbningen och är den värsta mobbaren i klassen ibland kan ha dåliga hemförhållanden, men hen kan också ha en personlighetsstörning. Men hela klassen kan knappast ha trauman utan de gör bara som ”alla andra”, d v s mobbar avvikaren.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *