Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Ska inte boendestödet underlätta det för oss med autism?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Sassa frågar

Min fråga är om inte boendestöd borde göra allt för att underlätta för oss med autism. Trots i alla papper från läkare psykologerna mfl så kör dom över mej. Min autism, ångest och oro slår i taket av detta.

Paula svarar

Frågar du mig som autist så är mitt svar ja, boendestödet borde verkligen sträva efter att underlätta livet för oss med autism. Jag förstår att de praktiska möjligheterna inte alltid finns, men så långt det går och är möjligt tycker jag att de borde underlätta det för oss. Ett exempel på en situation där de inte alltid kan tillgodo se våra behov är våra eventuella önskemål om att få viss specifik personal. Ibland kan vår favoritpersonal vara sjukskriven och ibland kan något oförutsett ha inträffat vilket kan göra att vi inte alltid får den personal vi önskar. Men så långt det går borde de underlätta det för oss, tycker jag!

Låter inte alls bra

Du upplever att dina boendestödjare kör över dig vilket inte alls låter bra. Du specificerar däremot inte närmare på vilket sätt de gör det. Jag antar att ditt boendestöd utgör en insats enligt socialtjänstlagen. Av 1 kapitel 1 paragraf socialtjänstlag framgår att insatserna som ges enligt denna lag ska beakta individens självbestämmanderätt (läs gärna mitt tidigare blogginlägg där jag redogjort för skillnaderna mellan LSS och SoL). Jag föreslår att du skriver ett brev till boendestödjarnas chef och beskriver på vilket sätt du upplever dig överkörd. Kanske kan ni ha ett möte tillsammans där ni gemensamt går igenom insatsen.

Kontakta din biståndsbedömare

En viktig fråga i sammanhanget är vad som står i ditt biståndsbeslut. Dina boendestödjare ska följa biståndsbeslutet. Gör de inte det tycker jag att du ska uppmärksamma din biståndsbedömare om det! Om de följer biståndsbeslutet men du ändå känner dig överkörd tycker jag att du ska vända dig till din biståndsbedömare och förklara vad du skulle vilja att det stod i biståndsbeslutet. Du kan även överklaga kommunens beslut till domstolen. Om du bor i en LOV-kommun kan du slutligen byta till en annan boendestödsutförare om du är missnöjd med det stöd du får. Om du är osäker på om din kommun har infört LOV i boendestödet, fråga din biståndsbedömare vad som gäller!

Du kan lämna ett medborgarförslag

Viktigt att känna till i sammanhanget är att SoL ”bara” en målrelaterad ramlag vilket innebär att lagen inte specificerar på vilket sätt lagens målsättningsstadganden ska uppfyllas. Därför har kommunerna tyvärr rätt fria händer vad gäller utformningen av boendestödet. Om politikerna har beslutat att boendestödet i din kommun ska se ut på ett sätt som inte passar dig kan du undersöka om kommunen har infört möjligheten att lämna medborgarförslag. I så fall kan du skriva ett medborgarförslag och beskriva hur du önskar att boendestödet i din kommun skulle se ut. Tänk på att ett medborgarförslag är en allmän handling vilket innebär att alla kommer att kunna se vad du skrivit.

Du kan ansöka om en annan insats

Om inget annat lyckas kan du försöka ansöka om att få stödet genom en annan insats, exempelvis hemtjänst enligt SoL eller bostad med särskild service enligt LSS. Fördelen med LSS är att den utgår från goda levnadsvillkor samtidigt som SoL ”bara” tillförsäkrar skäliga levnadsförhållanden. Detta innebär att en LSS-insats bör vara av något bättre kvalitet än t.ex. boendestödet enligt SoL. Nackdelen med LSS är emellertid att det kan vara svårt att få särskilt boende enligt denna lagstiftning, men det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att kommunens beslut alltid går att överklaga!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Man bör gå med i a-kassan så fort som möjligt när man har börjat jobba. Vilken a-kassa man bör gå…

  2. Att kontrollera hur ett myndigt barn använder sina pengar är en form av ekonomiskt våld. https://kronofogden.se/forebygg-ekonomiska-problem/stod-i-arbetet/se-det-ekonomiska-valdet Tänk också på att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *