Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Vad innebär det att ha boendestöd i en LOV-kommun?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Hanna frågar

Jag skulle vilja läsa ett inlägg om boendestöd via LOV. Vad står LOV för? Vilka aktörer finns på marknaden? Vad skiljer sig (praktiskt) mellan boendestöd via SoL och via LOV? Jag försökte googla efter ditt svar på min senaste fråga men får inga bra träffar på Google 🙁

Paula svarar

Jag förstår att det är förvirrande med alla begrepp som LOV och socialtjänstlagen, förkortat SoL. LOV står för lag om valfrihetssystem. Man blir emellertid aldrig beviljad boendestöd enligt LOV utan med stöd av en annan lag, oftast SoL. Jag har själv boendestöd enligt SoL men bor i en LOV-kommun. När man väl har blivit beviljad boendestöd med stöd av SoL (eller någon annan lagstiftning) kan man som brukare, under förutsättning att man bor i en kommun som har infört LOV, fritt välja bland de boendestödsutförare som kommunen har slutit avtal med. Skulle man vara missnöjd med den utförare man valt kan man byta till en annan.

Finns tre olika kommuntyper

Bra att känna till är att det finns tre olika typer av kommuner vad gäller hur boendestödet är upplagt. Den första typen är en kommun som inte gör någon åtskillnad mellan en beställare och en utförare. I dessa kommuner är kommunen både en beställare och en utförare samtidigt vilket innebär att dessa kommuner endast erbjuder kommunalt boendestöd. Den andra kommuntypen är en kommun som skiljer mellan en utförare och en beställare och som har valt att lägga ut boendestödet på entreprenad vilket innebär att en av kommunen vald privat utförare utför boendestödet för alla de kommuninvånare som har insatsen. Och den tredje kommuntypen är alltså en kommun som har infört LOV där brukaren fritt får välja mellan olika utförare.

Upp till varje kommun

Det är upp till varje kommun att avgöra om de vill införa LOV vilket innebär att en kommun antingen tillämpar eller inte tillämpar LOV. Jag har inget belägg för mitt påstående, men jag misstänker att en icke-LOV-kommun där endast en privat utförare utför allt boendestöd är sämst ur brukarens synvinkel då ett riskkapitalbolag självklart vill göra stora vinster vilket gör att sådana bolag tenderar att sträva efter att effektivisera boendestödet så mycket som möjligt. Det är ekonomiskt lönsamt för dessa bolag att anställa ung och relativt outbildad personal eftersom dessa typer av anställda inte kräver en lika hög lön som erfarna och utbildade boendestödjare gör. Om brukaren skulle vara missnöjd med det stöd hen får finns det ingen möjlighet för hen i dessa kommuner att byta till ett annat bolag vilket är en nackdel. Även kommuner vill ju spara pengar, men ett privat bolag har ett särskilt vinstintresse.

Ser vissa nackdelar med LOV

Även om jag ser LOV som ett fördelaktigt alternativ ur brukarens synvinkel ser jag vissa nackdelar med systemet. För det första kan det vara svårt för biståndsbedömaren att hålla koll på alla de privata aktörer som brukarna i kommunen har som boendestödsutförare. Om inte biståndsbedömaren är uppmärksam kan det finnas en risk för att brukaren t.ex. blir beviljad 10 timmar boendestöd i månaden men cheferna hos boendestödsbolaget endast ger brukaren 6 timmar och stoppar resten av pengarna i sin egen ficka. För 3-5 år sedan minns jag att min dåvarande biståndsbedömare talade om för mig att detta hade förekommit och kollade därför upp med mig om jag hade hållit koll på att jag faktiskt hade fått boendestöd i den omfattning som hade stått i mitt biståndsbeslut.

Det tar tid att hitta rätt person

En annan nackdel som jag ser med LOV är att det kan vara svårt för brukaren att välja bland alla bolag och hitta en boendestödjare som passar. Eftersom privata bolag ofta vill utföra sina tjänster så kostnadseffektivt som möjligt och sällan kan erbjuda heltidstjänster kan de behöva anställa boendestödjare som är oerfarna och saknar kunskap om npf-diagnoser. Många av dem har ingen aning om vad svag central koherens och automatiseringssvårigheter betyder och har aldrig hört begrepp som empowerment och motiverande samtal. Somliga talar dålig svenska, och vissa har egna kognitiva funktionsnedsättningar vilket bland annat gör att de glömmer bort att komma på överenskomna dagar och tider. Varje gång en duktig boendestödjare har slutat har jag behövt träffa många boendestödjare innan jag hittat en ny boendestödjare som passat, och det har tagit energi.

Vänd dig till din biståndsbedömare

Slutligen undrar du vilka aktörer som finns på marknaden. Svaret beror helt på vilken kommun du bor i. Viktigt att känna till är att det främst är Stockholm och några av dess grannkommuner som har LOV. Här ser du en lista över verksamma boendestödsutförare i Stockholms olika stadsdelar. Bor du inte i Stockholm kan du fråga din biståndsbedömare om din kommun har infört LOV och var du i så fall hittar en lista över alla aktörer som din kommun har slutit avtal med.

Jag hoppas att du fick ett svar på din fråga!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Man bör gå med i a-kassan så fort som möjligt när man har börjat jobba. Vilken a-kassa man bör gå…

  2. Att kontrollera hur ett myndigt barn använder sina pengar är en form av ekonomiskt våld. https://kronofogden.se/forebygg-ekonomiska-problem/stod-i-arbetet/se-det-ekonomiska-valdet Tänk också på att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *