Kategorier
Okategoriserade

Om vikten av empowerment vid autism

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland får jag frågan hur mycket LSS-personal, boendestödjare och arbetskonsulenter bör erbjuda autisten hjälp och i vilken omfattning de bör uppmuntra autisten till självständighet. Om yrkesverksamma städar, ringer arbetsgivare och byter glödlampor åt autisten så finns risken att autisten känner sig omyndighetsförklarad och tänker: ”Men vadå, jag skulle kunna göra allt själv, det tar bara lite längre tid. Jag vill ta makten över mitt liv och inte låta någon annan utföra sysslor åt mig!” Uppmuntras autisten däremot till att klara av allt detta självständigt finns risken att hen blir utmattad eftersom ovannämnda saker kan ta väldigt mycket energi av oss autister.

Viktigt att fråga autisten

Eftersom vi autister är väldigt olika på den här punkten finns det bara en sak att göra för yrkesverksamma att göra: fråga autisten! Och det centrala är att fråga autisten personligen och inte hens anhöriga eller boendestödjare då det är endast på det sättet det kan säkerställas att vår vilja respekteras. Det händer inte sällan att autisten själv har en helt annan uppfattning än vad hens närstående och stödpersonal har. Föräldrarna kan tycka att autisten skulle må bättre av att bli självständigare i vardagen medan autisten själv kan känna att hen är totalt utmattad och absolut inte klarar av att anstränga sig mer än vad hen redan gör.

Alla har inte reflekterat över frågan

Om du frågar autisten rakt ut om hen tycker att det är viktigt att vara självständig eller inte är det inte säkert att du kommer att få ett svar. Det är inte alltid autister har reflekterat över sådana frågor och förstår inte alltid vad ”självständighet” betyder i sammanhanget. Alla autister har inte heller kommit på vad de mår bra av i det långa loppet. Därför är det mycket bättre att du frågar: ”Vill du att du kontaktar själv arbetsgivare när du söker jobb, eller vill du att jag ska göra det?” eller: ”Vill du att jag pumpar din cykel eller ska jag pumpa den åt dig?”

Vissa har egna uppfattningar

Vissa yrkesverksamma har egna moraliska uppfattningar om hur allt borde vara. Vissa är helt säkra på att det inte är bra att ”dalta” med autisten alltför mycket utan det är mycket bättre att lära autisten att utföra det mesta självständigt. Men dessa yrkesverksamma bortser helt ifrån att de kognitiva svårigheter autism kan göra att autisten saknar orken att göra det yrkesverksamma kräver och blir utmattad av krav. Andra yrkesverksamma anser däremot att det är mycket bättre att göra det mesta åt autisten så att autisten kan spara sin energi, men det finns faktiskt autister som tycker att det är viktigt att klara så mycket som möjligt själv.

Viktigt med empowerment

Begreppet empowerment syftar till att klienten tar makten över sitt liv, och i empowerment bör självklart ingå att vi autister tillfrågas i vilken omfattning vi behöver hjälp och hur självständig vi vill och orkar vara. Många tror felaktigt att empowerment betyder att klienten ska vara oberoende av stöd men det är fel: det är beslutsfattande klienten ska vara självständig i! Bestämmer en boendestödjare åt mig att ett gott liv för mig är samma som att klara av att pumpa cykeln och städa självständigt trots att jag blir utmattad av det är det allt annat än empowerment.

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

2 svar på ”Om vikten av empowerment vid autism”

Jag trodde länge att empowerment
innebar att ta makten över sitt liv, ur ett NT-perspektiv, och tolkade det som ett begrepp som uppstått pga. samhällets och omgivningens missförstånd om autisters olika funktionssätt, behov, strävanden, generellt.

Jag har kopplat empowerment till alla NT som velat/vill att vi ska delta på samma eller liknande villkor som dom i samhället och som inte förstått hur funktionsnedsättningen kan påverka olika personer, som inte accepterat våra olika begränsningar och som Inte förstått sitt eget ansvar att släppa in autister i samhället och på så sätt låta oss få mer makt.

Så för mig var det skönt att läsa att det är själva beslutsfattandet över hur ”självständiga” vi ska ha makten över.
Samtidigt är det väl inget som de flesta myndigheter, som ska ge oss extra stöd på ett eller annat sätt, är speciellt upplysta om?
Låter verkligen vettigt om fler kunde börja lyfta frågan om självständighet med oss som den berör. Idag reflekteras sällan över det och man behöver själv ha förmågan att undervisa om att man inte behöver det bemötande, vård, omsorg på det sättet som verksamheter ofta utgår ifrån.

Jag har märkt att begreppet empowerment ofta tolkas fel. Det är samma som med ”delaktighet”: jag trodde själv länge att delaktighet var ett negativt begrepp för jag har alltid fått höra saker som: ”det är klart att du ska vara delaktig”. Och då har det alltid syftats på sammanhang som jag inte velat vara delaktig i, allt ifrån att ingå i sociala evenemang till att delta i arbetslivet mot min vilja (innan jag började föreläsa alltså). Så det är inte alls konstigt att du har kopplat empowerment till NT-perspektivet och deras behov! Tyvärr är det många som förstår att det är vi som ska bestämma hur vi vill leva.

Det var när jag läste den nationella handlingsplanen för funktionshinderpolitiken Från patient till medborgare som jag lade märke till att utöver ”delaktighet” så var även ”självbestämmande” ett av regeringens funktionshinderspolitiska mål. Det var då jag insåg att tvång aldrig har ingått i funktionshinderspolitiken utan avsikten har varit att allt ska vara frivilligt, även delaktighet. Tyvärr är det många som inte förstår det, men nuförtiden brukar jag hänvisa till handlingsplanen.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *