Kategorier
Autism under barndom och skolan

Mitt autistiska barn far illa i skolan, vad göra?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland får jag mejl från föräldrar till autistiska barn som skriver att deras autistiska barn far illa i skolan men att skolan vägrar åtgärda bristerna. Många som skriver till mig är desperata och frågar mig om råd. I dagens blogginlägg kommer jag ta upp de vanligaste skolproblemen och beskriva vad du kan göra om du anser att ditt barns skola åsidosätter sina lagstadgade skyldigheter.

1. Skolan vägrar göra anpassningar

En inte helt ovanlig situation är att skolan vägrar att genomföra tillräckliga och relevanta anpassningar. Kanske har skolan gjort vissa anpassningar men inte i tillräcklig omfattning. Skolan kan t.ex. ha gått med på att låta barnet sitta inomhus på rasterna men däremot har de vägrat befria att barnet från grupparbeten. Bristande tillgänglighet utgör numera diskriminering enligt diskrimineringslagens mening, och enligt 1 kap. 3§ tredje punkt diskrimineringslagen måste skäliga anpassningsåtgärder genomföras. Anser du att ditt barns skola har struntat i diskrimineringslagens stadganden kan du anmäla dem till DO. Skulle inte DO ta an sig fallet kan du stämma skolan på egen hand.

2. Barnet blir mobbat

Mobbning omnämns inte i lagtexterna alls utan klassas som trakasserier eller kränkande behandling. Blir ditt barn mobbat utan att det kan härledas till någon av diskrimineringsgrunderna blir det utsatt för kränkande behandling, och det är här skollagen träder in. Rektorn och huvudmannen är enligt skollagen skyldiga att agera om ditt barn blir utsatt för kränkande behandling. Dessutom står det stadgat i skollagen att skolpersonalen är skyldig att vidta åtgärder för att motverka, förhindra och förebygga kränkande behandling. Har du anmält till skolan att ditt barn blir utsatt för kränkande behandling och anser att skolan underlåter sina plikter kan du anmäla dem till BEO.

3. Barnet blir utsatt för trakasserier

Blir ditt barn mobbat och mobbningen kan härledas till barnets autism (som t.ex. när klasskamraterna t.ex. skrattar åt barnet för att bete sig socialt klumpigt eller ha svårt för gympan) så blir det utsatt för trakasserier i diskrimineringslagens mening. Detta anser lagstiftarna är snäppet värre än att bli utsatt för kränkande behandling. Skolan är skyldig att motverka, förhindra och förebygga trakasserier i skolan och bedriva ett systematiskt likabehandlingsarbete för att förhindra att trakasserier uppstår. Blir ditt barn mobbat för sin autism och du anser att skolan brister i sitt likabehandlingsarbete och struntar i att åtgärda mobbningen kan du anmäla dem till DO.

Kränkande behandling vs trakasserier

Som du kanske förstod så är kränkande behandling inte samma i lagens mening som trakasserier. Olika typer av mobbning regleras alltså i två olika lagar: skollagen respektive diskrimineringslagen. Blir ett barn mobbat för att vara överviktigt eller i klasskamraternas tycke fult, blir det utsatt för kränkande behandling. Blir ett barn däremot mobbat för att bära glasögon eller besöka en synagoga på lördagarna blir det utsatt för trakasserier. Detta för att kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder utgör de sju diskrimineringsgrunderna, och närsynthet klassas som en funktionsnedsättning.

Att stämma skolan på egen hand

På grund av ett mycket stort antal anmälningar saknar DO praktisk möjlighet att inleda en tillsyn vid varje anmält fall eller driva vartenda ärende till domstol. Faktum är att DO endast driver ett ytterst få antal ärenden om året till domstol, och detta i syfte att skapa prejudikat. Om DO inte skulle ha möjlighet att agera kan du alltid stämma skolan på egen hand. Dock är det isåfall bra att du först går igenom tidigare rättsfall så att du får koll på vilka typer av brister som domstolen har bedömt som diskriminering och får förståelse för vad som klassas som ”skäliga anpassningsåtgärder” i diskrimineringslagens mening. Detta för att undvika en kostsam rättsprocess.

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. ”Jag kommer ofta på först efteråt vad jag borde ha sagt/gjort, och då är det redan försent.” Exakt samma för…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

2 svar på ”Mitt autistiska barn far illa i skolan, vad göra?”

2020, att man ska behöva kämpa så mycket för sitt barn, till utmattning. Att inte skolan kan anpassa, stödja, vara lyhörd,tänka utanför ramarna med autistiska barn. Anpassningar uteblir, trots att vårdnadshavare som känner sitt barn bäst påtalar förbättringsområden. Jag/Vi är i den första av dina punkter, punkt 1. Och det är riktigt riktigt tungt och vi är utmattade och på bristningsgränsen hela tiden. Detta blir aldrig bättre heller eftersom vi aldrig ser några framsteg och sitter fast i denna hjälplösa situation. Som vi helt uppenbart inte kan påverka utan att anmäla m.m som jag inte vet om vi orkar ens….suck!
Kram

Vad tråkigt att skolan vägrar att göra anpassningar 🙁 Ni är tyvärr långt ifrån de enda som drabbats av punkt 1. Om ni orkar så tycker jag att ni ska göra en anmälan till DO, detta går att göra enkelt på webben: https://www.do.se/tips-och-klagomal/lamna-tips-och-klagomal/

Jag tycker att autismklasser borde införas i alla kommuner, men det är nog en kostnadsfråga. Och i de kommuner där de finns är det ofta långa köer för att få en plats. Kram!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *