Kategorier
Okategoriserade

Kvinnliga autister sökes för en intervjustudie

Idag har jag en hälsning från en sociologistudent som söker autistiska kvinnliga intervjupersoner för sin C-uppsats. Själv har jag numera varken tid eller energi längre för att delta i intervjustudier men gör däremot allt för att stötta studenter som vill belysa autism i sina uppsatsarbeten varför jag mer än gärna efterlyser intervjupersoner via bloggen. Så här skriver hon:

Information om studie & deltagande
Mitt namn är Emelie Karlsson och jag läser Sociologiprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Denna studie utgör mitt examensarbete. Studien är inriktad på ämnet Att få diagnos som vuxen och inom detta ämne ska jag undersöka fenomenet att kvinnor får AST diagnos senare i livet jämfört med män. 

När man läser om fenomenet finner man olika förklaringar. Det skulle kunna vara så att AST är vanligare bland män än kvinnor, det skulle också kunna vara så att symtomen för AST ser olika ut för män och kvinnor och att vi har för lite kunskap om hur symtomen uttrycker sig hos kvinnorna. Ytterligare en förklaring är att kvinnor i större utsträckning använder sig av olika hanteringsstrategier för att anpassa och dölja symtom och beteenden i sociala sammanhang, vilket gör att diagnosen blir mer svårupptäckt bland kvinnorna. Dessa sociala aspekter vill jag undersöka närmare. Syftet med min studie kan därmed sägas vara att jag vill nå en ökad förståelse för hur vuxna kvinnor upplever AST och hur de gör för att hantera sina symtom i förhållande till livets sociala situationer. 

För att kunna besvara studiens frågeställning måste dessa kvinnor själva få berätta om sin upplevelse. Det är därför jag vill genomföra intervjuer. Målet är att intervjua 5 kvinnor, närmare bestämt 5 kvinnor som har en diagnos inom AST och fick diagnosen först som vuxen (alltså först efter 18 års ålder). 

  • Deltagandet är valfritt. Väljer man att delta så har man också när som helst möjlighet att avbryta sitt deltagande. 
  • Intervjuerna kommer att hållas via Zoom och det är då valfritt om man vill ha sin kamera igång eller inte. 
  • Intervjun kommer att spelas in för att jag i efterhand ska kunna analysera vad som sägs. 
  • Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. 
  • Är det någon eller några frågor man inte vill eller kan svara på så behöver man inte. 
  • Allt som sägs under intervjun kommer att hållas ANONYMT. Dina svar kommer inte att kunna kopplas samman med dig. Utvalda citat kommer senare att användas i studiens uppsats, men då benämns de olika citaten med antingen ett påhittat namn eller i form av “intervjuperson” +ett nummer, exempelvis “IP2” (intervjuperson 2). 
  • Studiens intervjumaterial används endast till syfte för denna studie och ingen annan är jag tar del av eller har åtkomst till studiens intervjumaterial. 
  • Frågorna i intervjun kan till exempel beröra; hur upplevelsen var att få diagnos först som vuxen, hur man upplevde/upplever sig själv och andra, hur man upplever sina symtom och hur man hanterar dessa, hur man upplever sociala situationer, m.m. 

Är du intresserad av att delta eller har funderingar och frågor angående studien? Kontakta mig via min mailadress ek222ri@student.lnu.se så kan vi prata vidare där. Tack!”

Observera att jag inte kan svara på frågor om uppsatsen då jag endast agerar som mellanhand. Om ni har frågor eller vill anmäla intresse är det alltså Emelie ni ska kontakta, och ni hittar hennes mejladress ovan! 🙂

Klicka här för att kommentera eller fråga om det här inlägget! Jag kommer inte publicera kommentarer/frågor som innehåller personangrepp, hat, hot e.t.c.

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga om ett helt annat ämne. Ni hittar tidigare läsarfrågor här.

Följ gärna min blogg via Facebook, mejl eller RSS.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig på min hemsida.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

5 svar på ”Kvinnliga autister sökes för en intervjustudie”

Hej Elisabeth!

Vad roligt att du vill ställa upp! 🙂 Eftersom jag endast agerar som mellanhand och inte har något med uppsatsen att göra är det inte jag som tar emot anmälningar utan det är Emelie som gör det, och jag vet inte om hon läser här i tråden. Därför ska du mejla till henne om du vill anmäla intresse!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.