Kategorier
Läsarfrågor

Kan någon med ren autism utan adhd få medicin?

Snälla, hjälp mig att sprida budskapet genom att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Anonym person frågar

Kan en person med bara asperger/autism få medicin? Måste personen ha adhd för att få medicin?

Paula svarar

Du specificerar inte närmare vilken typ av medicin du syftar på. Av Region Stockholms hemsida framgår att autism inte behandlas med läkemedel men att en autist däremot kan få behandling mot tilläggsproblematiken. Professor Christopher Gillberg förklarar i sin bok Essence att de flesta med autism också har annan problematik vilket innebär att ren autism faktiskt ovanligare än autism tillsammans med andra diagnoser. Som exempel på vanliga tilläggsdiagnoser till autism nämner Gillberg OCD, och en autist kan absolut få läkemedel mot OCD! Hen måste inte ha adhd för det. Även sömnproblem är vanliga vid autism, och en autist kan få sömnmedicin utan att ha adhd.

En autist kan äta risperidon

Något som inte är helt ovanligt vid autism är utåtagerande beteende, och Christer Allgulander skriver i sin bok Klinisk psykiatri att låga doser antipsykosmedel, exempelvis risperidon, kan vara lämpligt om en autist uppvisar irritabilitet, stereotypier eller hyperaktivitet utan uppenbar orsak. Samtidigt tillägger han att det kan vara onödigt att utsätta en växande hjärna för sådana läkemedel i onödan. En autist måste alltså inte ha adhd för att få utskriven antipsykosmedel mot exempelvis hyperaktivitet. Som parentes kan jag tillägga att jag verkligen hoppas att Allgulanders råd efterföljs och inga autistiska barn äter risperidon i onödan. Enligt min erfarenhet beror nämligen en autists irritabilitet väldigt ofta på miljön, och jag tycker att alla ska fundera på om stereotypier vid autism verkligen behöver medicineras bort. Men det är en annan fråga!

Frågan är relevant

Slutligen kommer en intressant fråga, och det är om en person med autism måste ha tilläggsdiagnosen adhd för att få utskriven centralstimulerande adhd-medicin eller om det krävs en adhd-diagnos för det. Tony Attwood har konstaterat i sin bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom att en autist kan ha uppmärksamhetsproblem utan att ha adhd varför frågar är relevant. Allgulander skriver i den ovan nämnda boken att om patienten med autism uppvisar ouppmärksamhet och hyperaktivitet så kan centralstimulerande medicin, exempelvis metylfenidat som är den aktiva substansen i Ritalin och Concerta, prövas. Det finns också en meta-analys som har visat gynnsamma resultat när autistiska barn har fått metylfenidatpreparat.

Autism nämns inte i sammanhanget

Allt ovanstående, särskilt det som står i Allgulanders bok, tolkar jag som att en person med autism kan få centralstimulerande medicin utskriven utan att ha adhd, men samtidigt förvånar det mig lite. Anledningen till att det förvånar mig är att jag i början av 2000-talet fick informationen att en autist måste ha adhd för att få adhd-medicin utskriven (jag förstår dock att reglerna såklart kan ha ändrats sedan dess) och de autister jag har träffat har fått samma info. Dessutom anger FASS att metylfenidat är avsett för behandling av adhd. Autism nämns inte i sammanhanget av FASS.

Undrar om han kan ha fel

Mot bakgrund av ovanstående funderar jag lite på om Allgulander kan ha fel, men det borde han inte ha med tanke på att han är docent i psykiatri. Men det är nog inte helt omöjligt att han har uttryckt sig klumpigt och menar mellan raderna att en autist måste ha tilläggsdiagnosen adhd för att få adhd-medicin utskriven. Enligt mig borde det vara det logiska, men jag blir verkligen förvirrad av hans formulering i boken med tanke på den information jag har sedan tidigare. För att säkerställa att du får korrekt och uppdaterad information om förskrivning av adhd-medicin till patienter med ren autism tycker jag att du ska ställa frågan till en läkare med spetskompetens om npf!

Tycker du att inlägget är bra? Dela då det på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl. är du snäll:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

6 svar på ”Kan någon med ren autism utan adhd få medicin?”

En person med autism kan få samma mediciner som alla andra för andra diagnoser än autism.

Olika typer av antipsykotiska mediciner används för att samhället inte vill ge rätt stöd, hjälp och miljöanpassningar.

Antipsykotiska mediciner förstör funktionnivån hos människor med autism och det förstör hjärnan på sikt. Men zombifiering hindrar ofta utåtagerande eftersom det dämpar allt men zombifiering via mediciner fungerar inte på alla med asperger. Därför att vi är kopplade annorlunda och känsligare och därför kan hyperaktivitet bli resultatet istället.

Det är absolut inte acceptabelt att erbjuda medicin istället för stöd och anpassningar! Ibland kan vederbörande behöva medicin också men de borde aldrig ersätta stöd och anpassningar. I psykiatrin händer ofta samma sak: patienten ber om att få terapi men det enda hen erbjuds är medicin. Jag har själv ibland fått kritik för att jag väljer att ta emot boendestöd istället för att testa fler adhd-mediciner.

Svara

Ja de är vedervärdiga minst sagt, har testat men blev sämre. Läkarna var katastrof. En läkare blev anmäld . De som jobbar inom psykiatrin har oftast problem själva de gillar makt . Blev avskriven till slut. En av sköterskorna stal min man och skvallrade saker. En annan hon var kurator och berättade saker för sin syster. Blev anklagad att vara scientolog pga jag var emot vaccin och psykiatrin.

Sant! Lena Nylander har faktiskt skrivit i sin bok Autismspektrumtillstånd hos vuxna: Några frågor och svar att vissa autister är känsliga för mediciner.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *