Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Hjälp, skolans åtgärdsprogram funkar inte för dottern

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Bella frågar

Min dotter går i förskoleklass och har autism( högfungerande) och adhd medelsvår.

Skolan har gjort åtgärdsprogram osv men det blir inte tillräckligt bra för dottern. Hon har det jobbigt med mycket intryck och måste ständigt få hjälp att koncentrera sig. Det svåraste är det sociala, hon gör illa andra barn som inte vill leka med henne, är mer eller mindre utfryst, en lärare är med henne men begränsar hennes umgänge med de andra barnen. Hon vill inte gå till skolan såklart.

Hon hade en underbar resurs på förskolan som det fungerade toppen med och som är intresserad av att va hennes resurs i skolan men rektorn vägrar utan säger att man ska använda den personal som finns. Den personal som finns matchar inte henne och hon har redan avverkat en personal som inte pallade med henne. Dem har nu sökt pengar för resurs men ska ändå fortsätta använda någon dem har på skolan. Vet att det hade gått så mycket bättre med hennes andra resurs hon hade då han tex är med i leken, ser på henne om något inte är bra osv.

Hur ska jag få rektorn att förstå detta? Har pratat med rektorn massa gånger men hon är gjord av sten. Hon skulle få en bra skolgång men hennes gamla resurs.

Är det bara att lägga ner och söka till en resursskola som ligger långt bort från vårat hem eller vad ska vi göra?

Vill tillägga att jag tycker du är fantastisk 🤩

Paula svarar

Åh, jag beklagar verkligen er situation! Jag har träffat många föräldrar som varit i samma sits som ni. Tyvärr är det inte lätt att övertyga en rektor som är gjord av sten, men det kan vara bra att du kommer med olika vetenskapliga källor och myndighetsrapporter för att styrka dina argument. Rektorn är säkert övertygad om att hen anpassar skolan och därmed följer skollagen, men problemet är att de anpassningar som hen beviljat inte fungerar för din dotter. Förklara för rektorn att det hen gör är som att förse ett närsynt barn med glasögon med fel styrka.

Indikerar på tillgänglighetsbrist

Specialpedagogiska skolmyndigheten slår fast att fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet är en förutsättning för en tillgänglig skola. Och faktum är att din dotter varken är socialt eller pedagogiskt inkluderad med en icke-fungerande resurs vilket indikerar på brist på tillgänglighet! Forskning har visat att elev-elevrelationerna och elev-lärarrelationer är viktiga i skolan då det är detta som utgör skolans sociala klimat, och ett bra socialt klimat är enligt samma forskare extraviktigt för elever i behov av särskilt stöd! Samtidigt har en studie visat att när unga vuxna autister tänker tillbaka på sin skoltid så konstaterar de att stödet de fick från skolan var bristfällig. Det som kommer fram i studien är att de vuxna autisterna inte anser att det räcker med generellt pedagogiskt stöd utan det krävs mer.

Viktigt med autismspecifik kompetens

Forskarna konstaterar att det är viktigt att pedagoger har kunskap om autism vilket inte din dotters nuvarande resurs verkar ha. Professorn och autismforskaren Christopher Gillberg stämmer in och betonar vikten av autismspecifik kompetens hos pedagoger vilket han skriver om i sin bok. Även forskaren och specialläraren Lotta Anderson från Malmö universitet håller med om att det är viktigt att skolor har kunskap om autism och menar vidare att det är svårt för skolor att tillgodose autistiska elevers behov när kunskap saknas.

Det är viktigt med delaktighet

Claes Nilholm från Malmö Högskola och Kerstin Göransson från Mälardalens högskola (numera universitet) har gett ut skriften: Inkluderande undervisning: vad kan man lära sig av forskningen? Utgivaren är Specialpedagogiska myndigheten. Nilholm och Göransson konstaterar i skriften att en inkluderande skolpraktik förutsätter att autisten tillåts vara delaktig i beslutet om hur hens stödinsatser ska utformas. Detta eftersom inkludering förutsätter delaktighet. Om din dotter tilldelas en resurs som inte fungerar är hon inte delaktig i stödet hon får vilket betyder att skolan inte arbetar inkluderande. Detta i sin tur är allvarligt eftersom Sverige har ratificerat Salamancadeklarationen.

Anpassningar ska inte vara generella

Skolinspektionen har uppmärksammat i sin rapport ”Inte enligt mallen” att många skolor placerar autistiska elever i fack och ger denna elevgrupp generella anpassningar som de förmodar att autistiska elever som grupp är i behov av. I samma rapport kritiserar myndigheten pedagogers bristande autismspecifika kompetens liksom även det faktum att skolor sällan följer upp de stödinsatser som autisterna får. Anpassningar som ges till autister ska aldrig vara kategoriska utan ska utgå från individuella behov, skriver Skolinspektionen. Och i detta fall är det uppenbart att din dotter endast ges generella anpassningar eftersom skolan inte tar hänsyn till hennes behov av att ha den tidigare tjejen som resurs.

Ni kan anmäla skolan till DO

Det finns hur mycket forskning som helst på området, men kanske räcker detta till en början! Om inte rektorn är villig att ta till sig detta kan ni alltid prova att kontakta Diskrimineringsombudsmannen. Tänk i så fall på att DO är en myndighet vilket betyder att er anmälan blir en offentlig handling. Tyvärr har DO ingen möjlighet att ta sig an de flesta ärenden, men det är ändå viktigt att så många som möjligt anmäler när de stöter på tillgänglighetsbrister.

Är positiv till resursskolor

Vad gäller resursskolor så är jag den typen av autist som absolut hade föredragit att fullgöra min skolgång på en resursskola. Olika lösningar passar olika autister, men jag är personligen mycket positiv till resursskolor! Vissa forskare varnar för risken för att autister som fullgjort sin skolgång på resursskolor får signifikant sämre skolresultat än andra autister, men om resultatet överhuvudtaget kan generaliseras till en svensk kontext så hade jag tusen gången hellre fått dåliga betyg och sluppit ångest än fått bra betyg men mått dåligt. Frågar man mig är det allra viktigaste att slippa må dåligt! Om ni väljer att placera din dotter på en resursskola kan ni kolla upp om hon har rätt till skolskjuts. Stor lycka till, och ge inte upp! ♥ 

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

6 svar på ”Hjälp, skolans åtgärdsprogram funkar inte för dottern”

Tråkigt att läsa om detta med Bellas dotter.
Det vore underbart om alla politiker i olika utbildningsnämnder i kommunerna kunde förstå detta också och våra kära riksdagspolitiker med sina höga löner plus ansvarigt statsråd.
Allt är en kostnadsfråga som allt annat i samhället, tyvärr.
När jag var barn fanns det inga resurser vill jag minnas, det ända jag fick göra i lågstadiet var att gå till en tant som var talpedagog.
Kunskapen om autism/Asperger har gått framåt som väl är sedan jag lekte i BUPs sandlåda som 5åring och 16åring, sk ericametoden/lekterapi.

Jag håller med om att det är jättetråkigt för Bellas dotter och alla andra som är i hennes sits. Det är tyvärr väldigt många autister som råkar illa ut i ordinarie skolor. Det är därför jag är positiv till resursskolor! Det enda problemet är att alla inte har möjlighet att få plats på en resursskola.

På 1980-talets Finland fanns det faktiskt resurser för de som hade svårt med teoretiska ämnen. Så var det iaf på min skola för dessa elever fick stödundervisning. Men däremot fick jag inget stöd för jag hade svårt med det sociala och praktiska ämnen. Jag minns att jag ofta var avundsjuk på alla som hade svårt med t.ex. matematik för de fick aldrig skäll. Jag minns också att jag önskade att jag också skulle haft svårt med matematik och språk istället för att ha svårt med t.ex. gympa, bild och syslöjd.

Svara

Till Bella!
Några tips från mig som jag har fått eftersom jag har varit i liknande situation.
Bli medlem i autism.se, ring dem efter du fått besked om att du är medlem, skaffa kunskap som Paula skriver.
Be Autismförbundet att närvara på ett möte med rektorn på skolan.
Det är bra med stöd.
Fungerar inte detta så får du anmäla skolan till Skolinspektionen och berätta att skolan inte tillgodoser din dotters behov.
Hälsningar Jessica

Jag har goda erfarenheter av att BUP är med på möten med skolan. Det är iofs många år sedan och jag vet inte om det är ett rimligt alternativ nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *