Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Har Aspergers syndrom och autism blivit vanligare?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Lorna Wing skriver i sin bok Autismspektrum: Handbok för föräldrar och professionella att det i dagsläget saknas kunskap om ifall förekomsten av Aspergers syndrom och autism har ökat jämfört med förut. Eftersom tillräcklig forskning saknas, vill hon själv inte uttala sig om hur det ligger till med den saken. Dessa 5 teorier om förekomsten av autism har jag själv hört under mina år som föreläsare:

1. Förekomsten varierar

Förespråkarna av denna teori menar att prevalensen av autism skiftar naturligt beroende på tid och plats. Variationen har enligt förespråkarna biologiska orsaker. De menar att vi för tillfället befinner oss i en tidsepok då prevalensen är ovanligt hög och att det därför finns många som behöver sjukersättning och LSS-insatser. Lorna Wing nämner denna teori men varken förkastar eller bekräftar den.

2. Kunskap om autism har ökat

Många som flaggar för denna teori menar att vi har fått ökade kunskaper om asperger och autism i samhället och att vi numera därför har möjlighet att fånga dessa barn relativt tidigt och ge dem korrekta diagnoser. Lorna Wing nämner även denna teori och menar att barn som förr i tiden avvek i beteendet brukade placeras på mentalsjukhus. Idag lever alla vi som avviker mitt i samhället och tar emot insatser vilket är anledningen till att vi autister syns och märks.

3. Diagnoskriterierna har breddats

Förut tillskrev man aspergare och autister egenskaper som avskärmad, extremt rutinbunden, överdrivet formell, osocial med mera. Många av oss som fått diagnosen Aspergers syndrom under de senaste 10-20 åren känner att vi inte alls passar in i Hans Aspergers ursprungliga beskrivning av syndromet. Svenny Kopp som forskar om autism hos flickor har konstaterat att autism inte sällan ter sig på ett helt annat sätt hos flickor än pojkar. Diagnoskriterierna har breddats och därför är vi även många kvinnor som passar in i diagnoskriterierna.

4. Dagens samhälle ställer höga krav

Mina föräldrar talar gärna om den behavioristiska katederundervisningen som användes flitigt under deras skoltid. Trots att behaviorismen hade många brister, kan dåtidens skola ha passat vissa autistiska barn utmärkt. Dagens barn förväntas ta mycket mer ansvar, vara aktiva i undervisningen och delta i grupparbeten. Därutöver har intrycken ökat enormt: överallt i samhället är det bilar som låter och LED-skärmar som lyser. Många autister kan ha smält in bättre förr då samhället och skolan var annorlunda.

5. Ökningen är verklig

Enligt förespråkarna av denna teori ökar förekomsten av autism oavsett vilka krav samhället ställer, och de menar även att ökningen blir större och större varje år. Många nämner miljögifter och tillsatser i maten som möjliga förklaringar. Lorna Wing nämner även denna teori. Det finns även andra som menar att ökningen beror på att vi skaffar barn allt senare och hög faderlig ålder har visat sig öka risken/chansen för autism. Tilläggas bör att väldigt många av oss autister ogillar denna teori skarpt då vi är rädda för att samhället ska börja se autism som ett fel som antingen ska undanröjas eller behandlas. För mig är det naturligt att vara jag. Därför önskar jag ingen bot utan tolerans och acceptans!

Man kan tro på flera teorier

Observera att många av dessa teorier inte motsäger varandra och att man därför kan tro på flera av dem samtidigt. Det är exempelvis många som tror att vi autister har blivit synliga i samhället eftersom kunskapen hos läkarkåren har ökat vilket i sin tur beror på att dagens samhälle ställer andra krav och diagnoser därmed behövs i vår samtid. Dessa teorier motsäger absolut inte varandra!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

5 svar på ”Har Aspergers syndrom och autism blivit vanligare?”

”Diagnoskriterierna har breddats och därför är vi även många kvinnor som passar in i diagnoskriterierna.” Det måste ha varit väldigt länge sedan, jag kände tjejer med asperger-diagnos redan i början av 2000-talet, de var i min ålder, dvs 80-talister.

Att diagnoskriterierna har breddats betyder inte att fenomenet inte existerade alls utan det betyder att det var ovanligare än vad det är idag att tjejer hade en autismdiagnos. Det fanns tjejer med asperger i början av 2000-talet, men det var ovanligare på den tiden än idag att tjejer hade diagnosen. Intresset för autism hos tjejer och kvinnor har väckts på 2010-talet då Svenny började forska om fenomenet. Idag vet vi att många tjejer som befinner sig inom autismspektrat är feldiagnostiserade.

Svara

Vad jag menar med ”feldiagnostiserade” är att många kvinnor med autism har fått fel diagnoser så som social ångest, personlighetssyndrom eller dylikt, och deras autism har missats helt! Ibland kan det också vara så att kvinnan både har autism och ett komorbidt tillstånd (t.ex. depression), men vården upptäcker bara depressionen och missar autismen helt!

Aspergers syndrom togs bort från diagnosmanualen för 10 år sedan, men från 1994 fram till 2013 då Aspergers syndrom var med i diagnosmanualen (DSM-IV) så var antalet diagnostiserade män större än antalet diagnostiserade kvinnor. Vad gäller den nuvarande diagnosen autismspektrumtillstånd så skriver Gillberg i sin bok Essence (publiceringsår 2018) att pojkar oftare har autism än flickor så svaret på din fråga är ja, autism är vanligare hos män än kvinnor! Samtidigt nämner Gillberg att npf-diagnoser ofta missas hos flickor och att den verkliga könsskillnaden kan vara mindre än vad vi tror. Sanningen är alltså att ingen vet hur många odiagnostiserade autistiska kvinnor det finns därute!

Svara

Flertalet syndrom är vanligare bland pojkar; dock missas eller feldiagnostiseras syndromen hos många flickor under tidiga barndomsår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *