Kategorier
Autism under barndom och skolan

En diagnos behövs inte för att få stöd i skolan

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Tidningen Attention berättade nyligen ett glädjande besked: Högsta domstolen har slagit fast att det utgör diskriminering enligt diskrimineringslagens mening att neka en elev med särskilda behov stöd när eleven inte har en fastställd diagnos på papper! En grundskoleelev i södra Sverige som senare fick diagnosen autism får nu diskrimineringsersättning från kommunen eftersom stödet uteblev.

Domen är prejudicerande

Precis som Tidningen Attention konstaterar är domen viktig eftersom den blir prejudicerande vilket innebär att elever som befinner sig i samma situation kommer att kunna hänvisa till denna dom och kräva stöd! Anki Sandberg från Attention påpekar att domen är mycket viktig för alla elever som är i behov av stöd men som saknar en formell diagnos. Tack vare domen vet vi att det är stödbehovet som ska vara avgörande. Om eleven har fått en diagnos eller ej är alltså oväsentligt i sammanhanget.

Svårt att få stöd utan diagnos

Jag som har över 15 års erfarenhet av att föreläsa om autism vet hur svårt det är att få stöd när barnet inte har en diagnos på papper. Visst, en diagnos är absolut ingen garanti för att få stöd, men jag har träffat flera föräldrar vars barn har fått vänta på stöd tills barnet har fått en formell diagnos. Innan diagnosen har stödet uteblivit helt, och efter diagnosen har barnet fått stöd, dock ofta fortfarande bristfälligt sådant.

Det har uppstått förvirring

Många föräldrar till barn med specialbehov har varit förvirrade och undrat vad skollagens 1 kapitel 4§ andra stycke egentligen betyder. Paragrafen stadgar nämligen att barns och elevers olika behov ska tas hänsyn till i skolan, men vissa skolor har ändå hävdat att paragrafen inte ska tolkas som att barn som (ännu) inte har fått någon diagnos alltid ska ha rätt till stöd!

Nu vet vi hur det ligger till

Till saken hör att det i skollagens 3 kapitel 2§ andra stycke stadgas att barn som på grund av funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig utbildningen ska få stöd. Och barn utan formell diagnos måste inte ha en funktionsnedsättning, har vissa skolor hävdat och vägrat att ge dessa barn stöd. Men nu har Högsta domstolen alltså slagit fast att dessa skolor har haft fel och att när ett stödbehov föreligger så ska eleven få stöd, punkt slut! Nu vet vi alltså det 🙂

Hoppas skolorna följer domen

Jag hoppas att skolorna kommer att följa domen självmant utan att föräldrarna ska behöva kämpa. Risken finns annars för att barn till resursstarka föräldrar kommer att få stöd och att de elever som kommer från resurssvaga hem förblir utan. Vissa elever har ju föräldrar som kanske saknar en förmåga att kämpa eller som kommer från ett annat land och behärskar dålig svenska. Dessa elever riskerar att råka illa ut om skolorna endast kommer att ge stöd till de elever vars föräldrar har en förmåga att kämpa för barnets rättigheter.

Vissa vet inte hur det funkar

Faktum är att lärare och rektorer i vissa länder har väldigt hög status. Det som läraren och rektorn säger får absolut inte ifrågasättas. Om rektorn beslutar att barnet inte får stöd finns risken att vissa föräldrar som kommer från dessa länder accepterar beslutet, och om de inte kan tillräckligt bra svenska kan de inte heller skaffa sig kunskap om hur saker och ting funkar i Sverige. Jag hoppas verkligen att föräldrarna slipper kämpa så att alla elever, även de som kommer från resurssvaga familjer, får det stöd som de har rätt till!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Svar på detta inlägg, som gjorde att jag klickade in, kom som en välsignelse. Tack för detta inlägg! Jag blir…

  2. Intressant! Tack för informationen om boken. Jag blir utsatt för dessa motiverande samtal fast jag inte vill så jag hoppas…

  3. Mmm, och eftersom mi-samtal är ett (får man nog tillstå) ganska kraftfullt men enkelt verktyg för att få samtalsparten att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

3 svar på ”En diagnos behövs inte för att få stöd i skolan”

Min son fick ingen assistent övh efter diagnos! trots läraren och jag kämpade. Ledde till att sonens mage kraschade helt. 11 år sedan. Kan domen vara retroaktiv?

Vad tråkigt att höra att din son inte fick någon assistent!

Jag vågar faktiskt inte svara på om domen kan vara retroaktiv. Säkrast hade det varit att ställa frågan till en jurist. Om domen är retroaktiv skulle väldigt många kunna få diskrimineringsersättning i efterhand!

Svara

Min son fick ingen assistent övh efter diagnos! trots läraren och jag kämpade. Ledde till att sonens mage kraschade helt. 11 år sedan. Kan nya domen du beskriver vara retroaktiv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *