Kategorier
Autism under barndom och skolan

Dessa saker borde alla skolor anpassa efter autistiska elever

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Trots att 1 kap. 4 § skollagen garanterar att alla elever oavsett diagnos ska få en anpassad skolgång, brukar inte elever med Aspergers syndrom och autism få behövliga anpassningar i skolan. Följande 3 saker borde alla skolor anpassa efter autistiska elever:

1. Den fysiska studiemiljön. Det vill säga att skapa en skolmiljö där elever med Aspergers syndrom eller autism inte utsätts för alltför många sinnesintryck. Vad det kan innebära i praktiken är väldigt olika, men det kan innebära allt ifrån att autistiska elever får äta ensamma och hämta maten när det är folktomt i matsalen, att de inte tvingas äta mat de inte vill äta, att studierummet inte är för stökigt och att klassrummet är fritt från starka lampor, mönstrade gardiner och tickande klockor som kan distrahera.

2. Den psykiska miljön. Innebär helt enkelt att Aspergers syndrom och autism accepteras som de funktionsvariationer som de är istället för icke-önskvärda egenskaper som till varje pris borde bort. Att de skolanställda besitter autismspecifik kunskap och att eleven själv får välja om han eller hon får tala om sin diagnos för sina klasskamrater eller inte. Att de skolanställda ser till att det autistiska barnet inte blir mobbat och att de förmedlar för barnet att det är lika okej att barnet är med i den sociala gemenskapen som det är okej att barnet avstår.

3. Undervisningen och studieuppgifterna. Autism innebär inte sällan ett annorlunda inlärningssätt. Det är viktigt att undervisningsmetoderna och skoluppgifterna är anpassade så att det autistiska barnet inte utsätts för grupparbeten eller annat som han eller hon har svårt för (och nej, funktionsnedsättningen försvinner inte genom träning ifall du undrar). Att barnet varken får för svåra eller för lätta uppgifter. Och att de skolanställda förstår att anpassade uppgifter inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med lättare uppgifter utan det kan helt enkelt vara individuellt anpassade uppgifter med en annorlunda utformning.

Tyvärr har jag inte alltför sällan varit med om att skolor endast gör vissa anpassningar för autistiska elever men struntar i andra. Vissa skolor anpassar exempelvis endast den fysiska miljön men bortser helt från den psykiska. Att man bara anpassar vissa saker för elever som har Aspergers syndrom eller autism är som att erbjuda en rörelsehindrad elev en rullstol som bara fungerar ibland!

2 svar på ”Dessa saker borde alla skolor anpassa efter autistiska elever”

Den absolut viktigaste anpassningen tycker jag är acceptans för anpassningar 🙂
Oavsett behov kommer anpassningar inte att kunna genomföras om barnet som behöver dem utsätts för ifrågasättande och mobbing från elever och vuxna i skolan.

Jag håller verkligen med! Inga anpassningar kommer att hjälpa så länge barnet blir ifrågasatt och anpassningarna inte blir accepterade. Eller om barnet blir mobbat.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *