Kategorier
Central koherens

Kamouflering av autism har sina för- och nackdelar

Ett av många kännetecken för autism sägs vara tendensen att ständigt korrigera andra. För någon med Aspergers syndrom brukar det vara viktigare att hålla sig till korrekt fakta än att vara mån om sin samtalspartners känslor vilket leder till att autisten ständigt rättar andra människor, skriver Tony Attwood i sin bok Den Kompletta Guiden till […]

Kategorier
Central koherens

Sådana här typer av kognitiva svårigheter medför autism för mig

När jag nyss var i Finland för att föreläsa om autism och ge en TV-intervju hade jag en pågående renovering i min lägenhet under tiden. Som förberedelse hade hantverkarna velat att jag och min boendestödjare skulle flytta ut vissa möbler från väggarna vilket vi hade gjort. Skrivbordet i mitt sovrum hade vi inte behövt flytta […]

Kategorier
Autism och bemötande Central koherens

När en person med asperger begränsas av sin perfektionism

För några dagar sedan berättade jag för er i ett blogginlägg att vissa av oss med Aspergers syndrom och autism kan vara perfektionister och att jag ofta har struntat i att göra uppgifter helt om jag har insett att jag inte kan utföra dem perfekt. Som ett exempel nämnde jag hur jag förut antingen sminkade […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan Central koherens

När ett Asperger-barn försöker förstå världen

Vissa barn med Aspergers syndrom eller autism kan vara socialt naiva och lättlurade eftersom de kan ha svårt att tolka andra människors avsikter. Och så var det för mig också. När jag var liten, föll det mig aldrig in att andra människor kunde luras eller ljuga. I min värld var det ologiskt att säga saker […]

Kategorier
Autism under barndom och skolan Central koherens

När självklara saker inte är självklara

Många föräldrar till barn med Aspergers syndrom har berättat för mig att det har varit en stor skillnad på att uppfostra ett deras neurotypiska barn och Asperger-barn. Neurotypiska barn brukar nämligen fungera som de typiska barn gör i samma ålder. Barn med Aspergers syndrom förstår däremot inte alltid saker som är självklara för andra människor, […]

Kategorier
Central koherens

Aspergers syndrom och central koherens

Inte sällan påstås vi med Aspergers syndrom eller autism ha en svag central koherens. Central koherens innebär en förmåga att se helheten och kunna sålla bort onödiga detaljer. Med en svag central koherens kan man ha svårt för att se helheten men däremot extremt lätt för att se sådana detaljer som många andra människor inte […]