Kategorier
Stöd och insatser

Boendestödet handlar om mina behov

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Igår fick jag en mycket relevant och viktig fråga från en bloggläsare! Det är en fråga som berör både oss brukare inom boendestödet och även boendestödjarna och deras chefer. Frågan handlade om hur jag ser på problemet att boendestödjaren riskerar att få löneavdrag när jag ofta avbokar boendestödet under de perioder jag har boendestödjare jag inte trivs med. Vid avbokningar förlorar boendestödjaren tid och pengar, menade personen. Här är mina tankar kring denna mycket viktiga och relevanta fråga:

1. Jag vet inte hur reglerna ser ut i andra kommuner och hos andra bolag. Men så här ser det ut hos utföraren som utför boendestödet hos mig: boendestödjarna som arbetar på detta bolag får inget löneavdrag om brukaren avbokar boendestödet på kort varsel. Om brukaren däremot avbokar boendestödet i god tid får timanställda boendestödjare löneavdrag, men de som har en anställning med fast månadslön får inte det.

2. Alla boendestödjare som väljer att ta emot mig som brukare har fått brevet där jag förklarat utförligt vad som gäller och vad jag behöver för stöd. Jag har även bett chefen informera alla boendestödjare om ”villkoren”! Timanställda boendestödjare är aldrig tvingade att acceptera mig som brukare för de får enligt företagets regler tacka nej till att ta emot en brukare de inte vill ha. Vad däremot gäller fastanställda boendestödjare så får de inte tacka nej till att ha mig som brukare om de vill behålla sin fasta heltidsanställning hos bolaget, men dessa personer får å andra sidan inget löneavdrag även om jag skulle avboka boendestödet i god tid.

3. Tyvärr behöver jag stöd ibland. Därför kan jag inte tacka nej till boendestöd helt även om jag under alla perioder i livet inte alltid skulle ha tillgång till bra boendestöd. Men när jag upplever stödet som bristfälligt måste jag se till att boendestödjaren vistas i mitt hem så lite som möjligt och inte kommer hem till mig oftare än nödvändigt. Upplever jag stödet som dåligt kan jag därför aldrig garantera en timanställd boendestödjare en viss månadsinkomst!

4. Boendestödet handlar om mig och mitt stödbehov. Jag kan inte ta hänsyn till boendestödjarens privatekonomi. Om en timanställd boendestödjare inte anser sig ha tillräckligt mycket pengar får hen söka andra jobb, a-kassa eller ekonomiskt bistånd. Jag kan inte vara ansvarig för hens försörjning, och jag kommer aldrig ha dåligt samvete för att jag inte kommer att vara en garanterad inkomstkälla för hen.

5. SoL-insatser är alltid frivilliga. Och detta faktum bör boendestödjarna känna till när de ansöker om ett jobb som boendestödjare. Ingen brukare är skyldig att ta emot boendestöd när insatsen har beviljats enligt SoL! Jag har alltså en lagstadgad rättighet att tacka nej till boendestöd när jag inte vill ha det, och denna mycket viktiga rättighet finns av en anledning.

6. De ständiga avbokningarna handlar inte om mig och min funktionsnedsättning. Det ingår nämligen inte i min funktionsnedsättning att vara velig och avboka boendestödet ofta (dock yttrar sig autism såklart på olika sätt hos olika personer!). Om jag ofta avbokar boendestödet handlar det alltså garanterat om boendestödjaren som person!

7. Jag är alltid öppen för diskussion och förhandling! Om en boendestödjare skulle ta initiativ till ett möte mellan mig, hens chef, hen själv och biståndsbedömaren för att diskutera varför jag ofta avbokar boendestödet och hur situationen skulle kunna förbättras skulle jag mer än gärna delta i ett sådant möte och överväga att ge boendestödjaren en ny chans! Men faktum är att jag aldrig varit med om att en boendestödjare jag upplevt som oengagerad tagit initiativ till något sådant eller ens frågat mig om hen skulle kunna göra något för att få mig att vilja utnyttja alla mina beviljade boendestödstimmar. Däremot har engagerade och duktiga boendestödjare ofta varit måna om att ha regelbundna genomgångar. Men i dessa fall har dessa genomgångar sällan varit nödvändiga ens eftersom dessa personer har gett mig bra stöd från början!

8. Det är psykiskt väldigt nedbrytande att tvingas ha personer i sitt eget hem man inte trivs med. Ännu mer påfrestande är det för oss som har en diagnos som faktiskt innebär svårigheter i det sociala samspelet. Utelämnande är det också och sänker livskvaliteten väldigt mycket.

9. Jag har full respekt för att vissa boendestödjare inte kan vara engagerade. De har kanske egna problem vilket kan vara anledningen till att de inte orkar engagera sig i jobbet. Jag har också respekt för att vissa boendestödjare har egna kognitiva funktionsnedsättningar vilket kan göra att de har svårt att förstå och ta till sig brevets och biståndsbeslutets innehåll. Jag påstår alltså inte att de boendestödjare som väljer att inte visa något som helst engagemang för biståndsbeslutet och brevets innehåll är dåliga människor. Men jag kan inte ta hänsyn till boendestödjarnas personliga problem och eventuella funktionsnedsättningar när det kommer till mitt boendestöd!

10. Jag förstår att brukare som ställer krav på stödets kvalitet kan upplevas som ett stort hot av vissa boendestödjare. Att jobba som boendestödjare kan vara ett enkelt jobb när man har brukare med så stora svårigheter att de inte klarar av att säga ifrån och strida för sina rättigheter för att få bra stöd. I dessa fall kan ju boendestödjaren i princip bete sig hur som helst hemma hos brukaren utan negativa konsekvenser. Är boendestödjaren van vid att ha brukare utan egna åsikter och egen vilja kan hen få en stor chock när hen börjar arbeta hos mig!

11. Jag är ingen ”enkel” brukare när jag är missnöjd med stödet. Om jag däremot upplever att boendestödjaren försöker sitt bästa och är villig att sätta sig in i biståndsbeslutet och brevet jag skrivit och diskutera deras innehåll är jag alltid mycket kompromiss- och samarbetsvillig! I dessa fall avbokar jag inte boendestödet, och jag är också förstående när boendestödjaren får förhinder på kort varsel eller har en dålig dag. Jag är också villig att låta en bra och engagerad boendestödjare gå hem tidigare än överenskommet om hen vid något enstaka tillfälle skulle önska att avsluta arbetsdagen tidigare. Boendestödjare är inga maskiner!

12. Engagerade boendestödjare som ger mig bra stöd kommer inte att drabbas av löneavdrag! Engagerade boendestödjare som är villiga att sätta sig in i mitt stödbehov, arbeta med ”tråkiga” arbetsuppgifter som städning, lära sig vad autism innebär, ta initiativ och ge mig stöd istället för att sitta och fika alternativt pilla med mobiltelefonen under arbetstid löper nämligen ingen risk för att få avbokningar från min sida!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Jag har aldrig hört talas om sambandet mellan autism och feber, men vi har alltid sagt att vi önskar att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

4 svar på ”Boendestödet handlar om mina behov”

Btw hur gammal var du när du var intresserad av tidtabeller och vad var det för tidtabeller? Jag var intresserad av olika bussmodeller när jag var typ 4-7.

Tidtabeller? Nu handlade detta blogginlägg om boendestöd, men jag var intresserad av busstidtabeller eftersom det var bussar som gällde i det område jag bodde i! Minns inte den exakta åldern och tycker inte heller att det är viktigt nu när jag är vuxen.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *