Kategorier
Aspergers syndrom och autism

Asperger light och lätt autism, verklighet eller påhitt?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland får jag frågor om vad jag tycker om begrepp som ”lätt autism” och ”Asperger light”. Vissa förespråkar användningen av dessa begrepp medan andra menar tvärtom att autism är autism och att det inte finns några lätta versioner av Aspergers syndrom/autism. Eftersom jag nyligen fick en fråga om ”lätt asperger” bestämde jag mig för att skriva ett helt blogginlägg om ämnet.

Autism finns i olika nivåer

Faktum är att man numera skulle kunna säga att en lättare form av autism existerar! Detta för att det enligt den nuvarande diagnosmanualen finns olika grader av autism: autism nivå 1, autism nivå 2 och autism nivå 3. Detta gör att en person med t.ex. autism nivå 3 har betydligt fler autistiska särdrag än någon som ”bara” har autism nivå 1.

DSM-IV är ej längre i bruk

Vad gäller Aspergers syndrom så var det en diagnos som återfanns i den gamla diagnosmanualen DSM-IV. Aspergare kunde befinna sig var som helst i spektrat: de kunde t.ex. befinna sig nära det ”neurotypiska spektrat” eller så kunde de befinna sig nära gränsen till ”autistiskt syndrom” eller så kunde de såklart också vara i mitten av spektrat. Observera att jag nu utgår från den gamla diagnosmanualen DSM-IV som alltså ej längre är i bruk. Aspergers syndrom existerar ju inte längre enligt DSM-5 eftersom forskarna har kommit fram till att det som tidigare hette Aspergers syndrom inte skiljer sig från autism och att det därmed aldrig har funnits skäl för att skilja dessa diagnoser åt.

Samma som autism nivå 1 eller 2

Om vi utgår från den nuvarande diagnosmanualen så är Aspergers syndrom ofta synonymt med det som idag heter ”autism nivå 1” eller ”autism nivå 2”. En person med autism nivå 2 kan betraktas som mer autistisk än någon med autism nivå 1, och ändå kan båda dessa personer ha fått diagnosen Aspergers syndrom enligt den gamla diagnosmanualen. Därför skulle man nog kunna hävda att ”Asperger light/lätt asperger” på sätt och vis existerade förut när diagnosen Aspergers syndrom var i bruk. Detta alltså eftersom de som idag uppfyller diagnoskriterierna för autism nivå 1 hade en ”lättare” asperger än de som uppfyller diagnoskriterierna för autism nivå 2.

Asperger light var ingen diagnos

Samtidigt var lätt asperger/Asperger light ingen officiell diagnos utan uppfyllde man diagnoskriterierna Aspergers syndrom så var det diagnosen Aspergers syndrom man fick utan någon svårighetsgradering. Det är viktigt att komma ihåg att det var omöjligt för den enskilde att bedöma graden av sin egen asperger på egen hand. Har man fått diagnosen autism enligt den nuvarande manualen ser man ju den rätta nivån i läkarintyget, men Aspergers syndrom graderades ju inte på det sättet. Det fanns många som upplevde sig ha lätt Asperger/Asperger light även om de kanske inte alls hade det i verkligheten!

Utomstående bör inte uttala sig

Ibland var det istället omgivningen som tyckte att någon hade ”asperger light”. En aspergare som jobbade på heltid, hade flyttat hemifrån som vuxen, bodde ej på LSS-boende, hade massor av neurotypiska vänner o s v ansågs nog av många anses ha ”lätt asperger” eller ”asperger light” även om utomstående såklart inte kunde veta hur mycket energi det tog av vederbörande att leva på det viset! De med ”svår asperger” ansågs däremot ofta vara personer som fortfarande bodde hemma när de var vuxna alternativt bodde på LSS-boenden o s v. Men jag anser inte att människor utan medicinsk kompetens överhuvudtaget bör försöka bedöma graden av någons asperger/autism eftersom de saknar kunskap och kompetens!

Ogillar begreppet lätt autism

För övrigt ogillar jag starkt begreppen ”lätt autism” och ”asperger light”. Detta för att begreppsanvändningen kan ställa till det för oss autister som kamouflerar och gör allt för att passa in. Biståndsbedömare kan göra bedömningen att vi t.ex. inte behöver flytta till ett LSS-boende även om vi skulle ha stora svårigheter med ADL-färdigheter! Någon med autism nivå 3 kan däremot lättare få stöd vilket gör att det inte alls måste vara lättare att leva med autism nivå 1 än autism nivå 3. I sammanhanget vill jag påminna om att autister med samtidig intellektuell funktionsnedsättning har bättre livskvalitet än autister med normal eller hög intelligens, enligt Lena Nylander!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

”Viktig bok, att höra om trötthet och svårigheter, samtidigt som stor fokusering inte behöver vara dränerande. Boendestöd är inget att skämmas för, även om man verkar välfungerande.”
-Eva, mamma till vuxen Aspergare, 5 juli 2022

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

18 svar på ”Asperger light och lätt autism, verklighet eller påhitt?”

När vi föreläste för neurotypiker så fick vi åtminstone en gång höra från en av åhörarna att han kände igen sig själv i vissa drag. Men den personen skulle kanske inte ha tillräckliga problem för att få en diagnos.

Det är betydligt vanligare att ha autistiska drag än att uppfylla de fullständiga diagnoskriterierna för Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd. Därför finns det ibland vissa som känner igen sig i föreläsningarna även om många av dem kanske inte skulle få en diagnos om de utreddes.

Svara

En del tror att asperger syns på utsidan och har man inte avvikande röst, blick eller kroppspråk så har man inte Asperger även om den personen har svårigheter med energi, uttröttning och annat.

Nej. asperger light finns inte även om vissa kallar HSP för det.

När det gäller autism och asperger så finns det otroligt många särdrag som ingår i diagnosen men inte motsvaras av stöd och stödbehov.

När det gäller grupperna 1-3 gäller det stödbehov enligt vissa kriterier. Det är inte ett mått på hur många autistiska karaktärsdrag eller särdrag man har. Därför kan det inte relateras till lätt asperger eller inte.

Antingen har man asperger eller så har man det inte. Allt annat är fel. Däremot är det vanligt att även neurotypiker har vissa särdrag som personer med asperger kan ha.

Min son har diagnosen autism nivå 1. Jag har förstått att han med DSM-IV sannolikt fått diagnosen Asperger. I början använde jag uttrycket ”högfungerande autism” men det har jag slutat med. För vadå högfungerande? I förhållande till vad? Jo, han har förvisso hög intelligens men det gör att förväntningarna på honom från omgivningen ofta är för höga medan förståelsen för och acceptansen av hans svårigheter blir för låg eftersom han utifrån ofta uppfattas inte ha några problem. Men som han kämpar på insidan och vi får strida för att han ska få det stöd och de insatser han har rätt till i skolan. Ur den aspekten är det inte konstigt att autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning ger högre livskvalitet.

Tycker tvärtom. Har man autism
med If så är arbetslivet helt stängt . Man behöver inte ha dåligt liv med högfungerande autism . Kolla bara Greta Thunberg hon är mångmiljonär. Men tror att låta de få blomma ut. Att ha if är inget roligt. Min lillasyster har de och hon vill ha barn men soc har sagt blir hon med barn så tar de ungen direkt på förlossningen.

Jag håller med om att arbetslivet ofta är helt stängt för de som har autism med samtidig IF. Jag håller också med om att man inte måste ha ett dåligt liv om man har autism utan IF. Men på gruppnivå verkar personer med autism och samtidig IF ha en bättre livskvalitet än autister utan IF. Forskarna redovisar alltid sina resultat på gruppnivå, det finns ju alltid enstaka personer som skiljer sig från resultatet (som t.ex. Greta som är väldigt ovanlig statiskt sett). Och det är forskaren och överläkaren Lena Nylander som alltså har skrivit att autister med samtidig IF har visat sig ha en bättre livskvalitet än aspergare/autister utan IF. Detta på gruppnivå alltså!

Vad det sedan beror på kan man spekulera i, men jag tror personligen inte att jag hade drabbats av utförsäkring om jag hade haft en intellektuell funktionsnedsättning utöver autism. Då hade jag mest troligen fått sjukersättning (=trygg och regelbunden inkomst). Jag behöver personligen inte delta i arbetslivet för att ha god livskvalitet utan jag vill ha fungerande stöd och regelbunden inkomst. Men alla funkar såklart olika!

Vad tråkigt att höra om din syster 🙁 Självklart måste man inte ha ett bra liv om man har intellektuell funktionsnedsättning.

Svara

Jag håller med om att förväntningarna från omgivningens sida brukar stiga när autistens intelligens är normal eller hög. Hade jag haft en intellektuell funktionsnedsättning utöver autism hade jag troligen fått bo på ett LSS-boende! Nu finns det ju såklart även dåliga och mycket bristfälliga boenden, men jag vet även många som fått bo på bra och anpassade boenden och som inte behövt kämpa för att få fungerande stöd.

Svara

Tycker detta med autism / Asperger light är bara trams och likaså högkänslig, likadant min faster som är 80 år sa vi har alla lite av den varan.
Eller min partner som säger hen har hela alfabetet. Önskar de hade kunnat gå i våra skor.

har man högfungerande autism och fel förutsättningar kan arbetsmarknaden också vara helt stängd. likadant med alla sysselsättningar och daglig verksamhet kan fungera dåligt. dvs inte klarar av det. boende kan också vara svårt vid högfungerande autism därför att inget stöd finns.

skillnaden mellan autism och if mot autism utan borde vara tillgängligheten till stöd och även förståelse. samt att vid högfungerande autism är medvetenheten sannolikt mycket högre och det är förödande för psykisk ohälsa när man är oförstånd.

att Greta Thunberg verkar ha ett bra liv är nog mycket beroende de förutsättningar hon redan hade runt omkring sig under uppväxt osv.

Jag fick höra av en psykiater att jag hade ”drag av Asperger”. Är det samma som lätt Asperger? Detta hände 2003.

”Drag av asperger/autism” är det många i befolkningen som har! Med detta menas att man har autistiska drag utan att uppfylla diagnoskriterierna för Aspergers syndrom/autism. Så nej, det är inte samma som lätt Asperger! Och som sagt är det många autister som tar avstånd från begreppet ”lätt Asperger” eftersom det inte är någon diagnos. Antingen har man Aspergers syndrom eller så har man inte det!

Svara

Många tycker att det är fel att diagnosen Asperger är avskaffad, de tycker att det inte finns några stora liknelser mellan autism och asperger. När folk tänker på autism tänker de på en sådan som han i Rainman som är efterbliven savant eller på Pojken i Glaskulan som inte kan prata. Själv skulle jag aldrig kalla mig autist. Jag är aspergare.

Jag vet inte vad du menar med ”folk” för idag vet man att autister inte alls måste vara sådana som Rainman, och det är dessutom extremt ovanligt att vara en autistisk savant. Dessutom har den moderna forskningen visat att Aspergers syndrom ÄR autism. Till och med Tony Attwood som tidigare forskade på Aspergers syndrom är positiv till förändringen eftersom den nya benämningen är i linje med forskning, enligt honom. Det finns inget forskningsstöd för att det finns något som heter Aspergers syndrom! Därför har intresseorganisationer som Autism- och Aspergerförbundet bytt namn. Numera heter organisationen Autism Sverige.

Du kan kalla dig själv för aspergare om du vill, men du får vara beredd på reaktioner, inte minst på grund av Hans Aspergers påstådda nazikopplingar. Ju mer tiden går desto mer kan människor komma reagera om de får höra någon kalla sig själv för en aspergare. Nu är det över 10 år sedan diagnosen Aspergers syndrom togs bort från DSM.

Jag har träffat väldigt få som tycker att det är fel att diagnosen Asperger har avskaffats! Majoriteten av mina bloggläsare och åhörare på mina föreläsningar föredrar den nya benämningen autism.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *