Kategorier
Läsarfrågor

Vad är skillnaden mellan autism och ADHD?

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Mia frågar

Vi var på standup där 3 av 4 komiker hade ADHD diagnos. Vissa menar att det är en diagnos som liknar autism. Vad skulle du säga är skillnaden ur ditt perspektiv, Paula? Om det är samma; varför har man då olika namn?

Paula svarar

Jag tycker att det kan vara lite missvisande att säga att ADHD liknar autism eftersom det är två helt skilda diagnoser med olika diagnoskriterier. Faktum är att autism och ADHD inte delar ett enda gemensamt diagnoskriterium, alltså verkligen inte ett enda! Med detta sagt är det inte alls ovanligt att autism och ADHD förekommer samtidigt, och båda dessa tillstånd beror på att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt. På motsvarande sätt kan man säga att snuva och hosta ofta förekommer samtidigt, men det betyder inte att snuva och hosta är samma sak trots att samtidig förekomst av dessa besvär kan bero på samma förkylningsvirus. Nu var det egentligen en dålig jämförelse för varken autism eller ADHD är sjukdomar utan neuropsykiatriska tillstånd, förkortat NPF, men jag tror att du förstår poängen! 🙂

Autism är en tyngre diagnos

Om du läser diagnoskriterierna för autism ser du att autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel och kommunikation, begränsade intressen och/eller beteenden samt en annorlunda bearbetning av sinnesintryck. Man måste uppfylla ett visst antal diagnoskriterier för att få diagnosen autism vilket innebär att inte alla autister exempelvis har begränsade intressen (=specialintressen). Autismforskaren Svenny Kopp har sagt på en föreläsning att autism generellt sett ger större svårigheter med ADL-färdigheter än ADHD vilket innebär att autism betraktas som en ”tyngre” diagnos som också till skillnad från ADHD ger LSS-personkretstillhörighet. Dock finns det såklart personer med mycket svår ADHD vilket innebär att även ADHD faktiskt kan ge mycket stora svårigheter med att klara av det dagliga livet utan omfattande stöd.

ADHD har andra diagnoskriterier

Om du däremot läser diagnoskriterierna för ADHD så ser du att ADHD kännetecknas av impulsivitet, ouppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet, och dessa särdrag nämns inte i diagnoskriterierna för autism. Liksom vid autism måste man inte uppfylla alla dessa diagnoskriterier för att bli diagnostiserad med ADHD vilket innebär att inte alla med ADHD exempelvis är impulsiva eller hyperaktiva. Därmed delar ADHD och autism inga diagnoskriterier alls utan är som sagt helt skilda diagnoser.

Diagnoserna går in i varandra

Även om ADHD och autism inte delar ett enda diagnoskriterium är det inte ovanligt att personer med ADHD uppvisar drag av autism och personer med autism har drag av ADHD. Detta skriver npf-forskaren Christopher Gillberg i sin bok Essence. Därför kan en person med ren ADHD vara känslig för sinnesintryck trots att det särdraget egentligen ingår i autism, och en person med ren autism kan ha svårt med ouppmärksamhet trots att det särdraget egentligen ingår i diagnoskriterierna för ADHD. Därför brukar man säga att diagnoserna kan gå in i varandra. Gillberg brukar faktiskt numera prata om Essence-problematik för han menar att det snarare är en regel än undantag att någon med en NPF-diagnos även har svårigheter som ingår i en annan NPF-diagnos.

ADD heter numera ADHD

Viktigt att känna till i sammanhanget är att det finns olika subtyper av ADHD. Själv har jag utöver autism även ADHD, men jag har den ouppmärksamma formen utan impulsivitet och hyperaktivitet, ett tillstånd som tidigare hette ADD. Men ADD har tagits bort från den senaste diagnosmanualen DSM-5 och ersatts med ADHD vilket innebär att min diagnos numera heter ADHD i DSM trots att jag varken är impulsiv eller hyperaktiv. För att förvirra dig ytterligare så hette min autismspektrumdiagnos i den tidigare diagnosmanualen Aspergers syndrom, men den diagnosen heter numera autism i DSM-5. Förut sade jag alltså att jag har Aspergers syndrom och ADD, men numera heter mina diagnoser alltså autism och ADHD! 🙂

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Köp min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

2 svar på ”Vad är skillnaden mellan autism och ADHD?”

Där är ju också många ytliga likheter i hur det kan yttra sig även om orsakerna inte är desamma. T.ex. kan personer båda diagnoserna vara högljudda när de blir ivriga, ha en ”egocentrsik utgångspunkt” och vara benägna att förlägga saker och missa tider.

Samtidigt har jag märkt att vissa saker kan kollidera. Jag har haft vänner med ADHD som är ”rättframma” och raka på ett sätt som får mig som att autist att känna mig mycket sårad, med kommenterar som ”då får man skylla sig själv” om jag t.ex. rest till en annan stad för att delta i en aktivitet, men åker hem igen när jag upptäcker att ytterdörren är låst för att jag inte vågar knacka på rutan för att göra personer i lokalen uppmärksamma på att jag blivit utelåst. Okej, detta är kanske lite för specifikt, men jag upplever att personer med samma diagnoser ofta kan förstå varandra mycket väl till en viss del, men samtidigt inte förstå varandra alls när det gäller andra. Men detsamma gäller ju även olika personer med samma diagnos så det kan hända att jag övergeneraliserar.

Jag tycker att du har rätt. Jag har varit med om att en autist avbryter andra jämt samt kommer med irrelevanta kommentarer varpå en annan autist blir väldigt irriterad då hen inte kan följa konversationen/lärarens undervisning med ständiga avbrott. Vissa autister har också väldigt svårt att passa tider medan andra tycker att det är viktigt att tiderna hålls till punkt och pricka och saknar förståelse för de som blir sena. Vissa autister/npf:are kan förstå varandra mycket väl men andra kan inte det. Jag håller med om att vissa saker verkligen kan kollidera!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *