Kategorier
Forskningsnytt

Genetiskt samband finns mellan autism och synestesi

Har du hört talas om Daniel Tammet? Han är en brittisk autist som också har synestesi, ett häftigt tillstånd som syftar på en förmåga att uppleva tvärperceptuella upplevelser, det vill säga att ett sinnesintryck i kroppen upplevs genom andra sinnen. En synestetisk person kan därför exempelvis se färger när hen hör en siffra eller ett […]