Kategorier
Forskningsnytt

Samband mellan adhd-medicin och lägre dödlighet

Att adhd är kopplat till tidig mortalitet, det vill säga en ökad risk för förtida död, har varit känt ett tag. Tidigare har det varit okänt om och hur adhd-medicin påverkar den förhöjda mortaliteten, men nu har forskarna från Karolinska Institutet visat att de adhd-personer som äter adhd-medicin har lägre risk att dö i förtid […]