Kategorier
Arbete och sjukersättning

6 tillgänglighetsåtgärder för oss med Aspergers syndrom och autism

Många människor frågar mig hur skolor, universitet och arbetsplatser kan göras tillgängliga för oss som har Aspergers syndrom eller autism. Här har jag samlat 6 tillgänglighetsåtgärder på arbets- och studieplatser: 1. Intrycksfri miljö Alltför ofta innebär Aspergers syndrom och autism en känslighet för sinnesintryck. Därför är det väsentligt att autisten vid behov kan få eget […]