Kategorier
Paulas blogg

Nej, ingen utsatt person förtjänar andras förakt

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Igår fick jag frågan varför jag tillåter mobbning på min blogg. Frågan syftade på de bloggkommentarer som handlade om att kvinnor som blir tillsammans med kriminella män är ”dumma” och att de vid fall av misshandel inte borde få tillgång till skattefinansierade skyddsboenden eftersom de ”inte vill ta ansvar för sina liv”. Därför borde dessa kvinnor ”dra åt h*vete”. Jag har full förståelse för att sådana kommentarer kan upplevas som kränkande, och jag tar bestämt avstånd från den människosyn som framförs i dessa kommentarer. Att vissa bloggkommentatorer har en annan människosyn än jag betyder inte att jag eller min arbetsgivare skulle stå bakom den!

Har en humanistisk människosyn

Ändå tillåter jag människor med olika åsikter och värderingar att kommentera bloggen. Vad som är ”dålig” respektive ”bra” människosyn är nämligen en värdefråga! Vi på Misa Kompetens har en humanistisk människosyn som går ut på att alla människor är lika mycket värda oavsett deras prestationer och att en person som är i behov av hjälp, stöd och skydd förtjänar att få det. Ingen människa är ”dum”, och även om någon mot förmodan skulle betraktas som dum av samhället betyder det inte att personen ska dömas ut och vägras skattefinansierat stöd. Det är alltså den värdegrund vi jobbar efter!

Alla har rätt till stöd

Enligt en humanistisk människosyn finns det varken ”oberättigat stödbehövande” eller ”berättigat stödbehövande”. Man ska enligt denna människosyn aldrig döma ut någon och påstå att ”ett stödbehövande skulle kunna ta ansvar om hen ville det.” Samma princip gäller för övrigt alla utsatta grupper: mobbningsoffer som enligt vissa ”väljer att bli mobbade för att de är alldeles för snälla mot sina mobbare”, sjukpensionärer som enligt vissa ”väljer att sitta hemma trots att de skulle kunna söka jobb” och även personer som ”väljer kriminella partners och sedan blir misshandlade”. Självklart omfattas även personer med ätstörningar som enligt vissa okunniga ”skulle kunna börja äta om de bara tog sig i kragen” liksom personer med självskadebeteenden som enligt vissa borde ”sluta skära sig själva”. Alla som är pålästa vet nämligen att det inte är så enkelt att dessa grupper bara kan ta sig i kragen (sedan har ju alla människor olika mycket inneboende resurser för att ändra på sin situation, men det är en annan fråga)!

Svårt att göra en avvägning

Jag beklagar verkligen att vissa känt sig mobbade på min blogg och hoppas att ni som känner så ändå vill fortsätta läsa bloggen! Som sagt är dessa värderingar ingenting jag står bakom. Som offentlig bloggare är det ibland svårt att göra en avvägning vad som väger tyngst: yttrandefrihet eller ett forum där ingen känner sig utdömd. Anledningen till att jag valt att tillåta människor med andra värderingar än mina egna kommentera bloggen är att jag vill jobba för ett tolerant och icke-dömande samhälle. Och tyvärr tror jag inte att det går att motverka fördomar genom att inskränka yttrandefriheten på bloggen alltför mycket. Dessa personer kommer annars bli bittra och söka sig till andra forum där de får medhåll vilket i sin tur riskerar att leda till att de bara blir förstärkta i sina åsikter. Så funkar människan! Jag bedömer att jag kan göra störst skillnad genom att försöka stå för yttrandefriheten på bloggen (dock kan den behöva begränsas i vissa fall).

Står på er sida

Vad gäller mobbning så är det i vissa situationer subjektivt vad som är mobbning och vad som inte är det eftersom det finns olika definitioner av begreppet. Någon kanske fäller uttalandet: ”Sjukpensionärer förtjänar ingen sjukersättning eftersom de inte vill söka jobb” varpå en person med sjukersättning kan känna sig mobbad. Eller: ”Kvinnor som väljer kriminella män och blir misshandlade får skylla sig själva”, och en kvinna som känner sig träffad upplever sig mobbad. Jag har full förståelse för att människor känner sig mobbade i dessa situationer, och jag är den sista som kommer att ifrågasätta er. Ni har full rätt till era känslor, och ni ska inte behöva känna att ni behöver rättfärdiga dem. Jag står på er sida

Ser det som elakt

Jag som är intresserad av psykologi vet dock att inte alla som pekas ut som mobbare haft för avsikt att mobba. Dessa personer kan GENUINT vara av åsikten att ”det jag håller på med är ingen riktig mobbning för människor som gör dumma val och inte vill ta sig i kragen förtjänar min förakt och därför borde dra åt h*vete”. Någon som inte haft för avsikt att mobba kan genuint vara provocerad av vissa för att dessa personer enligt vederbörandes mening ”inte vill ta ansvar och bara tar emot mina surt förvärvade skattepengar.” Offret anses därmed kunna ”skylla sig själv för andras förakt”. Ibland kan personen som pekas ut som mobbare må dåligt själv vilket kan leda till att hen känner sig provocerad av andra utsatta grupper. Observera att jag bara vill förklara, inte rättfärdiga någon! Enligt mina värderingar är det mycket elakt att säga/skriva att vissa utsatta människor (som för övrigt inte ens har brutit mot lagen och som tyvärr ofta blir misstrodda och behandlas mycket dåligt av myndigheter) borde dra åt h*vete, men det är jag det!

Bortser från vissa saker

Viktigt att belysa i sammanhanget att jag INTE menar att en man som tidigare varit kriminell och avtjänat sitt straff måste vara en dålig person!! Och även om vederbörande fortfarande skulle vara kriminell idag är det inte säkert att han kommer att utsätta sin partner för våld! Men i detta blogginlägg syftar jag alltså enbart på män som är kriminella OCH utsätter sina kvinnliga partners för våld. Detta för att bloggkommentarerna åsyftade heterosexuella kvinnor som blir misshandlade av sina kriminella män. Då bloggkommentarerna enbart handlade om kvinnor har jag också bortsett från det faktum att även män kan bli utsatta för våld av kvinnor, och detta våld kan ofta vara ”osynligt”. Den utsatte mannen kanske skäms och vågar inte vända sig till någon för att be om stöd och skydd, och dessa män ska självklart inte heller få samhällets förakt ÄVEN OM de vid val av partner skulle känt till att kvinnan varit ”våldsam” och ”kriminell”. Men detta blogginlägg bortser från mäns utsatthet liksom även från samkönade förhållanden då det enbart var våldsutsatta heterosexuella kvinnor som åsyftades i kommentarerna!

Den utsatta kvinnan är mänsklig

Det finns olika anledningar till att en kvinna kan ”välja” att bli tillsammans en våldsam och kriminell man! En anledning kan vara att kvinnan vuxit upp i ett trasigt hem och därför vant sig vid att bli dåligt behandlad (behavioristerna skulle kalla det för ett ”inlärt beteende”). En annan anledning kan vara att kvinnan inte riktigt förstår vad hon gör eller att hon är så attraherad av mannen att hon vill tro gott om honom. Människan har naturligt något som heter ”optimism bias” som betyder att hon tänker optimistiskt vad gäller henne själv och hennes eget liv. På grund av optimism bias kan kvinnan få för sig att hon har förmågan att förändra mannen och att hon kommer att vara lycklig med honom. Optimism bias är en fullt normal psykologisk mekanism, och ingen förtjänar förakt för att vara mänsklig! Det är också mänskligt att känna sig attraherad och bli kär och följaktligen tro gott om personen man är attraherad av.

Ingen vill bli misshandlad

Faktum är att vi människor är olika sårbara, och vissa har en bättre förmåga till kritiskt tänkande än andra. Min pojkvän är definitivt inte kriminell och han är väldigt snäll mot mig. Men bara för att jag haft en förmåga att välja en man som behandlar mig väl betyder det inte att jag är en bättre människa än kvinnor som blir tillsammans med kriminella män och sedan blir misshandlade. Om man ständigt hamnar i destruktiva relationer eller inte beror nämligen på olika risk- och skyddsfaktorer, bland annat på biopsykosociala sådana (genetisk sårbarhet, eventuella tidigare trauman, personlighet, ens förmåga till resilience, ens förmåga till människokännedom, ens nuvarande sociala situation o s v). Men viktigt att känna till är att ingen VILL bli misshandlad och dåligt behandlad, lika lite som ingen vill bli fattig eller hemlös.

Alla har rätt att sörja

Slutligen är min bestämda åsikt att alla har rätt att sörja och må dåligt. En person som skär sig själv har rätt att få behandling och klaga på att såren gör ont, en sjukpensionär har rätt att klaga på sin situation och känna att pengarna inte räcker, och en person som blivit tillsammans med en ”dålig” person har rätt att vara ledsen när denna person sedan är våldsam, elak eller otrogen. INGEN förtjänar att höra: ”Om du bara hade valt en snäll partner/slutat skära dig själv/sökt jobb skulle du inte varit i den här sitsen.” INGEN förtjänar att bli hånad för sin sorg!

Har inte begått något brott

Ingen kvinna har heller någon skyldighet mot män att ”välja en snäll man” (även om jag genuint hoppas att alla kvinnor som vill ha en man hittar en man som är snäll OCH som de är attraherade av…det sistnämnda är lika viktigt och jag uppmuntrar ingen kvinna att vara tillsammans med någon som behandlar henne dåligt!) En kvinna ska aldrig heller betraktas som en ”belöning”. Om en kvinna inte vill vara tillsammans med en man har hon ingen skyldighet att vara det ÄVEN OM mannen skulle vara snäll. Det motsatta gäller självklart också män! En man har rätt att nobba mig, Paula, som (förhoppningsvis) är snäll OCH istället välja en kvinna han är mer attraherad av även om denna kvinna skulle vara känd för att vara otrogen och manipulativ. Och han ska inte bli hånad om denna kvinna sedan skulle behandla honom dåligt och han skulle bli ledsen. Mannen har inte begått något brott utan har bara blivit attraherad och kär och därför tagit en risk (= ett fullt mänskligt beteende)!

Vi är ett demokratiskt samhälle

För en gångs skull kommer jag inte tillåta kommentarer. Detta för att jag inte vill att det uppstår diskussioner som leder till att någon känner sig mobbad. I mina framtida blogginlägg kommer jag däremot fortsätta tillåta personer som inte delar min människosyn att kommentera bloggen under förutsättning att det inte går överstyr. Med detta sagt hoppas jag att diskussionerna i fortsättningen ENDAST kommer att handla om autism och npf för jag har inget intresse av att diskutera samhälleliga frågor så som kriminalitet, politik, invandring m m. För er som vill diskutera dessa ämnen är kanske inte min blogg rätt forum! Med detta sagt har alla rätt att kommentera min blogg, men däremot umgås jag i privatlivet inte längre med personer som inte delar min människosyn! I ett demokratiskt samhälle har alla rätt att tycka som de vill, men samtidigt innebär demokratin också rätten att avstå från att stifta närmare bekantskap med de som inte delar ens grundläggande värderingar.

Allt gott till er, och trevlig helg! 🙂

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Jag har aldrig hört talas om sambandet mellan autism och feber, men vi har alltid sagt att vi önskar att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn