Kategorier
Stöd och insatser

Min checklista för boendestödsutförare

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som har lyxen att bo i en kommun med fritt val av boendestödsutförare måste bestämma oss för vad som är viktigt för oss när vi gör vårt val av utförare. Som ni vet har jag ett boendestödsutförarbyte framför mig, och innan jag gjorde mitt val kontaktade jag flera olika utförare och ställde frågor. Alla prioriterar olika saker när de väljer en utförare och vissa väljer bara en utförare slumpmässigt, men själv fokuserade jag framför allt på dessa punkter:

1. Ger utföraren ett flexibelt intryck?

Eller är de totalt oflexibla och säger bestämt: ”Hos oss arbetar vi endast enligt ESL-pedagogiken vilket innebär att vi uppmuntrar våra klienter till att klara alla sina sociala kontakter och praktiska göromål själva. Vi gör ingenting åt klienten utan finns bara med i bakgrunden?” Om jag märker att en utförare är så oflexibel att de tror att samma typ av pedagogik/stöd passar för alla klienter, flyr jag!

2. Har utföraren flera medarbetare?

Eller är företaget så litet att de bara har några få anställda? Små företag kan vara superbra och jag uppmanar ingen att välja bort dem, men jag har kommit fram till det passar just mig att välja ett företag med fler medarbetare. Om de anställda endast är 3 eller 4 till antal, är risken stor att jag endast gillar en av dem eller i värsta fall ingen. Och vad skulle hända om min ordinarie boendestödjare blev sjuk? Då skulle jag tvingas ta emot en vikarie som jag inte tycker om.

3. Arbetar vissa anställda på heltid eller är alla timanställda?

Jag har absolut inget emot timanställda, och timanställda kan ibland till och med vara mer flexibla när det gäller tider än vad heltidsanställda är. Men jag vill ha kontinuitet i mitt boendestöd varför jag bestämde mig för att prioritera företag som också erbjuder heltidsanställningar. Det kanske bara är jag, men jag är rädd att timanställda säger upp sig alltför fort om det är så att de egentligen vill ha en heltidsanställning men inte får!

4. Hur tar företaget hand om sina anställda?

Jag tänker på saker som kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Jag säger inte att ett företag som inte erbjuder dessa förmåner måste vara dåligt, men jag vill gärna att företaget är mån om sina anställda på något sätt. Annars finns risken att de anställda som är utbildade och kunniga om autism direkt börjar se sig om efter ett bättre arbete och flyr så fort de får napp. Därför kollade jag upp om utföraren av mitt val erbjöd kollektivavtal, och det gjorde de!

5. Vilka tider och dagar kan jag få boendestöd?

Vilka tider och dagar är medarbetarna tillgängliga för att arbeta? Jag kan inte ha en boendestödjare som bara kan komma på vissa tider och dagar för jag har ett mycket oregelbundet arbete. Ibland har jag jobbmöten och ibland föreläser jag eller är bortrest. Därför måste min boendestödjare vara flexibel när det gäller tider och dagar och inte insistera på att komma vid exakt samma tider och dagar varenda vecka.

6. Hur många boendestödjare kommer jag ha att välja på?

Även om företaget skulle vara stort, kan det vara så att de flesta av deras boendestödjare redan är upptagna med sina nuvarande klienter och därför inte kan ta fler. Trots att företaget skulle ha 30 anställda, kan det vara så att jag inte kommer att ha många val kring vem jag får som boendestödjare. Jag ville försäkra mig om att jag skulle ha väldigt många att välja på så att jag inte bara tvingas att välja någon halvtaskig boendestödjare bland 2 eller 3 kandidater!

7. Vad har företagets boendestödjare för utbildning?

Även om jag har kommit fram till att det är personkemin som avgör, inte en specifik utbildning, ville jag kolla upp frågan på skoj. Det är ju intressant för mig att veta om utföraren är så pass seriös att den vill ha boendestödjare som faktiskt vet vad autism innebär eller om de bara anställer vem som helst som söker arbete hos dem.

8. Google is my friend

Sist men inte minst: Google och att fråga runt. Hittar jag flera som tidigare arbetat på företaget och kan vittna om tvivelaktiga arbetsförhållanden, felaktiga löner eller annat liknande? Verkar det finnas många klienter med dåliga erfarenheter av företaget? När jag googlade, hittade jag ett visst företag där tidigare anställda bland annat har vittnat om felaktiga löner och andra orättvisor. Det företaget gick bort direkt!

Checklistan är inte absolut

Observera att min checklista inte är absolut och jag är flexibel. Jag hade kunnat ge små företag med endast timanställda och utan kollektivavtal en chans om de hade verkat flexibla och lyhörda för mina önskemål. Men min prioritering låg i att hitta ett företag som uppfyllde alla dessa punkter. Observera också att den här listan är ytterst personlig varför det inte är säkert att den passar alla. Därför bör du fundera på vad som är viktigt för dig innan du gör ditt val!

8 svar på ”Min checklista för boendestödsutförare”

Sån bra checklista!

Jag blir rädd när utförare går ut med att de jobbar enligt ESL även med oss med AST. Den metoden är som gjord för att missa de av oss som behöver avlastning i samband med vissa sysslor (för att vår vardag med övriga sysslor ska fungera). ESL-metoden är som gjord för att missa oss som blir sämre fungerande i vardagen av den träning som uppmuntras.

Vill man ha avlastning är man hänvisad till hemtjänst. Handläggarna börjar meddetsamma propagera för hemtjänst om man säger att ens behov inte ligger i att bli mer självständig.

Min kommuns boendestöd, som jag och andra med AST är hänvisade till, är tyvärr ej flexibel. Det erbjuds alltså inget individuellt anpassat stöd.

Jag håller med dig helt! Jag är totalt emot utförare som endast arbetar enligt en viss pedagogik för samma typ av pedagogik kan omöjligen passa alla klienter. I storstäder är det iofs sällan något större problem att det finns enstaka utförare som endast arbetar enligt ESL för här kan man ju alltid välja en annan utförare som arbetar som man önskar. Men i mindre kommuner där det inte finns andra alternativ är det riktigt illa 🙁

Jag förstår problemet med hemtjänsten. Det stora problemet med den är att den sällan är individanpassad och att det alltid kommer olika personer varje gång. Vissa av dem kan inte ens svenska. Dessutom kan de sällan något om autism överhuvudtaget, många har inte ens hört talas om det någonsin! Det kan kännas riktigt otryggt för en autist att aldrig veta vem det är som kommer hem till en nästa gång.

Biståndsbedömarna som lyssnar på mina föreläsningar verkar alltid tycka att det är jättebra att mitt boendestöd är så här anpassat, men mitt mål är ju att beslutsfattarna tänker till och ändrar reglerna i sin hemkommun så att autister inte behöver tacka nej till boendestöd bara för att de envisas med att arbeta enligt ESL.

Svara

Jag undrar..

Vem ger kommunernas boendestöd direktiv om hur de ska arbeta/genom vilken pedagogik etc? Är det upp till varje enhetschef eller beslutas det högre upp t ex av omsorgsförvaltningen (i sådana fall vilka)?

6 kap. 6 § kommunallagen lyder:

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Jag vet inte riktigt, men jag har tolkat detta som att kommunfullmäktige bestämmer riktlinjerna, och nämnderna, i detta fall kanske socialnämnden eller liknande beroende på vilken kommun man bor i, ser till att boendestödet bedrivs enligt de regler och målsättningar som kommunfullmäktige fastställt. Men jag vågar inte uttala mig helt säkert om vilken instans som har ansvaret för pedagogiken mm.

Svara

Ok tack för hänvisningen och informationen:) Får höra med socialnämnden om hur det ser ut i min kommun vid tillfälle.

Det är verkligen intressant att det förutsätts att ens mål med t ex boendestöd, Daglig verksamhet är att bli mer ”självständig”.. Och det förutsätts att lösningen för att råda bot på osjälvständigheten är att man tränar, tränar, tränar på det man har svårt för.

Visst har du skrivit om det i inlägg tidigare? Åtminstone har du skrivit mycket bra om hur du lyckats få till avlastning av boendestöd så du sluppit hemtjänst.

Jag misstänker starkt att psykiatrireformen år 1995 är ”skyldig” till att målet med boendestöd fortfarande anses vara att träna på att bli självständig. Det var i samband med reformen som mentalsjukhusen stängdes ner och kommunerna fick ansvaret för människor med olika typer av psykiatriska sjukdomar som förut hade bott på slutna avdelningar på mentalsjukhus. Förut hade mentalsjukhusen haft ansvaret för denna patientgrupp men man hade kommit fram till att de sjuka bara blev sjukare av att bli isolerade från omvärlden på det där sättet. Boendestöd var främst avsett till denna målgrupp, och Aspergers syndrom och autism var ovanligare diagnoser på den tiden. Jag misstänker att beslutsfattarna fortfarande hänger kvar på det gamla och inte har förstått att väldigt många som har boendestöd idag har autism som inte kan jämställas med psykiska sjukdomar.

Jag har skrivit inlägg om detta tidigare, men kommer ändå återkomma till ämnet i framtiden eftersom jag anser att det är ett jätteviktigt ämne!

Svara

Åh ja återkom gärna till ämnet i framtiden. Det är ett jätteviktigt och intressant ämne:)

Socialpsykiatri över lag utgår inte ifrån många autisters behov utan ifrån vad man kan tänkas behöva som NT efter att man blivit psykiskt funktionsnedsatt av t ex psykoser.
Samtidigt är vi många autister som parallellt med vår autism har funktionsnedsättningar av psykisk ohälsa/sjukdomar t ex är ju OCD vanligt.

Vad bra att veta att ni orkar läsa fler blogginlägg om boendestöd för det är det som tar upp mina tankar just nu. Då kommer jag definitivt återkomma till ämnet 🙂

Du har rätt om socialpsykiatri. I min stadsdelsförvaltning tillhör autister inte längre handikappomsorgen utan socialpsykiatrin, vilket är ganska nytt. Tack och lov var min biståndsbedömare ändå flexibel men generellt sett tycker jag samma som du om socialpsykiatri. Jag tror inte att socialpsykiatrin generellt sett passar autister för den är tänkt att hjälpa människor med olika psykiska sjukdomar.

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *