Kategorier
Läsarfrågor

Kan man ha autistiska drag utan att ha autism?

Nalila frågar

Min psykolog har lagt fram att min partner möjligen kan ha autistiska drag (hen uppfyller inte kriterierna för diagnos). Detta endast utifrån vad jag talat om på mina psykologbesök där inte min partner är med. Hen har några i familjen med NPF. Nu känns det som att jag kan förstå vissa tankemönster hen har och anpassa mig mer efter det. Jag har fått en ökad förståelse för vad hen behöver.

Kan man ha några få drag och inte uppfylla en diagnos och ändå vara på spektrumet? Vet inte hur det funkar.

Tycker du jag ska låta det vara och stötta så mycket som möjligt genom att visa extra hänsyn, eller kanske också prata med min partner om detta? Jag vill inte ta upp det för jag är rädd att han ska bli ledsen. Detta är lite känsligt då ett syskon till min partner fick diagnosen för 6-7 år sen. Personen som har diagnosen berättade inte om det för min parter förens nyligen. Vill göra rätt och att min partner ska få må bra.

Paula svarar

Man brukar säga att man befinner sig inom autismspektrumet när man uppfyller diagnoskriterierna för autism. Autismspektrat sträcker sig från allt från en lättare form av autism nivå 1 till personer med autism nivå 3 och mycket stora svårigheter. Autism är således ett otroligt brett spektrum men omfattar alltså endast oss som har autism och inte personer som inte uppfyller diagnoskriterierna för en autismspektrumdiagnos.

Finns ingen skarp gräns

Däremot skulle man även kunna säga att neurotypiskhet (neurotypiker = en person som inte har autism) också är ett spektrum. Neurotypiker är liksom autister väldigt olika varandra och kan ha olika mycket autistiska drag. Vissa neurotypiker kan ha så många autistiska drag att de befinner sig väldigt nära gränsen till det autistiska spektrat, precis på samma sätt som en autist kan ha så pass få autistiska drag (men ändå tillräckligt för att ha fått en diagnos) att hen befinner sig väldigt nära det neurotypiska spektrat. Vad jag menar är att det inte finns någon skarp gräns för var det neurotypiska spektrat slutar och autismspektrat börjar.

Hen kan ha autism ändå

Ovanstående betyder att din partner kan ha autistiska drag utan att ha autism. Faktum är faktiskt att många familjemedlemmar till autistiska personer har autistiska drag om de inte fullt ut uppfyller diagnoskriterierna för autism! Men det jag undrar är om du verkligen är helt säker på att din partner inte uppfyller diagnoskriterierna för autism. Hur vet du det i så fall? Om jag förstod dig rätt har hen aldrig genomgått en autismutredning, och om så är fallet är det omöjligt att bedöma om hen har autism eller ”bara” autistiska drag.

Finns många myter om autism

Faktum är att familjemedlemmar inte kan avgöra om deras närstående uppfyller diagnoskriterierna för autism eller inte. Det kan inte heller din psykolog göra eftersom hen, om jag förstått dig rätt, aldrig ens träffat din partner. Det är många som tror att man varken kan visa empati eller kärlek om man har autism, att man inte förstår skämt om man har autism, att man måste ha specialintressen om man har autism, att man inte kan ha vänner om man har autism o s v men faktum är att det är möjligt att ha ovanstående egenskaper och ändå ha autism, och inte alla autister har specialintressen! Det finns alltså många myter om autism och många tror inte att en person kan ha autism om hen inte ”verkar” autistisk.

Svår att diagnostisera hos vuxna

Autism är svår att diagnostisera hos vuxna eftersom många vuxna autister har tagit till inlärda strategier för att anpassa sig till det neurotypiska samhället varför endast en utbildad autismspecialist efter en utförlig utredning kan avgöra om din partner uppfyller diagnoskriterierna för autism. Till skillnad från vad vissa tror kan man inte heller självdiagnostisera sig med autism. Det finns nämligen många som tror sig ha autism utan att ha det liksom även de som inte tror sig ha autism men har det ändå. Det är alltså fullt möjligt att din partner har autism men det är samtidigt fullt möjligt att hen ”bara” har autistiska drag.

Du känner din partner bäst

Tyvärr är det omöjligt att säga hur du ska bemöta din partner. Psykologen och autismexperten Tony Attwood skriver i sin bok att de allra flesta reagerar positivt när de får veta att de har autism men att det också finns en minoritet som reagerar negativt på diagnosen. Då det är du som känner din partner bäst kan du fundera på om hen skulle ha någon nytta av en autismdiagnos. Nyttan skulle t.ex. kunna vara rätten till LSS-insatser, lönebidragsanställning, kontakt med habiliteringen eller något liknande. Men om det inte är aktuellt med insatser och du tror att hen skulle kunna ta illa upp ifall du lyfte dina misstankar om autism/autistiska drag behöver du ju inte säga något. I så fall kan du bara visa hen förståelse och stödja hen på andra sätt!

Jag vore tacksam om mina läsare hjälpte mig att informera om autism och ADHD genom att dela det här inlägget på exv. Facebook:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Jag kommer inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp, hat, hot e.t.c.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.