Kategorier
Paulas blogg

Ingen yrkesgrupp har mer autismspecifik kompetens än en annan

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland får jag frågan vilka slags personer och yrkesgrupper det är som bemöter mig och förstår mig allra bäst. Är det läkare med autismspecifik kompetens? Psykologer? Arbetsterapeuter? Socionomer? Beteendevetare? Undersköterskor? Eller måste personen själv också ha Aspergers syndrom eller autism för att kunna förstå mig fullt ut?

Det finns inget mönster

Jag har upptäckt att det inte finns något mönster när det gäller vilka slags personer som förstår sig bäst på min Aspergers syndrom. Eller egentligen brukar jag säga att mönstret är att det överhuvudtaget inte finns något mönster! Vissa gånger känner jag bara: ”Wow, den här personen bemöter mig precis som jag vill bli bemött och verkar förstå exakt vad jag menar” men sådana personer kan jag hitta bland alla slags människor och alla möjliga yrkesgrupper.

Tyvärr är det svårt för att hitta personer som verkligen förstår vad Aspergers syndrom och autism innebär, men de gånger det väl sker att jag träffar sådana personer kan det ske var och när som helst. Det kan vara alltifrån en socionom, anhörig, en vanlig neurotypiker eller någon med egen diagnos.

För att förstå sig på Aspergers syndrom behövs ingen universitetsutbildning

Det jag har märkt genom åren är att det inte behövs någon universitetsutbildning för att förstå sig på Aspergers syndrom och autism. Vilket egentligen inte alls är konstigt när man tänker efter: är personen en högskoleutbildad beteendevetare med huvudämnet sociologi, lär personen vara proffs på att förstå hur människor fungerar i grupp, men det behöver inte betyda att personen förstår hur det är att leva med autism.

Har personen däremot en magisterexamen i handikappvetenskap, kan personen vara proffs på att tolka forskning och statistik, men det behöver inte automatiskt betyda att personen förstår vad autism innebär och hur man bör bemöta autister. Visst, har man valt att läsa handikappvetenskap kan det finnas en chans att personen också har en förmåga och ett intresse att ta till sig vad det innebär att leva med Aspergers syndrom, men det behöver inte vara så.

Ingen yrkesgrupp är bättre eller sämre än en annan

En undersköterska med endast en gymnasieutbildning kan ibland vara duktigare än någon med universitetsutbildning! Ibland ingår det kurser i deras utbildning som handlar om hur man bemöter klienter rätt, och de kan även besitta en mycket stor empatisk förmåga.

Detta betyder absolut inte att alla undersköterskor skulle vara duktiga i bemötandet och alla med universitetsexamen dåliga, utan jag menar att det inte finns något mönster. En undersköterska kan vara precis lika duktig, dålig och (o)kunnig om autism som en socionom eller en beteendevetare kan. Därför bryr jag mig inte om vad mina boendestödjare har för utbildning.

En aspergare förstår inte alltid en annan aspergare

Hur är det med aspergare och autister då? Förstår en person med Aspergers syndrom eller autism mig bättre än vad en neurotypiker gör? Nu kommer jag kanske göra många besvikna med mitt svar. För svaret är nämligen nej, inte nödvändigtvis, även om det går emot den populära föreställningen. Det är många som gärna vill tro att alla autister alltid skulle förstå varandra automatiskt och kunna sätta sig in i varandras situation, men det behöver inte alltid vara så.

Jag har ibland fått höra: ”Jaja, jag kan inte förstå dig för jag är neurotypiker, men andra autister skulle förstå dig exakt.” Men sanningen är att det inte heller finns något mönster här utan en annan aspergare kan bemöta mig exakt lika bra eller dåligt som en neurotypiker kan. Därför har jag ingen preferens ifall jag vill att mina boendestödjare ska ha egen diagnos eller inte för jag har märkt att det inte gör någon skillnad.

Ibland kan egen diagnos vara till hjälp

Dock har jag upptäckt att de aspergare som väl har läst mycket om Aspergers syndrom (så att de vet att andra autister inte fungerar som de själva) och besitter en stor empatisk förmåga är oftast ovanligt duktiga, kunniga och förstående. Dessa personer förstår oftast mig till punkt och pricka.

Jag har ett exempel på en sådan person, och det är assistenten på Ågesta folkhögskolas informatörslinje! Hon brukade agera som en social tolk för de neurotypiska lärarna. Hon förstod exempelvis direkt att man inte bör titta på mitt kroppsspråk när man kommunicerar med mig utan endast lyssna på det jag säger. Jag är övertygad om att det var hennes asperger som gjorde att hon verkligen förstod oss elever.

Egen diagnos ingen garanti för att kunna förstå mig

Ibland kan Aspergers syndrom och autism innebära mentaliseringssvårigheter, och vissa personer med sådana svårigheter kan ha svårt för att förstå att jag har svårigheter som de inte själva har. Sådana autister brukar sällan förstå mig, oavsett hur mycket jag försöker förklara.

Vissa föreläsare med egna diagnoser som jag lyssnat på har sagt på sina föreläsningar att alla aspergare har en arbetsförmåga och att man inte bör ge en aspergare alldeles för många vilo- och återhämtningsdagar för då fastnar man och inte får något gjort. Då kan jag känna: ”Nej nej nej, det håller jag absolut inte med om.” Därför är egen diagnos absolut ingen garanti för att personen kommer att förstå hur jag fungerar och vad jag har för behov!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *