Kategorier
Stöd och insatser

För vissa moment krävs språkkunskaper

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

I diskrimineringslagen finns sex diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning (se 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Därför får arbetsgivarna inte diskriminera en arbetssökande baserad på exempelvis etnicitet eller funktionsnedsättning utan alla med de rätta kvalifikationerna ska ha lika möjlighet att söka och få arbetet.

Etnicitet en av diskrimineringsgrunderna

Det är diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsyn att lagen tillämpas. Ibland vill äldre inte ta emot hemtjänstpersonal med utländsk härkomst, men enligt DO:s uttalande klassas det som diskriminering om kommunerna går vårdtagarna till mötes och låter dem endast ta emot personal med svensk härkomst. Detta eftersom etnicitet är en av de punkter som skyddas i diskrimineringslagen.

Totalt förståeligt

Jag tycker att det är förståeligt att man inte får välja bort personal baserad på etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller liknande grunder, men i vissa fall kan det finnas en aspekt här, nämligen språket. Statistiskt sett sammanfaller ofta bristande svenskkunskaper med utländskt ursprung, dock måste det såklart inte vara så: en etnisk svensk kan ha bott en större del av sitt liv utomlands och glömt sin svenska. På samma sätt kan en invandrare ha bott här länge alternativt ha lärt sig flytande svenska ovanligt fort.

Allt blev tokigt

Att medborgarskap och föräldrarnas födelseland inte behöver sammanfalla med språkkunskaper fick jag bistert erfara en gång för flera år sedan. Jag hade önskat mig en finsk godman och fick min önskan uppfylld. Hon hade ett finskt namn, finska föräldrar och ett finskt medborgarskap. Problemet? Hon kunde inte ett ord finska! Och jag brydde mig självfallet inte om hennes nationalitet, det enda viktiga för mig var flytande språkkunskaper i finska! Vilket alltså inte var fallet i hennes fall.

För städning behövs inga språkkunskaper

När det gäller boendestöd bryr jag mig inte så jättemycket om boendestödjaren som kommer hem till mig och endast utför städningen kan svenska eller inte. Det enda viktiga för mig är att boendestödjaren förstår vanliga ord som ”dammsugare”, ”städskåp” och andra basord. Dock är det viktigt att jag har någon kontaktperson på företaget som jag kan kontakta ifall jag måste fråga något viktigt och jag känner att jag inte kan kommunicera med boendestödjaren. Alternativt får en vikarie om jag någon gång skulle behöva någon som kan svenska.

Behöver även hjälp med annat

Men det är inte alla gånger det ska städas utan jag behöver även hjälp med annat: postsortering, läsning av manualer, ifyllning av blanketter, telefonsamtal till hyresvärden samt någon att resonera med vad som ska slängas, För dessa tillfällen behöver jag inte bara någon som kan svenska utan någon som kan flytande svenska, förstår alla nyanser i språket och uttalar orden på ett sätt som jag är van vid. Jag har svårt att förstå någon som uttalar allt på ett annat sätt. Problemet behöver inte handla om brytning utan kan även vara en annan dialekt.

Har svårt för kroppsspråk

Anledningen till att det är viktigt för mig med uttalet och förståelsen av nyanserna är att jag har på grund av min Aspergers syndrom svårt för att använda kroppsspråk. Jag har även svårt för bilder och kommunicerar därför endast muntligt eller skriftligt. Vidare har jag svårt för att generalisera och kan därför ha svårt för att härleda vad ett ord skulle kunna betyda om allt uttalas på ett annat sätt. Jag har lika svårt för att förstå vissa norrländska och skånska dialekter som utländska brytningar.

Behöver någon att kommunicera med

Eftersom jag är så här beroende av verbal kommunikation, måste jag tyvärr vid vissa boendestödstillfällen (dvs när det utförs annat än städning) tacka nej till personal som jag inte kan kommunicera med. Jag har varit gift med en man från Nordafrika och har självklart inga synpunkter gällande etnicitet, hudfärg, nationalitet och religion. Det enda jag behöver är någon som jag kan prata med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *