Kategorier
Okategoriserade

Därför ska du inte pracka på oss autister dina ideal

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland kan en klient med autism behöva råd och stöd för att hantera olika livssituationer, och inte sällan ger boendestödjare och LSS-personal råd utifrån sina personliga ideal. Tyvärr avspeglar dessa ideal sällan verkligheten. Vi har ju alla våra ideal och tänker: ”Tänk om världen såg ut som jag vill att den ska se ut! Jag vill att det ska vara så!” men när man skrapar på ytan är det i slutändan relativt få som lever efter dessa ideal. Att yrkesverksamma prackar på oss autister sina ideal kan drabba oss då vi riskerar att få råd som är helt orealistiska.

Fick inte hjälp med att sminka sig

Vid ett tillfälle träffade jag en kvinnlig autist som hade uttryckt för sin LSS-personal att hon ville lära sig att sminka sig men LSS-personalen hade viftat bort det och svarat att kvinnor är fina som de är och att det är galet att kvinnor känner en press av att behöva sminka sig! Problemet? den här kvinnan ville lära sig att sminka sig men visste inte hur man gjorde. Dock fick hon aldrig chansen att lära sig sminkning eftersom LSS-personalen stenhårt trodde på idealet att det var fel att tänka på sitt utseende.

Var totalt utmattad

Själv råkade jag förut illa ut i vissa vänskapsrelationer eftersom vissa utnyttjade mig och i andra vänskapsrelationer kände jag mig totalt utmattad och uttömd på energi. Jag kände att jag mådde dåligt av att umgås med många av dessa personer och hade till och med fysiska symptom i deras sällskap. Men när jag bad om råd från yrkesverksamma försökte de pådyvla mig sina ideal om att vänskap handlar om att ge och ta samt att kärleken kommer och går men vänskapen består.

Idealen tyngde mig

Jag gjorde mitt yttersta för att följa dessa råd trots att vissa relationer tog bort mycket av min livslust (vilket inte alls är konstigt eftersom i princip hela mitt liv var på andras villkor). Ingen hade förklarat för mig varför man hade vänner, och sådana saker är inte alltid solklara för alla autister! Och eftersom jag fick höra klyschor om att man aldrig får överge en vän kände jag mig tvingad att umgås med varenda en och tänkte att det skulle vara så för resten av livet. Tanken på att aldrig kunna bli fri var mycket jobbig för mig att uthärda. Att sträva efter att leva enligt dessa ideal tyngde mig därför enormt.

Önskar att någon hade berättat för mig

Tack och lov fick jag efter flera år en förstående psykolog som förklarade för mig att man inte var tvungen att umgås med någon mot sin vilja. Hon förklarade också att det endast var idealet att vänskaper skulle bestå för resten av livet men att det i verkligheten var mycket ovanligt med livslånga vänskaper. Det var livets gång att vänner kom och gick. Vidare förklarade hon att meningen med vänskap var att båda parterna ville umgås med varandra, att båda hade roligt och att båda fick ut något av umgänget. Jag önskar att någon hade berättat detta för mig tidigare! Jag hade dittills mått otroligt dåligt av att bara tänka på andra och aldrig på mig själv.

Man ska alltid vara respektfull

Observera att jag inte menar att man ska behandla sina vänner illa. Behöver man avsluta en vänskapsrelation ska man självklart sköta det på ett respektfullt sätt. Dessutom är det viktigt att hålla i minnet att det inte behöver vara något fel på personen som man vill avsluta vänskapen med utan ”felet” kan lika gärna ligga hos en själv. Men att påstå att man aldrig har varit en riktig vän om man vill avsluta en vänskapsrelation är lika befängt som att påstå att man aldrig har varit en riktig flickvän/pojkvän till någon som man vid ett senare tillfälle vill göra slut med. Självklart ska det vara okej att avsluta en vänskapsrelation på ett respektfullt sätt utan att lägga skulden på den andre på samma sätt som det är okej att avsluta ett kärleksförhållande! Idealet ser inte ut så, men det är verkligheten.

Det är få som lever efter ideal

Om du tänker efter förstår du säkert att det är väldigt få som lever efter ideal om hur allt borde vara. Visst, det vore fint om världen såg ut som vi vill att den ska se ut, men poängen med LSS-lagen är att klienten ska ha makten över sitt eget liv och därmed själv bestämma hur hen vill leva. Därför ska du som yrkesverksam aldrig pracka på oss dina ideal även om du personligen kanske tycker att varenda vänskapsrelation ska hålla livet ut samt att det är fruktansvärt fel att kvinnor ska sminka sig men inte män. Om majoriteten av människor inte lever efter ideal ska vi autister inte heller behöva göra det så länge vi inte vill!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Köp min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Tips. Sidorna 45-49 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2010-3-6.pdf Funka olika om utmanande beteende https://habilitering.podbean.com/?s=utmanande+beteende Fatta fmiljen (UR) om utåtagerande barn https://urplay.se/program/228550-fatta-familjen-utatagerande-barn

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *