Kategorier
Läsarfrågor

Är hyperlexi en officiell diagnos?

Ella frågar Kan du berätta mer om hyperlexi och kan man få det som diagnos eller något man själv hittar? Paula svarar Hyperlexi är ett begrepp som används av många forskare oftast åsyftande en exceptionellt god förmåga i avkodning av texter i kombination med stora svårigheter med läsförståelsen. Det finns många vetenskapliga artiklar om hyperlexi […]