Kategorier
Forskningsnytt

Därför kan skolgympan förstöra autistens motionsglädje

Susann Arnell har undersökt i sin doktorsavhandling vad som motiverar elever med autism att delta i fysiska aktiviteter. Sedan tidigare är det känt att vi autister löper en 2,5 gånger högre risk att avlida i förtid jämfört med neurotypiska personer, det vill säga människor utan autism. Därför blir jag glad varje gång forskarna är intresserade […]