Kategorier
Stöd och insatser

6 tips till dig som arbetar på LSS-kollo

Så här kring sommarlovstider är det många autistiska barn som åker på korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS i form av sommarkollo. Här kommer 6 tips till dig som arbetar på LSS-kollo med autistiska barn: 1. Gör ett tydligt schema. Så att deltagarna vet vad det kommer att finnas för aktiviteter […]