Kategorier
Autism och bemötande

Så här kan du hjälpa en autist med känsloidentifiering

Som många av er vet har många av oss med autism svårt att identifiera våra egna känslor, ett särdrag som ofta beror på bristande interoception. Ibland får jag frågan på vilket sätt man skulle kunna hjälpa en autist att lära sig att identifiera sina känslor. Jag svarade nyligen på en läsarfråga där jag gav frågeställaren […]