Kategorier
Läsarfrågor

Vilka alternativ finns för gymnasiet?

Mamma frågar Jag är mamma till en sextonåring som nu ska börja gymnasiet, men det kommer kanske inte alls gå att hen är där på grund av att det sociala samspelet är så jobbigt. Hen har kämpat sig igenom grundskolan, men nu känns det som att orken är slut. Vad finns det för alternativ om […]