Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Behöver min autistiska elev mig som resurs?

Elevresurs frågar Min elev är jätteduktig i praktiska ämnen som slöjd och bild. Läraren tycker det går bra utan mig som resurs och det tycker jag är jättebra att han kan vara självständig i vissa ämnen. Eller gör jag fel som inte är med honom? Paula svarar Det kluriga med autism (jag utgår från att […]