Kategorier
Socialt samspel och autism

Jo, autister kan visst trivas med att ha bekanta

Det sägs att personer med Aspergers syndrom och autism har svårt för småprat och ytliga relationer. Antingen ska vi aspergare vilja vara nära vänner eller inte alls. Vi ska därför inte vara lika intresserade av att ha bekanta för vi ska endast värdesätta djup, genuin vänskap. Tony Attwood nämner också tendensen att söka sig till […]