Kategorier
Asperger motorik och automatisering

Aspergers syndrom, autism och automatisering

När man har Aspergers syndrom eller autism, kan dagliga göromål ta otroligt mycket energi vilket andra människor sällan kan relatera till. Vi autister måste nämligen ofta lägga energi på saker som andra människor gör automatiskt. Samma uppgift kan vara olika energikrävande för olika personer Under de föregående dagarna har jag kommit på hur otroligt stor […]