Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Har en person med autism svårt att uttrycka känslor?

Aha frågar Jag undrar om det kan vara svårt att uttrycka sina egna känslor om man har autism? Paula svarar Svaret är ja, en person med autism kan absolut ha svårt att uttrycka sina egna känslor (observera dock att alla autister är olika)! Psykologen och autismforskaren Tony Attwood har skrivit ett helt kapitel om känslor […]

Kategorier
Läsarfrågor i bloggen

Vilka svårigheter kan autism ge vad gäller känslor?

Ella frågar Kan du berätta om känslor och autism, det här med vad kan vara svårt inom det ämnet? Vilka svårigheter man kan ha när det gäller känslor? Paula svarar Vi med autism kan ha olika svårigheter med känslor. För det första har psykologen Bo Hejlskov sagt att autism kan innebära svårigheter med att skilja […]