Kategorier
Stöd och insatser

Om nödvändig tandvård och LSS

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som har Aspergers syndrom eller autism tillhör som bekant personkrets 1 enligt LSS. Vad många däremot har missat är att vi som tillhör någon av personkretsarna inom LSS inte bara har rätt till behövliga LSS-insatser utan vi har oftast även rätt till något som heter nödvändig tandvård. För att kunna nyttja rätten behöver vi beställa något som heter ett tandvårdsintyg, och det är oftast kommunens LSS-handläggare som skriver ut intyget.

Om tandvårdsintyget

En av de viktigaste sakerna tandvårdsintyget berättigar oss till är nödvändig tandvård till ett mycket förmånligt pris, vilket rent konkret innebär att den nödvändiga tandvården ingår i högkostnadsskyddet vid uppvisandet av ett tandvårdsintyg. Den sammanlagda summan som man måste betala för hälso- och sjukvård uppgår till maximalt 1150 kronor om året, och den innefattar alla besök i öppenvården så som besök hos allmänläkare, specialistläkare, psykologer, arbetsterapeuter och i vårt fall alltså även tandvårdspersonal.

Gratis tandläkarbesök

Eftersom många av oss aspergare har regelbunden kontakt med psykiatrin, kan vi komma upp i 1150 kronor rätt så fort. Och när vi alltså under en period på 12 månader redan betalat sammanlagt 1150 kronor för besök i öppenvården, blir tandvården gratis för oss under resten av året. Har vi ännu inte kommit upp i 1150 kronor måste vi betala en mindre summa för tandläkarbesöken, men den summan är obetydlig jämfört med vad människor utan tandvårdsintyg måste betala för tandläkarbesök.

All tandvård ingår inte

Det som är viktigt att känna till är att det endast är den nödvändiga tandvården som omfattas av tandvårdsintyget. I nödvändig tandvård ingår bland annat vanliga undersökningar, borttagning av tandsten, lagningar och liknande nödvändiga ingrepp. Besöker man tandläkaren ”på skoj” vilket jag själv gjorde för ett antal år sedan när jag av estetiska skäl ville bleka tänderna, var jag givetvis tvungen att betala fullt pris.

Har alla rätten till intyget?

Det har inte riktigt stått klart om alla som tillhör någon av personkretsarna inom LSS har rätt till tandvårdsintyg eller endast de som faktiskt har pågående LSS-insatser. Olika kommuner har tolkat reglerna olika, och när man kontaktar sin biståndsbedömare finns därför risken att man får till svar: ”Tyvärr kan jag inte skicka något intyg hem till dig eftersom du varken har några pågående LSS- eller SoL-insatser” eller: ”Tyvärr kan jag inte skriva ut något intyg till dig för du har endast boendestöd som beviljats dig enligt SoL, men inga LSS-insatser.”

Nöj dig ej med biståndsbedömarens svar

För ett antal år sedan gjorde jag själv misstaget att nöja mig med biståndsbedömarens svar när jag i min tidigare hemkommun nekades ett tandvårdsintyg med motiveringen att jag inte hade några pågående LSS-insatser. Vad jag inte visste om då var att jag hade kunnat kontakta landstinget för att beställa ett tandvårdsintyg från dem! Jag fick nyligen tips från en bloggläsare om att man kunde skriva till tandvardsenheten.hsf@sll.se om man bor i Stockholm och blivit nekad ett tandvårdsintyg från sin LSS-handläggare.

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Bokus (pris 275 kr, fri frakt över 249 kr för privatpersoner) och Adlibris (pris 275 kr, frakt okänd).

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. När jag var barn låg jag stilla hela dagarna när jag hade feber. (förutom toabesök och dricka) Mitt syskon däremot…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

50 svar på ”Om nödvändig tandvård och LSS”

Kommunerna vill nog inte upplysa om tandvårdskortet så bäst är att kontakta en kurator på landstinget.Kortet skall visst bara gälla om man har autismspektrum som asp typ,inre om man bara har adhd

Du har rätt i att man inte har rätt till tandvårdskort om man bara har ADHD. Detta för att man inte tillhör LSS med enbart en ADHD-diagnos.

Ja, kommunerna vill nog inte upplysna om tandvårdskortet. Det är sällan man får den informationen från kommunen 🙁

Svara

Hej jag är 55år har psykiskt ohälsa add svår fibromyalgi ansikts förlamning nervskada höger ben ibs mm har jag rätt till gratis tandvård

Det är en bedrövlig soppa hur de mer njugga kommunerna och landstingen resonerar. Det är hur självklart som helst att det är det faktum ATT MAN BEDÖMS TILLHÖRA EN GRUPP MED STORA SVÅRIGHETER som ska kunna vara berättigande till olika typer av förmåner. Men de som tolkar ”omfattas av LSS” som något man gör först när man har insatser beviljade propagerar alltså i praktiken för att DEN SOM REDAN HAR BEDÖMTS TILLHÖRA EN GRUPP MED STORA SVÅRIGHETER OCH HAR BEVILJATS EN VISS SORTS ANNAT STÖD ska få rätt till tandvårdsstödet. Det är så dumt att klockorna stannar.

Från ett annat håll – vem i all världen det nu var, men det var någon högt uppsatt rikspolitiker – har jag en gång hört framhållas att det finns massor av miljoner avsatta till alla olika sorters tandvårdsstöd som redan finns till olika grupper, ”så ut och se till att utnyttja sådant om ni hör till någon av de grupperna!” Och samtidigt håller en massa kommuner och landsting – och såvitt jag förstår SKL centralt – på så här…

I sammanhanget kan påpekas att utredningen Friskare tänder till rimliga priser för många år sedan nu föreslog en uttrycklig ändring i aktuell paragraf i tandvårdslagen till ”…personer som har beviljade insatser jml lagen (1993:387) om stöd och service…” i stället för ”som omfattas av” som det hela tiden har stått och nu fortfarande gör.

Den enda intresseorganisation på autismområdet som alls hade yttrat sig som remissinstans, Organiserade Aspergare, protesterade mot detta och framhöll inte minst att det ju faktiskt skulle sporra folk som ligger precis på gränsen att klara sig utan LSS-insatser att hellre ändå söka en LSS-insats för att bli berättigad till tandvårdsstöd.

Det här blev kommenterat i lagrådsremissen och man konstaterade att det fanns en skillnad i möjliga tolkningar av ”omfattas av” LSS, och gav socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan en gång för alla. Det har de verkat för fega för att ta ordentligt tag i och har vad jag har hört aldrig gått i mål med någon sådan utredning. Jag minns att jag läste om att de uppenbarligen hade *börjat* ta tag i frågan under det närmaste året efteråt, så någonting kom igång åtminstone.

I alla andra sammanhang än kring formuleringen att de som omfattas av LSS också ska erbjudas stödet enligt tandvårdslagen används formuleringen ”omfattas av LSS” eller alla de som LSS omfattar och liknande hela tiden om de grupper som beskrivs i lagens persontext och som har rätt att söka insatser. Så det är så otroligt krystat och i sak rent fel att försöka få det till att ”omfattas av” skulle betyda ”redan ha ansökt om och beviljats insatser” just när det gäller berättigandet till tandvårdsstödet.

Men hade inte OA sagt ifrån hade det här alltså varit ändrat till att det redan i lagtexten sades att det är vid en insats man ska få ha detta stöd. Den detaljen ensam kan man ju nästan tycka skulle kunna räcka rätt långt för att motivera autister som vill stödja en intresseförening på området att sluta upp med ett litet medlemskap, inte minst om man ändå redan ser medlemskap i Autism- och Aspergerförbundet och/eller Attention som självklart… 😉

För mig är alla tre självklara och jag är aktiv i två av dem, i praktiken mest i Attention för att det helt enkelt ger mig personligen mest tillbaka. Jag skulle ha önskat att mina tolv års insatser i OA skulle ha hunnit leda till att det fanns vettiga mängder resurser där. 500 medlemmar och lokal verksamhet i tio län är grundkraven för att börja kvalificera sig för statsbidrag, och hade det uppnåtts på två-tre år, som jag tycker borde ha varit fullkomligt självklart, kunde utvecklingen ha gått spikrakt så att det sedan länge var absolut mest självklart för autister att gå med i den helt egna föreningen. Men här bildades vi med de två andra redan mycket större på banan, och på en del punkter verkar autister inte ett dugg bättre än NT:s att tänka ”utanför boxen”… 🙂

Jag visste inte att OA hade gett ett yttrande om utredningen. Det var jättebra att ni gjorde det så att inte formuleringen blev ändrad i tandvårdslagen! Ni har verkligen en poäng i att många troligen skulle ansöka om LSS-insatser bara för att få rätt till tandvårdsintyg, vilket skulle bli dyrt för kommuner. Då skulle kanske många tänka: ”Men då ansöker jag om ledsagare/kontaktperson/bostad med särskild service för då kommer det bli billigare för mig att gå till tandläkaren.”

Synd att ni inte fått tillräckligt många medlemmar! Jag tror att många autister är ovilliga att betala medlemskapsavgifter eftersom många har dålig ekonomi, men jag håller med dig om att de som väl är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet och Attention borde kunna bli det i OA!

Svara

Jag har fått just det där svaret att eftersom jag inte har några insatser enligt LSS, så kan jag inte få tandvårdsstödet. Ska kolla upp detta, för jag tyckte det var jättekonstigt. Om jag inte hade en make som hanterar mycket av vår vardag, så skulle jag kanske behöva insatser, men nu ”göms” mitt behov av att jag delar mitt liv med en person, som drar ett extra lass. Men jag skulle behöva tandvårdsstödet ändå, då tandborstning inte är automatiserat för mig och jag oftast bara orkar göra det en gång om dagen och på det har en tandsjukdom som gör att tänderna faktiskt är extra sköra.

Då får du verkligen kolla upp det! Du får skriva till landstinget så kommer du förhoppningsvis få tandvårdsstödet.

Jag hade det förut precis som du! Jag var gift och min dåvarande man gjorde allt hemma: han handlade och lagade maten, städade, hjälpte mig med en massa saker mm. Den enda anledningen till att jag inte behövde insatser var att jag var gift så jag förstår verkligen vad du menar. Jag hoppas att du får tandvårdsstödet från landstinget!

Svara

Jag har just nu inga pågående LSS-insatser utan enbart boendestöd. Nyligen behövde förnya mitt kort och fick såklart veta av min LSS-handläggare att hen ej kunde vara mig behjälplig så länge jag inte har ngn aktiv LSS insats.

Jag fick rådet av en professionell att beställa kopior på mina gamla LSS-beslut och utredningarna som gjort i samband med ansökningarna och skicka dom till min Tandvårdsenhet.

Idag har jag ett nytt tandvårdsstödsintyg. I 4-4,5 år till och sedan får jag väl göra om samma procedur och bara hoppas att jag fortsätter få det beviljat.

Jag skulle ej ha råd med tandvård annars och så är det för många, rentav de flesta, eftersom få klarar att jobba på samma sätt som vanliga och därmed är hänvisade till en låg el mkt låg inkomst.

Om jag inte ingick i LSSs målgrupp utan hade t ex ADHD och/eller allvarlig psykisk sjukdom och åt mkt mediciner skulle jag be min psykiatriker utfärda en annan variant av tandvårdsstöd som finns för denna grupp.

Så fruktansvärt irriterande att många kommuner väljer att tolka reglerna på detta sätt och kräver att det är just LSS-insatser som gäller och inte ens boendestöd enligt SoL duger 🙁 Men det var jättebra att du hade gamla LSS-beslut att skicka till Tandvårdsenheten och att de godkände det. Jag håller tummarna för att du får ett nytt tandvårdsintyg när ditt nuvarande intyg går ut.

Jag visste inte om att det fanns en annan typ av tandvårdsstöd för personer med psykiska diagnoser som äter mycket mediciner. Vet du om högkostnadsskyddet även gäller för denna grupp när de behöver nödvändig tandvård?

Svara

Jag hade hört om tandvårdsstöd och rådfrågade både psykolog och arbetsterapeut på habiliteringen, kurator och läkare inom neuropsykatrin innan jag fick fatt på en läkare som kände till tandvårdsstödet! Väldigt dåligt att kurator och habiliteringen inget visste.

Nåväl, när jag väl visste att jag skulle vända mig till kommunen för att få tandvårdsstöd var det inga problem alls! Jag kontaktade den biståndshandläggare som godkänt mitt boendestöd och hon fixade det, utan kommentar om krav på annan lss-insats. Dock är informationen hos tandvårdsenheten mycket otydlig. Ni som nekats, försök igen! Lycka till!

(Anm. Jag bor i Stockholms stad.)

Oj, visste inte habiliteringen om att man har rätt till nödvändig tandvård när man har Aspergers syndrom eller autism och att det finns något som heter tandvårdsstöd?!! Det var riktigt illa. Jag som alltid har inbillat mig att alla på habiliteringen är kunniga men tydligen inte 🙁 Kuratorer som arbetar på habiliteringen har ju som arbetsuppgift stötta oss genom att bland annat informera oss om vad vi har rätt till, så det var anmärkningsvärt att hen inte visste något.

Vad bra att du fick tandvårdsstöd från kommunen även om du inte har pågående LSS-insatser! Olika stadsdelsförvaltningar och kommuner tänker helt olika kring det här. På vissa ställen räcker det med att man har en diagnos som omfattas av LSS för att man ska få tandvårdsstöd, på vissa orter räcker det att man har SoL-insatser och andra stadsdelsförvaltningar/kommuner kräver att man ska ha LSS-insatser och inget annat för att de ska skriva ut ett tandvårdsintyg. Jag har ofta fått höra tvärtom att alla på habiliteringen kan jättemycket och att det är kommunen som krånglar, men i ditt fall var det helt tvärtom!

Svara

Som jag förstått det kan man ha rätt till ett bidrag på 600 kr per halvår för förebyggande tandvård om man har allvarlig psykisk sjukdom och äter psykofarmaka som påverkar munhälsan. Jag skulle pröva att ansöka via psykiatriker om det även om jag ”bara” hade ADHD och samtidigt åt medicin om den påverkade munhälsan.

Ansluter mig till Anders Pemers bedömning, men delvis med annan eller möjligen tydligare motivering. Den statliga utredningen bestod av en enklare utredning i Departementsserien (Ds) och i den står mycket riktigt ett förslag på ny skrivning i tandvårdslagen. I utredarens förslag står att läsa,
* dels den ursprungliga formuleringen: ”Vid tillämpningen av 8 § skall landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som OMFATTAS av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade …”
* dels den föreslagna formuleringen: ”Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som ÄR BEVILJADE INSATSER ENLIGT lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ELLER ERSÄTTNING ENLIGT 51 KAP. SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN …” (Ds 2010:42; s 23; ”nuvarande lydelse” vs ”föreslagen lydelse”)

Ds 2010:42 finns på: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2010/12/ds-201042/

Riksdagen är den högsta normgivande församlingen vi har i landet och inte ens i efterföljande regeringsförslaget togs ändringen in. Regeringen själv föll alltså tillbaka på uttrycket ”omfattas av”. (Prop 2011/12:7; s 6-7; ”nuvarande lydelse” vs ”föreslagen lydelse”)

Prop. 2011/12:7 finns på: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2011/10/prop.-2011127/

Juridiskt innebär detta förhållandevis konkret att riksdagen, den lagstiftande församlingen, avvisat kravet att man måste ha pågående insatser enligt LSS, för att beviljas tandvårdsstöd (som inte ska förväxlas med särskilt tandvårdsbidrag, STB på 600 kr om året, som någon skrev om).

Oavsett vad som står i lagens förarbeten, så har lagtext högre status än en proposition och definitivt högre rang än en Ds-utredning, speciellt i fall som detta här där riksdagen med sin yttersta lagstiftningsmakt så tydligt avvisat ett uttryckligt krav på att man rent faktiskt måste ha pågående insatser. LSS är en pluslag och det bör i fall som detta här även få effekten att tandvårdskortet också är en plusrättighet, men problemet är att varken Tandvårdslag eller Tandvårdsförordning innehåller rätt att överklaga avslag på begäran om tandvårdskort. Dock; för tandvård enligt 8a § Tandvårdslagen gäller högkostnadsskyddet i vanlig sjukvård; 15a § Tandvårdslagen!

Såg jag skrev fel i förra inlägget. Särskilt tandvårdsbidrag, STB, ska vara 600 kr per halvår, dvs. 1 200 kr per år. Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, varierar över olika åldersintervaller och är 300-600 kr per år.

I övrigt är det mycket intressant att lägga märke till att regeringen äntligen tycks göra ett ärligt försök att ta ett handfast grepp om ojämlikheterna i tandvården, oavsett funktionsvariation.

2018-03-08 gav regeringen Veronica Palm uppdraget att utreda: ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” (Ds 2018:16), https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir-201816/.

I början av direktivet beskrivs kortfattat hur tandvårdsreformerna har avlöst varandra. Det finns också ett mycket intressant avsnitt på s 12-13 i direktivet: ”Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar – det allmänna tandvårdsbidraget, det särskilda tandvårdsbidraget och skyddet mot höga kostnader. Utöver det statliga tandvårdsstödet finns landstingens tandvårdsstöd som riktar sig till specifika grupper som av olika skäl har särskilda tandvårdsbehov. Vissa av stöden ges till personer med särskilt definierade sjukdomar eller funktionsnedsättningar medan andra riktar sig till personer med stort vård- och omsorgsbehov. Vissa som har akuta tandvårdsbehov och saknar medel kan få stöd från socialtjänsten. — ”Kunskapen om de olika stöden är otillfredsställande och särskilt de landstingsfinansierade stöden upplevs ofta som komplexa och svåra att överblicka för såväl patienter som många vårdgivare. Processen för att beviljas stöd är omständlig och kräver samverkan mellan flera aktörer. Tandvården, hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst är i olika hög grad involverade i genomförandet av landstingsstöden och det stöd till tandvård som ges genom ekonomiskt bistånd från kommunernas socialtjänst. Även kriterierna för rätten till vissa av stöden uppfattas som otydliga, vilket bidrar till variationer i tolkningen över landet. Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018.”

Den 1 mars nästa år beräknas utredningen vara klar med sitt resultat, om inte förlängd utredningstid tillkommer. En bakgrund till att utredningen startades våren 2018:

https://www.jp.se/article/storsta-reformen-sedan-perssons-maxtaxa/

https://s-kvinnor.se/aktuellt/uttalanden-fran-s-kvinnors-kongress/

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/mars/s-krav-att-tandvard-jamstalls-med-sjukvard/

En rimlig prognos är att en proposition läggs under vinterhalvåret 2020/2021 och att nya regler skulle kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2021 eller vid årsskiftet 2021/2022.

Socialstyrelsens redovisning av ”Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård” (publ 2013-1-20), kan också vara av visst intresse i frågan; https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-1-20.pdf; särskilt s 18-22!

Nederst på sidan 13 i Ds 2018:16 står: ”Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018.”

Slutredovisningen finns här: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-53.pdf

I slutredovisningen finns en bra översikt över tandvårdsstöden sen 1974 och fram till nu och där framgår också att och varför stöden är underutnyttjade, se s. 26!

OCH SLUTLIGEN;

Om ”omfattas av” nu skulle betyda ”redan pågående insatser”, blir man frågande över formuleringen i 15 § LSS, tex. 1 punkten:

”Till kommunens uppgifter hör att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är…” I LSS-proppen gör regeringen en analogi på socialtjänstlagens UPPSÖKANDE verksamhet och att den ska vara samma i sammanhanget med att UPPSÖKA dem som OMFATTAS av LSS. Det står inte heller här om redan beviljade insatser.

När man skyller på att personkrets 2 skulle falla bort enligt Pemers tolkning av ”omfattas av”, blir jag ärligt talat förstummad. Både personkrets 1 och 2 är sk. diagnoskretsar, där man inte behöver gå igenom hela diagnostiseringen så som prövningen sker i personkrets 3. Jag uppfattar PK1-2 jämställbart med uppsökande och nödvändig tandvård (grönt kort eller tandvårdsintyg) och att PK3 snarare analogiserar på det som kallas F-tandvård (blått kort). Se LSS-proppen på s. 167!

Vidare, så står det också på s. 167 i LSS-proppen, att både PK1 och PK2 ”avser att täcka in [dvs. OMFATTA] samma personkrets som ingår i den” tidigare omsorslagen!

LSS-proppen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159

Det är viktigt att denna information kommer ut bland personer som fått de diagnoser som OMFATTAS av personkretsarna 1-2.

Kan i yttersta fall vara aktuellt att tillsynsanmäla landstinget där man bor för att dom inte konsekvent följer LSS och tandvårdslagen/-förordningen?

Får kanske anledning att återkomma fler ggr i frågan!

Hej,

Jag har precis fått diagnosen autism 1. Jag undrar varför man har rätt till tandvårdsstöd som person med autism/asperger? Vad brukar anledningarna vara? Vad ska man säga?

Tacksam för svar.

Hej Alma!

Jag vet faktiskt inte exakt varför personer med Aspergers syndrom/autism har rätt till tandvårdsstöd, men jag misstänker starkt att det handlar om att vi autister ofta har det dåligt ekonomiskt, mår ofta dåligt och äter läkemedel och därför har en sämre tandhälsa än den övriga befolkningen. Nu vet jag inte om det är så utan det här var bara min gissning!

Om du orkar skulle du kunna läsa igenom förarbetena till tandvårdslagen för där har lagstiftarna motiverat syftet med lagstiftningen. Jag tror att du kommer att hitta svaret på din fråga där!

Svara

Hej Paula,

Jag fick min aspergers diagnos för en vecka sedan. Jag känner mig lite nedslagen när jag läser hur kommunerna gör allt i sin makt för att slippa ge ut tandvårdsstöd även fast man har rätt till det.

I blanketten med läkarintyget man fyller i, på 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning, jag antar det är den man fyller i angående aspergers? Inget annat verkar passa in.

”Patienten har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning i nedanstående funktionstillstånd

Kognitiva funktioner
Att företa en enstaka uppgift självständigt
Att klara daglig rutin
Att hantera psykologiska krav vid tandvårdsbesökd
Att söka professionell hjälp och följa medicinska och andra hälsorådd
Att tillämpa kunskap”

Det känns liksom inte helt 100% passande. Vilka ska man fylla i?

Och om man då fortfarande får nej, vad ska man skriva till tandvardsenheten.hsf då?

Tack.

Hej Bea!

Oj, en sån blankett känner jag inte igen. Den har jag aldrig behövt fylla i! Jag skulle personligen iaf fylla i att jag har svårt med kognitiva funktioner, att tillämpa kunskap och att klara daglig rutin för det har jag personligen problem med i många situationer! Men jag tycker att det är konstigt att man ska behöva fylla i en sån blankett överhuvudtaget!

Jag har aldrig skrivit till tandvårdsenheten, men vissa andra som har gjort det har bara skrivit typ: ”Hej, jag har Aspergers syndrom/autism och undrar om ni skulle kunna skicka ett tandvårdsintyg till mig?” Då har de bara fått komplettera med ett intyg som bekräftat diagnosen och de har då fått tandvårdsintyget utan problem! Det tycker jag att du skulle kunna testa. Jag önskar dig lycka till och håller tummarna för att du får intyget utan krångel!

Svara

Hej Paula! Vilket fantastiskt bra inlägg med information som är svår att hitta. Jag vet att det var ett tag sen du lade upp detta men hoppas på svar ändå.

Jag undrar vart jag ska vända mig för att kunna få det här tandvårdsstödet när jag inte har haft någon som helst kontakt med vården eller psykiatrin sen jag fick min diagnos som barn, och har aldrig fått hjälp som vuxen. Vem hör man av sig till för att fråga?

Jag vet knappt vad LSS är för något och har ingen aning hur jag når dem. Bor just nu i Skåne och vet inte hur de ser på om man måste ha insatser från LSS eller om det räcker med diagnos. Vet du något om vilka landsting som brukar vara snällare med att ge stöd?

Väldigt tacksam för lite klarhet!

Hej!

Vad roligt att du gillar inlägget! Jag har ingen aning om vilka regioner är snällare tyvärr. Jag vet att vissa fått tandvårdsstödet från Region Stockholm enbart på basis av en autismdiagnos men tyvärr har jag ingen aning om hur det är i Skåne. Jag tycker att du ska skriva till Region Skåne och fråga hur du når tandvårdsenheten. När du fått deras kontaktuppgifter så skickar du dem en kopia på ett intyg på att du har en autismdiagnos, ber om ett tandvårdsintyg och ser vad som händer. Jag håller tummarna!

Svara

Hej Paula!

Tack för den här informationen angående tandvårdsintyg.

Jag har själv nyligen diagnosticerats med ASD Nivå 1 nu i vuxen ålder (40+) vilket jag fått veta av psykologen som gjorde utredningen är att jämnställa ungefärligen med en Aspergers diagnos.

Har tagit kontakt med kuratorn på Habiliteringen där jag bor för hjälp med att få ett tandvårdsintyg och har precis fått svar att hon kontaktat LSS/bistånds-handläggaren på kommunen för att se hur de ställer sig till detta.

Har nu fått svaret att biståndshandläggaren i kommunen kräver att man ska en aktiv insats inom LSS vilket gör att man får tandvårdskortet/intyget per automatik.

Förstår inte varför de kräver av en att man måste vara aktiv i dagligverksamhet eller ha kontaktperson eller liknande för att få hjälp med tandvård (har tandvård som behöver utföras men som jag ej har ekonomi till att betala utan tandvårdskort).

Du skriver i ditt ursprungliga inlägg att man om man får nekande svar från LSS-handläggare på kommunen skall kontakta tandvårdsenheten i regionen (jag är boende i Uppsala-län).

Kan du ge några konkreta tips på hur man skall formulera sig om man skall skicka mejl till dom för att be om ett tandvårdsintyg? Är inte dålig på att uttrycka mig i skrift men det vore fint med lite hjälp.

I övrigt så skulle jag verkligen vilja höra en av dina föreläsningar (har sett det korta videoklippet du länkade). Finns möjligheten? Hur mycket kostar det?

Jag håller med dig om att det är dumt att vissa kommuner kräver aktiva LSS-insatser för att få ett tandvårdsintyg samtidigt som andra kommuner inte kräver det. Kraven kan, precis som Anders Pemer skrev, sporra autister att ansöka om LSS-insatser endast i syfte att få tillgång till tandvårdsintyget vilket blir dyrare för kommuner i längden. Men nu är det tyvärr som det är!

Jag vet inte riktigt hur man bör formulera sig i mejlet, men jag skulle själv skriva något i stil med: ”Hej, jag heter XX och har autism, se bifogat intyg. I och med min diagnos tillhör jag personkrets 1 enligt LSS. Skulle ni kunna skicka ett tandläkarintyg hem till mig? Mvh”. Skulle jag få till svar att jag i första hand ska vända sig till en LSS-handläggare skulle jag svara att jag inte har kontakt med någon LSS-handläggare och därför har valt att vända mig till regionen.

Vad roligt att du är intresserad av mina föreläsningar! Jag föreläser inte digitalt utan endast fysiskt. De flesta av mina föreläsningar är slutna tillställningar för en viss målgrupp, t.ex. skolpersonal, kommunanställda o s v. Jag föreläser även ofta på Misa Kompetens öppna SE-utbildningar, men då deltagandet i dessa utbildningar kostar över 10 000 kronor rekommenderar jag inte dessa till privatpersoner.

Det bästa sättet för att höra mig föreläsa är att kontakta anhörigstödjaren i den kommun man bor i och tipsa hen om att boka mig för en öppen föreläsning för kommunens invånare. Dessa föreläsningar är ofta gratis att delta i. Ett annat sätt är att försöka engagera en intresseorganisation, t.ex. Attention eller Autism Sverige. Jag föreläser endast på uppdrag och därför är det alltid beställaren som bestämmer priset, men när intresseorganisationer eller anhörigstödjare bokar mig brukar det vara gratis alternativt kosta ett par hundralappar att delta. Vill man se en online-föreläsning så finns det andra autistiska föreläsare som gör det. Jag vet t.ex. att Jill Carlberg har online-event om autism ibland.

Annars har jag ju skrivit 2 böcker som finns på bibliotek i de flesta kommuner! I böckerna finns väldigt mycket av den information som jag föreläser om 🙂

Svara

Hej Paula!

Tack för att du tog dig tid att besvara min fråga så utförligt.

Du nämner detta att autister kan börja ansöka om LSS-insatser bara för att få tillgång till tandvårdskort/tandvårdsintyg. Problemet för mig är att jag inte ens vet vad jag skulle kunna ansöka om för insats eller att jag just nu har ett behov av någon sådan insats.

Har varit i kontakt med två olika husläkare på den vårdcentral som jag är skriven på. Informerade dem om att jag höll på att utredas för autism (detta var strax innan diagnosen blev ställd) och förklarade som det var att jag var extremt smärtkänslig och var rädd för att gå till tandläkaren och att jag därför bad om hjälp med tandvårdsintyg och remiss till någon specialist vid tandläkarrädsla.

Det slutade med att den första husläkaren skickade mig tillbaka till min ordinarie tandläkare som tyckte jag betedde mig dumt. Den andra husläkaren som jag tog kontakt med återkom och talade om att det inte var dennes sak att hjälpa mig (trots att det står exakt så på 1177-hemsidan). Svarade henne och har efter det inte hört något mer från vårdcentralens håll.

Känns så kämpigt att det ska bli på det här viset. Jag har sagt det till de på habiliteringen, psykologen som utredde mig och alla andra att det ALLTID varit såhär hela mitt liv. Jag har ALLTID fått kämpa för ALLT som man ”ska ha rätt till”. Inget har någonsin fungerat automatiskt.

Och just nu så känns det som om jag försöker landa i att jag fått diagnos och vad det innebär för mig som människa.

Det känns rätt, och det är en stor lättnad och det förklarar mycket för mig själv, men samtidigt så ”känner jag mig inte autistisk” för jag är ju bara jag som jag alltid varit. Jag undrar om det är många som känner så när de fått sin diagnos?

Ditt tips om hur man kan formulera sig då man kontaktar tandvårdsenheten ska jag använda mig av. Mycket bra.
Har kontaktat den psykologen som utredde mig och bett om att hon ska skriva ett intyg som jag kan bifoga då jag kontaktar tandvårdsenheten.

Angående dina föreläsningar så kändes det bara som att du har en sådan härlig energi. Och detta att jag kände igen mig i så mycket av det som du pratade om i de videoklipp jag såg. När videoklippet tog slut kände jag bara att ”jag vill ha mer!” 🙂

Ska definitivt kolla upp de möjligheter som du nämner, och också se om jag kan låna dina böcker på det lokala biblioteket.

Vad gäller LSS-insatser så kan det finnas en risk för att autistiska personer som inte behöver insatser kan ansöka om en insats ändå, trots att inget behov finns alltså. Den vanligaste insatsen en autist som inte har behov av LSS-insatser skulle ansöka om är nog en kontaktperson, tror jag.

Vad tråkigt att höra att du råkat ut för otrevliga tandläkare! Precis som du skriver borde det inte hända:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/tandvardsradsla/tandvardsradsla-hos-vuxna/

Du kan fundera på om din tandvårdsrädsla beror på perceptionsstörningar (d v s du är extremt känslig för beröring) eller om fobin beror på psykiska orsaker och inte har något med perceptuella avvikelser att göra. Om du tror att det är en vanlig fobi skulle KBT kanske kunna hjälpa!

Jag tror att det är vanligt att bara känna sig som man alltid varit och inte alls autistisk, särskilt om man fått diagnosen som vuxen. Vi vuxna har liksom vant oss vid att det är så här vi är, och att tanken på att ha autism kan kännas ovan i början.

Vad roligt att du tycker att jag har härlig energi! 🙂

Svara

Hej igen Paula!

Vill berätta lite kring vad som hänt angående detta med tandvårdsintyget.

Har haft ett möte med kurator på den habilitering jag tillhör nu om LSS-insatser och tandvårdsintyg och blev rätt upprörd.

Det första hon frågade var om jag hade någon ”intellektuell nedsättning” eftersom det är vanligt när man har/får en autismspektrumdiagnos… sen undrade hon ”om vi inte skulle ansöka om boendestöd för mig nu då”.

Jag trodde att hon skulle ha läst min journal, och läst min utredning innan vi skulle träffas, men hon hade inte läst någonting verkade det som.

Och jag fick känslan av att hon inte trodde på att att jag EGENTLIGEN hade en autismspektrumdiagnos. Trots att diagnos precis ställts. Av psykolog på habiliteringen.

Fick också svar från Tandvårdsenheten i länet och de vägrade skriva ut något tandvårdsintyg utan detta skulle göras av handläggare på kommunen.

Tog då kontakt med på nytt med min husläkare som skickade ett läkarintyg för att få ut ett tandvårdskort. Detta har jag sedan skickat till Tandvårdsenheten via mejl och inväntar svar. Har också bett kuratorn höra med biståndshandläggaren i kommunen om hon kan hjälpa till.

Så mer hoppfullt nu i alla fall.

Vet inte hur jag och kuratorn går ihop eftersom hon vill att jag ska ansöka om insatser som jag inte känner att jag är i behov av och att hon inte vill att jag ska ansöka om insatser som jag KÄNNER att jag är i behov av. Kunde säga mer om det men vet inte om det vore lämpligt i publikt forum.

Har också läst din första bok nu och det finns SÅ mycket jag skulle kunna säga om detta. Jag känner igen mig i 85-90% (eller mer) av alla de upplevelser, situationer och känslor som du beskriver i boken. Jag både skrattade, grät och slog näven i bordet flera gånger av frustration, ilska och sorg över det du berättade. Vi som autister är INTE känslokalla.

Skulle hemskt gärna ha velat äga ett exemplar av den boken kan jag säga. Den gick rakt in i hjärtat på mig.

Önskar att jag någon gång skulle få möjligheten att träffa dig och prata med dig. Tack för att du är du och för att du gör det du gör! 🙂

Vad tråkigt att höra om din upplevelse hos habiliteringen! 🙁 Intellektuell funktionsnedsättning är rätt vanligt hos personer med autism så just den frågan förstår jag att hon behövde ställa ifall hon inte hunnit läsa igenom din utredning. Däremot tycker jag att det är anmärkningsvärt att hon inte verkade tro att du har autism. Det finns trots allt många autister som INTE har samtidig intellektuell funktionsnedsättning så det är inte alls ovanligt och inte heller anmärkningsvärt. En sådan person borde inte arbeta hos habiliteringen!

Vad gäller boendestöd så behöver inte alla autister det. Det var mycket tråkigt att kuratorn tyckte att du skulle ansöka om insatser du inte behöver och tvärtom. Om du inte behöver stöd i hemmet ska du självklart inte ha boendestöd! Det är du som bestämmer vilka insatser du behöver. Jag håller tummarna för att du får ett tandvårdsintyg i all afall!

Vad roligt att du kände igen dig i boken! 🙁 Min första bok är tyvärr slutsåld och Sivart Förlag kommer tyvärr inte ge ut en andra utgåva. Däremot går min senaste bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom att köpa! Förhoppningsvis kommer du kanske kunna besöka någon av mina föreläsningar någon gång. Tyvärr har jag inga öppna föreläsningar bokade framöver utan alla vårens kommande föreläsningar är slutna tillställningar förutom Misa Kompetens egna utbildningar där jag också föreläser. Men deltagandet i Misa Kompetens utbildningar kostar minst närmare 10 000 kronor exklusive moms så jag rekommenderar inte dessa föreläsningar för privatpersoner! 🙂

Jag provade precis detta i Jönköping, och det gick inte. 🙁
LSS-handläggaren som hjälpt mig med boendestöd sa precis samma sak som i ditt blogginlägg, att jag inte kunde få tandvårdsstöd på grund av att boendestöd inte är en LSS-insats.

Så jag kontaktade regionen och frågade där, men de bedömde att eftersom jag klarar av att borsta tänderna själv på kvällen så faller jag inte inom ramarna för tandvårdssstöd eftersom min funktionsnedsättning inte är tillräckligt hög.

Lustigt att det kan skilja sig så drastiskt beroende på plats.

Pressar tänderna på nätterna som bieffekt av min Elvanse, och måste nu själv betala 9000 för bettskena. Har aktivitetsersättning så det är ju en hel månadsinkomst för mig. 🙁

Jag beklagar verkligen! 🙁 Om du inte har en förmögenhet och inte oskäligt höga boendekostnader kan du kolla upp om du har rätt till ekonomiskt bistånd för att betala tandläkarräkningen. Ett annat alternativ är att ansöka om pengar från en fond eller en stiftelse, t.ex. Föreningen FVO.

Svara

Kolla med psykiatrikern som skriver ut Elvanse om du kan få hjälp med ett annat tandvårdsstöd/kort som personer med psykiska och fysiska sjukdomar har rätt till. Om det täcker bettskena el ej vet jag inte men hör efter!

Sorry, skrev fel menade ”KAN ha rätt till”. Inget kort man har rätt till per automatik med andra ord bara för att man har en psykisk el fysisk sjukdom. Men påverkar medicinen tandhälsan tycker jag absolut du ska ta upp det med psykiatrikern. Du kan ha rätt till ett kort:)

Tack för ett superbra tips, Kritan! Jag tänkte inte på att personer med psykiska diagnoser kan ha rätt till annan typ av tandstöd, men du har alldeles rätt. Tack! 🙂

Svara

På senare tid har jag förstått att denna andra typ av stöd för tandvård kan gälla även vid fysiska sjukdomar t ex om man äter någon medicin som påverkar mun-/tand-hälsan.

Jag minns att jag läst det men jag hade helt glömt bort det!

Jag har just fått besked om att Region Östergötland inte längre anser att jag har rätt till tandsvårdskort (nödvändig tandvård till vanlig vårdtaxa), som tidigare har förnyats automatiskt ett år i taget. De har ”genomfört en översyn av kriterierna” och tydligen skaffat sig en tolkning som inte riktigt stämmer med lagtexten. Så nu kräver de pågående LSS-insats (eller omfattande vård- och omsorgsinsatser minst tre gånger per dygn).

Det blir väl till att ansöka om kontaktperson, och alltså orsaka högre kostnader än nödvändigt, som andra har kommenterat här. Jag skulle nog egentligen behöva boendestöd, men kan inte med tanken att ge nedlåtande främlingar rätten att komma in och bestämma i mitt hem. Jag klarar i alla fall av att se till att det inte är ohygieniskt, och blir det sedan ibland väldigt dammigt och väldigt mycket (sköljd) disk, då får det vara så.

Eller räknas kontakt med kurator på habiliteringen? Det var de som skrev intyg från början, men jag har inte haft kontakt med dem sedan Covid-19 slog till. Det är upp till mig att ta ny kontakt… och det har hittills inte blivit av.

Som sidonot har 1177 ändrat en formulering åt andra hållet, så att säga. När jag kollar i Wayback Machine stod det 2021 att ”Även om behovet av tillsyn är mindre kan du också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om du har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om du har ett omfattande psykiskt funktionshinder.” Då var det krav på insats enligt 1177, alltså.

Det är borttaget nu. Kvar finns ”Du har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” som en av punkterna som innebär behov av ”omvårdnad under lång tid”. Ingen mer information, men en gissning är ju att de insåg att det enligt lag inte krävs pågående LSS-insats.

Se nuvarande text på https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/kostnader-och-ersattningar-inom-tandvard/tandvard-om-du-har-stort-omvardnadsbehov-i-dagliga-livet/ jämfört med 24 september 2021: https://web.archive.org/web/20210924025850mp_/https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/kostnader-och-ersattningar-inom-tandvard/tandvard-om-du-har-stort-omvardnadsbehov-i-dagliga-livet/

Intressant! Även min biståndsbedömare berättade att Stockholm numera har nya rutiner kring tandvårdsintyget. Jag vet inte riktigt vilka rutiner hon syftade på för jag har fortfarande ett giltigt tandvårdsintyg och har inte behövt ansöka om ett nytt. Det kan mycket väl vara så att det blivit svårare att få ett tandvårdsintyg! Men riktigt intressant ändå att 1177 har ändrat formuleringen åt andra hållet.

Du får helt enkelt ansöka om en kontaktperson enligt LSS och se om du kan få ett tandvårdsintyg då!

Svara

Verkar som om det är ok att dra in tandvårdskortet:
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/tandvard/tandvardsstod

”Du kan få tandvårdsstöd om du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller om du har ett omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg. Det är din kommun som avgör om du har rätt till detta.”

…kan få…

Jag har fått ett likadant brev.
Fick också ett skumt brev som hade med munhälsobedömning att göra i somras. Fattade inte vad det skulle vara bra för. Jag har ju redan en tandläkare, får den vård jag behöver och orkade verkligen inte med en extra aktivitet som jag inte heller förstod mig på. Alltså ignorerade jag. Går till tandläkaren många gånger per år på grund av tandproblem.

Jag har själv fått erbjudanden om munhälsobedömningar om många gånger! En gång tackade jag ja och bokade tid. En kvinna ringde på min dörr och frågade hur hon skulle få tag på Paula Tilli. När jag svarade att det var jag som var Paula Tilli såg hon förvånad ut och sade att hon hade väntat sig något helt annat, t.ex. någon som sitter i rullstol och inte kan prata och äta utan assistans.

Sedan bad hon mig att öppna munnen. Hon förde några anteckningar och sedan stack hon. Jag har ingen aning om vad hon skrev i anteckningarna för hon berättade det aldrig för mig, och det hela var över på ca 5 minuter! Hon sade bara ”tack, nu var vi klara” och sedan stack hon. Hon kommenterade ingenting om min tandhälsa överhuvudtaget! Jag stod kvar i hallen lite paff. Sedan dess har jag alltid tackat nej till munhälsobedömning för jag förstår inte riktigt vad jag skulle få ut av det.

Svara

Kan instämma att Region Östergötland nu kräver omgående LSS-insats. Första gången jag ansökt om tandvårdsstöd och blev avslagen av just den anledningen. Fick mitt intyg från familjeläkaren och tandvårdsenheten ansåg att jag inte var tillräckligt funktionsnedsatt (då jag bor självständigt och pluggar på universitet) trots att jag känner andra som fått det (som nu förmodligen kommer att återkallas).

Alltså, Region Östergötland tycks gå in för att prioritera ner vuxna autister. Först det här med att man nu måste ha omfattande stöd för att få nödvändig tandvård till vanlig vårdtaxa. Som om inte tandvårdsstödet fanns för att många autister, oavsett övrigt omvårdnadsbehov, har svårt med god och regelbunden tandrengöring. (Beslutet drabbar inte barn och unga, som redan har gratis tandvård (och sjukvård och läkemedel) oavsett om de är funktionsnedsatta eller ej, utan det är ”bara” vuxna som drabbas.)

Nu tänkte jag kontakta vuxenhabiliteringen med inriktning mot NPF, som jag alltså tappade bort i samband med pandemin. Men de tycks inte finnas längre. När jag lyckades leta fram deras gamla sida på 1177 var alla kontaktvägar borta (telefonnummer till vanliga psykiatriska kliniken, inte till habiliteringen, och inga e-tjänstmöjligheter att skicka meddelande).

Jag har inte hittat någon information om vad som har hänt, vem som har beslutat vad. Men jag får intrycket att det där med habilitering för vuxna autister inte är så viktigt i dessa dyrtider.

Min gissning är alltså att det hela är ett led i regionens ambition att spara pengar. Givet det bristande statsstödet är det kanske begripligt, men det känns inte vettigt att det inte finns någon som helst information om vad de gör och grunderna för deras prioriteringar. Jag misstänker ju att de räknar med att komma undan med neddragningar för en svag och icke röststark grupp.

Jag ska försöka se om jag kan hitta information nästa vecka, men vet faktiskt inte var man ska leta. Någon som har idéer?

Tyvärr har Region Östergötland ingen vuxenhabilitering längre. Alla autister boendes i Östergötland får helt enkelt kontakta psykiatrin. Jag vet det eftersom jag har pratat med autister som bor i Linköping. Jag tycker att det är jättetråkigt för er som skulle behöva stöd från habiliteringen 🙁 Jag ser att du redan fick bra tips från Togepi med länkar.

Svara

Tack för svar, både Togepi och Paula!

Jag tycker det här är för jäkligt. Den vanliga habiliteringen finns kvar (än så länge), och där verkar autistiska barn och ungdomar vara välkomna, medan det inte går att utläsa hur det är med vuxna. Jag provade att ringa för att fråga, men de har inte bara (som väntat) en telefonsvarare där man får en uppringningstid, utan väntar sig att man ska tala in ett meddelande. Sånt gör inte jag.

Men det jag verkligen skulle vilja veta är vem/vilka som sitter och tar de här besluten. Någon har ju bestämt vad som ska och inte ska prioriteras. Förmodligen regionsstyrelsen eller någon av regionens nämnder. Svårt/omöjligt att hitta protokoll för besluten.

Vad gäller att gå till vanliga psykiatrin: för det första är de ju redan extremt överbelastade, för det andra är frågan om de har kompetens i vuxenhabilitering för autister. Jag vet inte. De hade i alla fall NPF-utredningsteam när jag fick min diagnos, så några fanns det, då, med specialkompetens. Och personalen på autismhabiliteringen för vuxna borde ju finnas kvar någonstans.

Autistiska linköpingsbor berättade för mig för ett par år sedan att vuxenhabiliteringen inte finns kvar och fick även samma information från en som jobbar i psykiatrin i Linköping. Men det kan också vara gammal information. Jag hoppas verkligen för din skull att en vuxenhabilitering finns i region Östergötland idag, och det är mycket dåligt om sådant prioriteras bort!

Jag håller med dig om det du skrev om psykiatrin. För övrigt tycker jag att det är fel om en autist tvingas vända sig till psykiatrin om hen inte lider av psykisk ohälsa utan behöver bara hitta strategier för att hantera sin autism. Det är liksom något helt annat!

Den information jag har är att när det gäller autism och habilitering/rehabilitering i Linköping så hanterar psykiatrin det sedan 2016.
Fram till ungefär augusti i år fanns det ett team inom psykiatrin som var riktat mot autism och (re)habilitering.
Nu är det teamet upplöst och utspritt ut på andra team efter en omorganisering.

Jag kan inte hitta någon information om vare sig (re)habilitering eller autism nu.
https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Psykiatriska-mottagningen-Psykiatriska-kliniken-i-Linkoping/

Osäker på om det är en korrekt länk även om det tycks så. Instämmer i att det är rörigt på 1177.

Tack för svar!

Men mja. När jag skrev första inlägget på den här sidan, 11 september, syntes vuxenhabiliteringen för autister (”Team 7”) som vanligt på 1177. Men när jag faktiskt tänkte kontakta dem, en dryg månad senare, var alltså alla e-tjänster borta. Där finns bara telefonnumret till den vanliga psykiatriska mottagningen.

Jag vet att den habilitering som fanns när jag blev diagnosticerad (drygt 10 år sedan) försvann kring 2015. Eller, snarare, de omorganiserades till olika team inom psykiatrin (varav habiliteringsteamet 7 nu tycks ha försvunnit, eller alltså uppgått i vanliga psykiatrin). Det kan vara den omorganisationen som dina Linköpingskontakter tänkte på, Paula.

Jag fick höra under hand att många ur personalen på gamla habiliteringen sade upp sig i samband med omorganisationen till team inom psykiatrin. Sen kom det ny personal, som för min del var bättre än de originala (som inte gav mig stöd alls). Men där kan det nog finnas olika uppfattningar.

Därmed är nuläget fortfarande okänt. Jag drog ju snabbt slutsatsen att stödet till vuxna försvinner helt, men kanske gör de bara ännu en omorganisation?

Aja. Jag ska rota i frågan och återkommer om jag hittar information. Det kan ju finnas fler än jag som tycker att vi vuxna också behöver ha tillgång till habilitering.

Återkom gärna när du har mer information! Det kan vara som Cortex skriver att autismteamet på psykiatrin inte längre finns kvar p.g.a. omorganisering. Jag hoppas att stödet för vuxna inte försvunnit helt och att det bara handlar om omorganisation!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *