Kategorier
Stöd och insatser

Nej, högskoleutbildning behöver inte betyda autismspecifik kompetens

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Många tror att en yrkesverksam person automatiskt förstår sig på Aspergers syndrom och autism bara för att personen har högskoleutbildning och är beteendevetare, socionom, social omsorgspedagog, lärare, arbetsterapeut eller har en kandidat- eller till och med magisterexamen i något närliggande ämne. Men jag har märkt att den yrkesverksammas utbildningsnivå inte har någon som helst betydelse för hur han eller hon bemöter mig och hur lätt han eller hon har för att förstå mina svårigheter och styrkor.

Jag har haft underbara boendestödjare och andra stödpersoner som saknat gymnasiebetyg men varit hur duktiga och kompetenta som helst! Sen har jag råkat ut för beteendevetare, socionomer och lärare som inte alls bemött mig rätt även om de själva ansett sig besitta autismspecifik kunskap. Sedan finns det såklart usla undersköterskor och underbara beteendevetare och socionomer. Däremot har jag inte märkt att en person med högskoleutbildning skulle förstå mig i en högre grad än en person som endast gått grundskolan. Jag har funderat på vad det beror på och tror på följande förklaringar:

1. Många universitet anlitar endast forskare som föreläsare. Själv har jag fått föreläsa för undersköterskor, även blivande sådana, betydligt oftare än för universitetsstudenter. Därmed kan det viktiga inifrånperspektivet på vissa högskoleutbildningar helt utebli.

2. Universitetsutbildningar är ofta väldigt forskningsbaserade. Man blir duktig på att skriva rapporter samt analysera forskning och siffror men det behöver inte automatiskt betyda att man har en empatisk förmåga att förstå sig på autism om man inte är öppen som person och besitter förmågan naturligt.

3. Handikappvetenskap studerar funktionsvariationer generellt sett. Men om studenten själv inte väljer att fokusera på just neuropsykiatriska diagnoser under sin utbildning, blir studenten duktig på andra funktionsvariationer såsom Downs syndrom, dyslexi eller just den funktionsvariationer personen valt att lägga fokus på. Och det krävs ju ett helt annat förhållningssätt till Aspergers syndrom och autism än vad det krävs till andra funktionsvariationer.

4. Många utbildningar skrapar endast på ytan när det gäller kunskap om Aspergers syndrom och autism. Socialt arbete fokuserar mycket på andra teorier så som social systemteori där fokuset på personens utmaningar läggs på miljön. Studenter i socialt arbete läser inte alltid speciellt mycket om autism under utbildningen, och det krävs ju oftast betydligt mer kunskap än en kortare 7,5 poängs kurs för att fullt ut förstå vad autism innebär!

5. Många som valt att läsa ämnen som har med människor att göra kan vara personer som själva tycker att sociala relationer är viktigt. Vilket är en fin egenskap, men vissa personer som själva anser att det är viktigt att vara social kan ha svårt för att ta in att en person med Aspergers syndrom eller autism kan behöva väldigt mycket ensamtid och kanske inte alls vill hänga med kollegorna på After Work.

Nu menar jag inte alls att universitetsutbildning automatiskt skulle betyda samma som dålig autismspecifik kompetens! Absolut inte. Jag har träffat flera personer med universitetsutbildningar som verkligen förstått sig på autism. Dessutom har socionomerna läst juridik, vilket är mycket viktigt om de ska arbeta som kuratorer och hjälpa autister med att slåss mot myndigheter. Så jag vill understryka att jag absolut inte nedvärderar högskoleutbildade personer!

Däremot är det viktigt att hålla i minnet att vi autister och våra anhöriga definitivt inte bör lyssna mer på högskoleutbildade socionomer, beteendevetare och psykologer än vad vi ska lyssna på undersköterskor om vi känner starkt att det är den sistnämnda som förstår autism bäst. Empati är ingenting man lär sig på högskolan utan det är en förmåga som man har eller saknar, oavsett magisterexamen eller ej!

4 svar på ”Nej, högskoleutbildning behöver inte betyda autismspecifik kompetens”

Jag blir inte klok på begreppet autism-specifik kompetens. Hjälp:)

Jag ska ge ett exempel:

En person med AS kanske har en jättebra kurator och tycker att kuratorn verkligen förstår hens autism medan en annan med AS som träffat kuratorn inte alls upplever sig förstådd. Vem avgör om kuratorn har autismspecifik kompetens i detta fall?

Autismspecifik kompetens är ju samma som att någon har kunskap om autism. Det finns många begrepp som inte går att definiera exakt så som ”kompetens”, ”kärlek”, ”trevlig”, ”duktig” mm för alla tycker ju olika om såna saker. Det betyder alltså att någon kan tycka att någon är trevlig/kompetent/duktig medan någon annan person inte alls håller med. Allt är en definitionsfråga!

Precis som du skriver så kan en autist tycka att en specifik person har mycket kunskap om autism medan en annan autist inte alls känner sig förstådd av den personen. I såna situationer tycker jag att båda har rätt för båda har rätt till sina åsikter! Men generellt sett tycker jag att om någon person har autismspecifik kompetens så är det väldigt många autister som känner sig förstådda av den personen. Ingen kan ju förstå alla för ibland stämmer ju inte personkemin mellan två individer. Men säg att 50 autister tycker att en specifik person har autismspecifik kompetens och 50 autister inte alls håller med så tycker jag att det är tveksamt att den personen är kompetent. Då kanske den personen förstår bara en viss autistisk personlighetstyp men inte autism generellt sett! Jag kan själv tycka att vissa personer som själva blir trötta lätt och är liksom jag ensamvargar förstår mig väldigt bra utan att för den skull ha autismspecifik kompetens för dessa personer kanske inte alls förstår andra autister som är helt olik mig! Så dessa personer förstår egentligen personer som har min personlighetstyp och min autism men inte autism generellt sett. Så tycker jag om autismspecifik kompetens men någon tycker kanske helt annorlunda än jag.

Svara

Tack Paula för redogörelsen:) Lyssnade nyligen på Svenny Kopp. Gör det då och då. Tycker hon är det bästa proffset jag hittills kommit i kontakt med när det kommer till att (på svenska) berätta om autism och då speciellt hos tjejer och kvinnor. Har ju aldrig haft ngt möte med henne IRL men har svårt att tro att jag inte skulle ge henne ett högt betyg i autismspecifik kunskap efter det. Hon har betytt och betyder mycket för många. Precis som du, Paula, och alla dina underbara pedagogiska inlägg<3

Tack Kritan <3 Ni som kommenterar bloggen betyder också väldigt mycket för mig!

Jag har hört mycket gott om Svenny Kopp och saker som hon säger om sina föreläsningar så jag har tänkt lyssna på henne någon gång faktiskt! Jag tror att hon även skulle få ett mycket högt betyg av mig. Hon verkar ha väldigt mycket kunskap om autism hos tjejer!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *