Kategorier
Stöd och insatser

När LSS-insatser kostar pengar

Snälla, hjälp mig att sprida budskapet genom att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Larsson skriver i sin bok LSS att insatserna enligt LSS i princip ska vara avgiftsfria, dock finns vissa undantag. Ett undantag i avgiftsbefrielsen är personlig assistans som ibland kan vara belagd med viss avgift (18 § LSS), ett annat är boende, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (se 19 § LSS). Det är alltså aktiviteterna och boendet som kostar pengar, inte själva LSS-insatsen! Dock förutsätter avgiften att den enskilde har en inkomst i form av t.ex. sjukersättning eller sjukpenning alternativt kapital- eller arbetsinkomst så att hen kan betala.

LSS kan vara belagt med vissa avgifter

När det gäller fritidsaktiviteter kan avgifterna exempelvis avse entréavgifter och resekostnader. Bostad med särskild service har däremot en självkostnadsprincip som regleras i 2 kap 6 § kommunallagen vilket innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten. Kommuner får med andra ord inte tjäna pengar på att tillhandahålla LSS-insatser. Dessutom ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel för sin försörjning. Avgiften måste vara skälig!

Avgifter får tas för gemensamma ytor

Däremot kan den enskilde ändå behöva betala onödigt mycket för LSS-insatser i slutändan. I RÅ 2005 ref. 28 slog Regeringsrätten fast att de gemensamma utrymmena får utgöra underlag för hyressättningen i bostad med särskild service. I praktiken innebär det att den enskilde dels måste betala hyra för sin egen lägenhet men dels även för sin del av de gemensamma utrymmena som är till för alla boenden och hela personalgruppen. Därför kan det trots självkostnadsprincipen vara betydligt dyrare att bo i gruppbostad än i en vanlig hyreslägenhet!

Ska stå för ledsagarens omkostnader

När det gäller ledsagarservice är det också illa. Själva tjänsten är avgiftsfri, men däremot slogs det fast i HFD 2011 ref. 8 att klienten måste stå för sin ledsagares omkostnader. Ja, ni hörde rätt! Det betyder alltså att om man har en funktionsvariation som gör att man behöver stöd med att t.ex. gå på bio, konsert eller en kortare utflykt så måste inte klienten bara betala sin egen entréavgift utan även ledsagarens! Vill klienten t.ex åka på en dagskryssning och en färdbiljett kostar 250 kronor måste klienten därmed betala sammanlagt 500 kronor!

Osannolikt att få ekonomiskt bistånd

Visst, Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att klienten vid behov kan ansöka om ekonomiskt bistånd för ledsagarens omkostnader. Men har klienten aktivitets- eller sjukersättning är det högst osannolikt att ekonomiskt bistånd kommer att beviljas enligt SoL. Sjukersättning på garantinivå är nämligen en betydligt högre summa pengar än riksnormen som reglerar beloppsnivån på ekonomiskt bistånd. Därför kommer socialnämnden troligen besluta att den enskilde har råd att stå för sin ledsagares omkostnader.

LSS är inte gratis

Summa summarum: trots att själva tjänsten i LSS-insatser inte ska kosta pengar kan det ändå dölja avgifter bakom vissa LSS-insatser. Om klienten har en ledsagare, måste ju ledsagaren följa med på aktiviteten och därför blir klienten i praktiken tvungen att stå för sin deltagares entré- och färdbiljetter. Om den enskilde bor i gruppbostad och inte vill nyttja de gemensamma ytorna måste hen betala hyra för dessa ändå. Därför är inte LSS-insatser lika gratis som många tror!

Tycker du att inlägget är bra? Dela då det på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl. är du snäll:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, fråga mig om autism, följa min blogg och låna mina böcker.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via Facebook, Instagram, mejl eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Mina böcker

Mina böcker På ett annat sätt och Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att låna på biblioteken i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge och Eskilstuna.

Senaste svar på alla blogginlägg

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

2 svar på ”När LSS-insatser kostar pengar”

Är det rätt att en person med autism/asberger bor på ett särskilt boende med personal dygnet runt och betalar 2000:- för omsorgskostnader för stöttning och igångsättning i vardagen mest städ samt tillgång till att prata med personal dygnet runt? Inkomst aktivitetsersättning och bostadstillägg. Sammanlagt 7900:- för hyra och personal. Det blir ca 3000:- över att leva på i månaden. Är det LSS eller SOL eller båda lagar som styr detta ?

Vad tråkigt att din dotters boende är dyrt! Tyvärr kan jag inte svara på din fråga dock. Som sagt får inte kommuner tjäna pengar på att tillhandahålla LSS-boenden, men de får däremot ta betalt för t ex aktiviteter som boendet anordnar samt för ytorna på de gemensamma utrymmena i LSS-bostaden. Vad gäller LSS så är det LSS-lagen som styr detta (se 19§ LSS), och även domen jag hänvisade till i blogginlägget.

Med detta sagt får avgifter endast tas ut om den enskilde har medel att betala. Om 7900 kr är en skälig avgift i hennes fall eller inte beror alltså på hennes inkomster. Då hon både får aktivitetsersättning och bostadstillägg misstänker jag att det enligt lagens mening kan ses som skäligt. Jag misstänker att hon inte behöver leva under riksnormen efter att avgiften är betald, eller? Socialstyrelsen fastställer nivån på riksnormen varje år. Ni får räkna ut hur mycket pengar hon har kvar efter att avgiften för LSS-boendet är betald. Har hon mindre pengar kvar än riksnormen har hon rätt till försörjningsstöd under förutsättning att hon saknar förmögenhet.

Om det däremot är ett SoL-boende som din dotter bor på så får boendet kosta pengar, och det är väldigt att kommuner tar betalt för SoL-insatser. Men även för SoL-boenden gäller samma regler: har din dotter mindre pengar kvar än riksnormen efter att avgiften är betald och inte äger något av värde kan hon få försörjningsstöd. Observera att riksnormen inte är samma som existensminimum!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *