Kategorier
Okategoriserade

Några för- och nackdelar med LOV

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ibland får jag frågan vad jag tycker om LOV, det vill säga lagen om valfrihetssystem, som bland annat ger mig som brukare rätten att välja vilken boendestödsutförare jag vill ha. Sett ur mitt subjektiva perspektiv är LOV bara positivt! Jag kan inte se det på något annat sätt då systemet ger mig större inflytande över mitt boendestöd. Det skulle vara en mardröm om jag bodde i en kommun utan LOV och var fast med boendestöd jag är missnöjd med.

LOV gör stor skillnad

Med detta sagt är det lätt för mig att lovprisa LOV. För det första bor jag i Stockholm där utförare konkurrerar om brukare istället för tvärtom. När jag för drygt ett år sedan bytte boendestödsutförare blev jag förvånad över hur otroligt stort utbud jag hade att välja mellan när det gällde utförare! Förut hade jag inte förstått att alternativen var så här många. Hade jag däremot bott i en mindre kommun är det mycket troligt att jag endast hade haft några få alternativ, och då hade det inte alls uppstått en lika stor kvalitetskonkurrens utförare emellan!

Tog tid på mig

För det andra hade jag energi och intresse att sätta mig in i LOV och mailväxla med många olika bolag och ställa frågor innan jag bestämde mig. Erbjöd de heltidsanställningar, tjänstepension, friskvård och liknande förmåner till sina anställda? Bolag som inte erbjuder ovanstående måste såklart inte vara dåliga, men jag resonerade att chansen skulle vara större att jag skulle få kontinuitet i mitt boendestöd om så var fallet. Ju fler förmåner till anställda desto nöjdare personal, så tänkte jag! Jag ville också veta om jag fick välja vilken av bolagets anställda jag skulle få som min boendestödjare eller om jag bara skulle bli tilldelad någon. Jag tog tid på mig, men tack vare ihärdighet hittade jag till sist ett perfekt bolag!

Kan finns baksidor

Med detta sagt kan det även finnas baksidor med LOV. För det första tenderar vi klienter att tillhöra de resurssvaga grupperna i samhället vilket i sin tur gör att många saknar kunskap om LOV. Och utan kunskap känner vi inte till våra rättigheter. Jag förstod inte heller fullt ut förut vad LOV innebar! De klienter som saknar förmågan att sätta sig in i ämnet riskerar att missgynnas. Och vad händer liksom om de resursstarka klienterna väljer de utförare som erbjuder bäst kvalitet? Jag har ingen aning, men risken finns att kvalitetsskillnaderna mellan olika utförare blir ännu större då de resurssvaga klienterna inte nödvändigtvis klarar av att ställa krav.

Biståndsbedömaren måste vara engagerad

En annan nackdel som jag kan se med LOV är att systemet kan bli krångligt för biståndsbedömare som måste hålla kontakten med flera utförare samtidigt. Biståndsbedömaren måste ju säkerställa att utföraren faktiskt levererar stödet i den omfattning som bestämts istället för att leverera färre timmar och stoppa resten av pengarna i sin egen ficka. Min biståndsbedömare talade om för mig häromåret att sådant hade förekommit och frågar mig därför numera varje år om utföraren har utfört alla de beviljade timmarna. Det är såklart mycket viktigt att biståndsbedömaren är engagerad för annars riskerar klienten att hamna i kläm!

LOV är en möjlighet

Du som är missnöjd med ditt boendestöd gör bäst i att ta reda på om din kommun tillämpar LOV. Är så fallet har du rätt att byta utförare utan förklaring! Om du inte vet vilken utförare du bör välja kan du börja med att fundera på vad som är viktigast för dig vid boendestöd och sedan kontakta alla utförare som är verksamma i din kommun och ställa frågor. Kan bolaget erbjuda boendestöd de tider och dagar du önskar? Har du möjlighet att välja mellan olika boendestödjare eller kommer du bara bli tilldelad någon? Får du en fast boendestödsdag eller finns det möjlighet till flexibilitet? Det finns mycket som kan vara relevant att veta!

Glöm inte att dela det här inlägget på exv. Facebook, X, WhatsApp m.fl.:

Skriv en kommentar eller läs andras kommentarer till det här inlägget. Genom att skriva en kommentar accepterar du mina kommentarsregler.

Man kan boka mig för en föreläsning, köpa min bok, fråga mig om autism och följa min blogg.

Var inte rädd att be om hjälp om livet känns hopplöst! Här är en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver stöd. Ring 112 om du har allvarliga suicidtankar.

Boka en föreläsning med mig

Kontakta mig via kontaktformuläret om du vill boka mig för en föreläsning om autism. Läs mer om mig och mina föreläsningar här.

Reklam för min bok

Min bok Att vara vuxen med Aspergers syndrom finns att köpa på Gothia Kompetens.

Fråga mig om autism

Använd frågeformuläret om du vill ställa en autismrelaterad fråga till mig. Här hittar du mina svar på tidigare frågor.

Följ min blogg

Följ gärna min blogg via push-aviseringar (den vita bjällran med blå bakgrund). Man kan också följa min blogg via Facebook, Instagram eller RSS. Bloggen finns också som app till Windows, Mac och Linux samt Android.

Senaste svar på alla blogginlägg

  1. Man bör gå med i a-kassan så fort som möjligt när man har börjat jobba. Vilken a-kassa man bör gå…

  2. Att kontrollera hur ett myndigt barn använder sina pengar är en form av ekonomiskt våld. https://kronofogden.se/forebygg-ekonomiska-problem/stod-i-arbetet/se-det-ekonomiska-valdet Tänk också på att…

Dela på Facebook, Twitter eller LinkedIn

4 svar på ”Några för- och nackdelar med LOV”

Undrar i ungefär hur många av de 290 kommunerna i Sverige man kan välja mellan fler än en boendestödutförare? I hur många kommuner finns fler än två att välja mellan?
Där där folk bor som mest verkar flest utförare finnas.

I min kommun finns bara en utförare. Så det går inte att byta utförare om man inte är nöjd. Istället måste man klara sig utan boendestöd.
I grannkommunen har de dock olika utförare så att man kan byta om man inte är nöjd.

År 2019 hade 158 kommuner LOV i hemtjänsten och 32 i daglig verksamhet. Vad som gäller för boendestöd framgår däremot inte:

https://www.vardforetagarna.se/2019/06/tio-ar-med-valfrihet-lat-oss-fira-med-forbattring/

Vad tråkigt att det bara finns en utförare i din kommun. Har din kommun infört LOV? Isåfall kan din räddning bli att det startas nya boendestödsbolag i din kommun i framtiden så att det uppstår kvalitetskonkurrens. Vem som helst kan starta ett bolag och erbjuda boendestöd, och så länge utföraren uppfyller de krav som LOV-kommunen har ställt upp så måste bolaget godkännas som en valbar utförare.

Anledningen till att Stockholm har många utförare att välja mellan är att en stor del av Sveriges befolkning bor i storstäder. Ju fler människor desto fler är det som startar bolag. Jag misstänker att många småstäder har bara en utförare! Och kanske i bästa fall ett kommunalt och ett privat alternativ.

Svara

LOV finns för äldreboende och hemtjänst i min kommun. Får kolla upp vad som gäller för LSS-boende numera. För DV gäller LOV vad jag förstått.

Men med enbart en boendestödutförare behövs ju inte LOV för boendestöd då det inte går att välja. Eller menar du att det borde vara infört iallafall för att locka nya eller gamla omsorgsgivare till att ansöka om att få bli ytterligare en utförare av boendestöd kommunen?

Om boendestödsutföraren inte går att välja i din kommun så kan det vara så att din kommun inte har infört LOV i boendestöd! Ett annat alternativ är såklart att din kommun har LOV i boendestöd men att det inte finns några andra utförare att välja mellan eftersom endast en omsorgsgivare har slutit avtal med socialtjänsten i din kommun.

Det jag menar är alltså att om din kommun har LOV i boendestöd så kan man alltid hoppas att fler aktörer blir intresserade av att sluta avtal med kommunen. I LOV-kommuner får inte antalet utförare begränsas utan alla bolag som uppfyller de uppställda kraven måste läggas till i kommunens kundvalssystem efter att de ansökt om att få bli utförare. Och på detta sätt blir dessa utförare valbara alternativ för brukarna och det uppstår kvalitetskonkurrens!

Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *