Kategorier
Paulas blogg

Jo, socialnämnden får visst bevilja bistånd till gamla skulder

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Ett återkommande problem för många av oss som lever med Asperger syndrom eller autism är att bli utförsäkrad från Försäkringskassan. Många har mycket låga inkomster, men de som har turen att ha ett arbete alternativt aktivitets- sjukersättning hamnar i regel inte under riksnormen så länge personen är född i Sverige. För utlandsfödda autister kan däremot sjukersättningen vara så låg att den inte räcker till skäliga levnadskostnader, men för svenskfödda ska sjukersättningen på garantinivå täcka de nödvändiga levnadskostnaderna och svenska autister med sjukersättning brukar därmed inte behöva vända sig till socialen. Men de autister som varken har arbete eller (tillräcklig) ersättning från Försäkringskassan kan behöva ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: dels av försörjningsstöd som ska täcka kostnader för mat, el, hyra, hemförsäkring, fritid, kläder och skor, dagstidning och dylikt och dels av något som heter ”bistånd för livsföring i övrigt.” Det sistnämnda ska täcka alla övriga kostnader som är nödvändiga för den enskilde för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det kan avse läkarbesök, mediciner, avgifter för hemtjänsten, besök hos tandläkaren, inköp av glasögon eller nödvändiga möbler eller annat som socialtjänsten bedömer vara nödvändigt för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsstandard.

Alla vi som haft oturen att hamna hos socialen under livets gång vet däremot att socialtjänsten inte alltid är så lätt att göra med. När jag för flera år sedan blev utförsäkrad från Försäkringskassan i samband med att jag uppnådde åldern då jag inte längre hade rätt till aktivitetsersättning, behövde jag ansöka om försörjningsstöd. Dock fick jag avslag med motiveringen att jag borde ha sparat pengar från min aktivitetsersättning. Socialtjänsten i min stadsdelsförvaltning kontrollerar nämligen inkomsterna fyra månader tillbaka i tiden, och enligt deras beräkning borde jag kunnat spara över en tusenlapp från minaktivitetsersättning. Att jag hade besökt ett privatläkare för att få ett utförligt läkarutlåtande till Försäkringskassan (eftersom jag inte lyckades hitta en läkare med autismspecifik kompetens på ett annat vis) spelade ingen roll i socialtjänstens ögon: jag hade inte rätt till ekonomiskt bistånd under den första månaden!

Vissa av oss med neuropsykiatriska funktonsvariationer kan även ha gamla skulder. Om vi har mått dåligt och inte förmått att betala räkningar i tid på grund av utmattning alternativt våra boendestödjare eller goda män glömt att betala våra räkningar, är det lätt för oss att hamna i Kronofogdens register. Den allra farligaste situationen är om det finns är obetalda hyror för det ser inte landets hyresvärdar med blida ögon. Jag har själv tack och lov sluppit betalningsanmärkningar även om jag inte förmådde att betala räkningar i tid när jag mådde som sämst, men många andra autister har inte haft samma tur. Och därför kan vissa autister som vänder sig till socialen ha stora ekonomiska bekymmer.

Något som socialtjänsten ofta kör med är att de påstår sig inte kunna bevilja bistånd till gamla skulder, men det stämmer inte! Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialtjänsten visst ge bistånd till övriga saker som inte anges i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Jag har en vän som fick bistånd för att köpa leksaker till sina barn enligt denna paragraf, och denna kvinna fick ett biståndslöfte från socialtjänsten till gamla hyresskulder. Om socialtjänsten i din hemkommun påstår sig inte få ge bistånd till gamla skulder är det alltså en lögn för 4:2 SoL möjliggör socialtjänsten just detta! Däremot är inte socialtjänsten skyldig att bevilja bistånd till gamla skulder, men det är en annan femma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *