Kategorier
Paulas blogg

Intervjupersoner med Aspergers syndrom sökes

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Jag har fått mejl från en kille som söker intervjupersoner med Aspergers syndrom. Så här skriver han:

”Deltagare sökes till intervjustudie om hur individer med Aspergers syndrom upplever föreningsidrotten

Jag heter Fredrik Andersson och är student på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet. I vår ska jag skriva min kandidatexamen inom idrottspedagogik där jag är intresserad av vad individer med Asperger syndrom har för upplevelser till föreningsidrotten, samt hur man kan öka förståelsen och kunskapen inom området. Det tre centrala begreppen i intervjun handlar om upplevelser, främjande och hinder inom föreningsidrotten för personer med Asperger. Handledare Jens Ineland, Lektor i handikapp… vid Umeå Universitet.

Bakgrund

En av Riksidrottsförbundets fyra värdegrunder är allas rätt att vara med i föreningsverksamhet, oavsett nationalitet, religion, kön, ålder, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningsverksamhet. Neuropsykiatriska funktionshinder [NPF] är ett samlingsbegrepp för diagnoser så som ADHD, Aspergers syndrom, autism, språk- och talstörning samt dyslexi. Tidigare forskning visar bland annat att många barn och ungdomar med funktionsnedsättning har negativa erfarenheter från förenings- och skolidrotten. Idrottsrörelsen har tagit initiativ till att öka delaktigheten och tillgängligheten för  barn och ungdomar med funktionsnedsättning så som olika projektanslag. Trots denna satsning kan dessa barn känna ett visst utanförskap inom föreningsidrotten. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för individer med Asperger och deras upplevelser till föreningsidrotten.

Deltagarna som sökes till denna studie är personer med Aspergers som är ungefär 18-30 år som är eller har varit aktiva inom föreningsidrotten. Är du äldre än 30 år så ser jag gärna att du är föreningsaktiv eller har varit inom det 10 senaste åren.  Intervjuerna kommer att genomföras under april månad och eventuellt början av maj.

Genomförande och rättigheter

Medverkan i denna studie är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan att ange skäl. Deltagandet är anonymt, allt material som kommer samlas in under studien kommer behandlas på ett sådant sätt som, av utomstående, inte kan kopplas till dig som person. Detta innebär att bara jag som forskare enbart kommer se vad just du svarat eller berättat. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta analys, ljudfilerna och transkriberingen (bearbetning och  utskriften) av intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert sätt. Resultatet av studien kommer att presenteras så att det inte går att identifiera enskilda personer.

Om du har några frågor om studien eller vill vara med är du välkommen att kontakta mig

Fredrik Andersson                 

0704-619262                                      

1985fredrikandersson@gmail.com ”

Fredrik skulle även vilja tillägga att intervjuerna kommer att ske via telefon eller skype om man inte bor i Västerbotten, Uppsala eller Stockholm.

2 svar på ”Intervjupersoner med Aspergers syndrom sökes”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *