Kategorier
Arbete och sjukersättning

Detta önskar jag att Arbetsförmedlingarna visste om autism

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som lever med Aspergers syndrom och autism brukar som bekant ha svårt för att komma in i arbetsmarknaden. Därför har många av oss med arbetsförmedlare, SYO-konsulenter och coacher att göra. När jag själv var arbetssökande, fick jag också hjälp bland annat från Arbetsförmedlingen. Men många yrkesverksamma gjorde följande fel med mig:

1. De underskattade min förmåga. När Arbetsförmedlingen fick läsa igenom arbetsförmågebedömningen där det framgick att jag inte kunde rita, hade mycket svårt för praktiska sysslor som att baka en sockerkaka och fälla upp en strykbräda så förstod de att jag hade svårigheter. Men när jag berättade för dem att jag ville börja försörja mig som föreläsare om autism, möttes jag av tvivel. Men i bedömningen stod det ingenting om att jag skulle ha verbala svårigheter, tvärtom har jag alltid varit språkligt begåvad och kan föreläsa utan problem! När man har Aspergers syndrom, kan man ju ha en ojämn begåvningsprofil. Klarar man som aspergare inte det ena, kan man mycket väl klara det andra!

2. De överskattade min förmåga. Vid ett tillfälle ringde Arbetsförmedlingen mig på kort varsel och ville att jag skulle komma på Samhalls introduktionsmöte. ”Vad roligt, förmedlar Samhall föreläsningsjobb?”, frågade jag. Men nej, det var enbart städning som gällde, fick jag höra. Jag försökte förklara att jag omöjligt skulle kunna städa lokaler med tanke på att jag inte ens klarade av att sköta städningen i mitt eget hem utan boendestödjarens hjälp. Att städa i en främmande miljö hade varit ännu svårare för mig! Men Arbetsförmedlingen lyssnade inte.

När du som arbetsförmedlare förmedlar arbeten till oss med Aspergers syndrom och autism, är det mycket viktigt att du ser helheten! Det är tyvärr nämligen ofta just där det brister. Arbetsförmedlingar gör inte sällan den felaktiga bedömningen att personen saknar arbetsförmåga bara för att han eller hon saknar vissa färdigheter. Då tänker arbetsförmedlarna inte alltid på att alla färdigheter inte behövs i alla arbeten. Jag har ju aldrig behövt fälla upp strykbrädor när jag föreläser. Vi som har Aspergers syndrom kan ha många styrkor som kan nyttjas i yrkeslivet!

Samtidigt tror många arbetsförmedlare felaktigt att personen klarar mer än vad den gör. Om personen har klarat gymnasiet eller universitetet så tror de ofta automatiskt att personen klarar allt som är enkelt för andra människor. Men det är just det funktionsnedsättningar handlar om! Man är funktionshindrad inom det område man har svårigheter inom trots att man kan ha enorma styrkor inom andra områden.

Dags för alla Arbetsförmedlingar att skaffa sig kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Utan autismspecifik kunskap blir det mycket svårt att hjälpa ut oss i arbete!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *