Kategorier
Autism under barndom och skolan

Därför drar skolan ner autistiska barn

Du kan hjälpa mig att informera om NPF genom att dela inlägget i sociala medier. Tillsammans gör vi skillnad.

Vi som har Aspergers syndrom eller autism kan ibland ha ett helt annorlunda inlärningssätt än andra människor. När de flesta människor tar till sig ny kunskap på sitt sätt, lär vi oss inte sällan på helt andra sätt än majoritetsnormen. Och hittar vi vår inlärningsstil, kan det vara så att just den stilen passar oss extremt bra och andra inlärningsstilar inte passar alls. Tvingas vi lära oss på helt andra sätt än vad vi föredrar så finns risken att vi inte lär oss någonting i slutändan.

Det stora problemet är att skolan är skapad efter neurotypiskt fungerande barn. Och den neurotypiska normen dikterar att man ska vara allätare när det gäller olika inlärningssätt och uppvisa sina kunskaper på flera olika sätt. Man förväntas lära sig genom att delta i gruppdiskussioner, räcka upp handen, arbeta i grupp, leka, skriva, ge feedback till klasskamraterna, hålla föredrag, teckna och pyssla. Allt för att det inte ska bli monotont. Men ett autistiskt barn kanske klarar av att lära sig på ett av dessa ovanstående sätt, älskar den inlärningsstilen men mår oerhört dåligt om det tvingas till att göra allt ovanstående.

Själv har jag upptäckt att jag har en god inlärningsförmåga i ämnen som intresserar mig om jag får läsa ämnena hemma på distans och tillägna mig kunskapen endast genom text, och ej genom bild, pyssel, mindmaps, grupparbeten, gruppdiskussioner eller lekar. Tvingas jag till att interagera med studiekamraterna så kan ett från början roligt ämne bli för mig väldigt tråkigt och jag kan tappa motivationen och inlärningsförmågan nästintill helt. Inte sällan händer det i sådana situationer att jag får för mig att jag hatar ämnet i fråga när sanningen är att det är undervisningsmetoden som förstör för mig, inte själva ämnet!

När jag kollade på mina gamla skolbetyg så var jag förvånad över att upptäcka att jag hade fått mycket dåliga betyg i religionskunskap. Nu som vuxen har jag goda kunskaper i ämnet och har läst mycket om alla världsreligionerna. Men de dåliga betygen har sin förklaring. Jag minns att jag som mycket litet barn såg fram emot att få börja skolan och lära mig religionskunskap men att jag började hata ämnet ju mer åren gick. På lektionerna tvingades jag göra grupparbeten, leka rollekar med klasskamraterna och låtsas att vi tillhörde en annan religion för att sedan genom gemensamt skapande och text förmedla för resten av klassen hur vi skulle leva då. Jag trodde på allvar att det var ämnet religion jag hatade, men nu som vuxen har jag förstått att det var själva uppgifterna och studieformerna som skapade ångest hos mig och förstörde allt.

Min skoltid går tillbaka till 80- och 90-talets Finland. Eftersom det på den tiden saknades kunskap om Asperger syndrom och autism och det inte ansågs solklart att alla barn fungerar olika så är det inte så konstigt att skolan drog ner mig. Det som däremot är anmärkningsvärt är att 2010-talets skola fortfarande drar ner autistiska barn trots att det skulle vara hur enkelt som helst att tillägna sig autismspecifik kunskap idag. Och det är bråttom! Väntar vi i ytterligare 10 år så kommer dagens autistiska barn hinna bli vuxna och därmed riskera att gå samma öde till mötes som jag: att gå ut skolan med usla betyg i ämnen de egentligen har mycket goda förutsättningar att tillägna sig!

9 svar på ”Därför drar skolan ner autistiska barn”

Känner igen mig oerhört mycket i det här! Har varit ungefär samma för mig.
Jag drömmer om en skola där alla elever får lära sig på sitt sätt. Förstår att det kan vara svårt att utföra i praktiken, men jag är helt säker på att det skulle minska pressen som många barn och unga känner idag – inte bara de med en diagnos.

Ja absolut! Jag håller verkligen med. Det kan, precis som du skriver, vara svårt att genomföra en sådan skola helt och hållet i praktiken, men det hade varit en bra början om lärarna åtminstone hade kunnat lyssna på eleverna. Om en elev inte vill vara med i ett grupparbete så skulle läraren kunna säga till eleven att den får skriva en uppsats/hålla ett föredrag eller visa på något annat sätt att den har tillägnat sig kunskapen.

Svara

Det minsta man kan begära av skolan är att den ser till att ”hemmasittare” får möjlighet att delta i undervisningen på distans med hjälp av en robot.

Internet-connected robots that can stream audio and video are increasingly helping housebound sick children and elderly people keep in touch with teachers, family and friends, combating the scourge of isolation and loneliness. https://www.bbc.com/news/business-45332710

Min son med autism har kunskap om allt möjligt och mycket av det han har lärt sig har han inte lärt sig i skolan. Han klarar inte av att vara med en massa andra barn och avsett hur mycket information om vår son skolan får så vet och kan dem bäst. Dem anser att det är viktigt att han är med andra barn, äter med andra barn, följer med på utflykter och är som andra barn. Dem vägrar inse att han mår dåligt av att behöva göra dessa saker.

Jag beklagar verkligen att hans skola har en så här tråkig inställning! Jag känner igen mig i det du berättar om honom. Det jag har lärt mig har jag inte lärt mig i skolan då jag saknar en förmåga att lära mig i grupp. Jag ser inte vitsen med att vara med andra barn om det sker mot vederbörandes vilja och det inte ger vederbörande någonting.

Svara

Helt rätt, ser inte heller vitsen med att tvinga någon. Min son har kompisar och umgås med den utanför skoltid. I skolan klarar han inte av att vara social.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *